Pedimos que se realice unha posta a punto dos paseos fluviais do Concello.

 • Detectamos que hai moitos elementos de madeira deteriorados e nalgún caso con puntas metálicas ou aristas que poden provocar cortes e feridas.
 • Ante a proximidade da Semana Santa pedimos que se proceda de xeito inmediato á reparación e condicionamento do noso maior expoñente turístico.
 • Agradecemos á Marta Xiraldez a corrección dos taboleiros informativos colocados pola Mancomunidade.

   En vésperas da Semana Santa, dende Somos Ribadumia realizamos un chequeo das nosas sendas fluviais, tanto da Ruta da Pedra e da Auga, como da senda fluvial do río Umia, que transcorre entre Barrantes e Pontearnelas. 

  A situación na que se encontran lamentablemente non é moi distinta da que denunciamos en xullo de 2019, fai máis de ano e medio, nin se nota que dende aquela se realizaran moitas labores de  mantemento, salvo cortes de herba e podas esaxeradas e innecesarias. De feito, parte do mobiliario deteriorado segue no mesmo punto que cando o denunciamos por escrito, aínda que en peor situación, e outra parte unicamente foi retirado, sen ser substituído por material novo. En verbas do noso voceiro “David Castro no canto de atender ao necesario fai perder o tempo dos traballadores municipais en accións innecesarias e negativas para o entorno, empeorando a mala imaxe que estes espazos acumulan dende o verán do 2019”.

Deste xeito, tal e como vimos denunciando ao longo destes meses, percorrendo todas as sendas encontramos elementos de madeira e taboleiros informativos rotos, vallas, papeleiras, mesas… algúns tirados de calquera maneira, outros supoñendo un perigo pola presenza de puntas descubertas ou bordes cortantes,  e en xeral unha falta de coidado do mobiliario urbano moi evidente para calquera que pase por esas sendas. E pasa moita xente, pois o bo tempo está favorecendo a práctica do deporte ao aire libre entre a nosa veciñanza, así como a visita de persoas doutras concellos da contorna e do resto de Galicia, que xa esta pasada fin de semana deron moita vida tanto á ruta da pedra e da auga como a senda fluvial do Umia”.

 Mala imaxe para o turismo.

  Chama a atención que a pesar disto, David Castro pretende dar unha imaxe irreal do noso concello, chegando a situacións algo surrealistas, como cando este pasado lúns o goberno local subiu ás redes do Concello unha foto da ruta da pedra e da auga feita fai anos, recén aberta ao público, e tan mal escollida que houbo veciñas que pensaron que se instalara mobiliario novo”. Detalles quizais sen importancia para os que vivimos en Ribadumia, pero que deixan mal sabor de boca na xente que nos visita, que agarda encontrar unha ruta bucólica, con espazos para o esparcemento coidados, pero encontra algo moi distinto, con evidentes signos non xa de abandono, senon de moi mal coidado, o cal é aínda peor.

  Resulta lamentable que ante o inicio da tempada turística, e sendo coñecedores da alta carga de visitas que reciben estas sendas dende o inicio da primaveira calquera ano,  o goberno local aínda non mobilizara as cuadrillas municipais para darlle unha revisión e poñer a punto o noso espazo máis turístico.

Por todo o exposto, pedimos a David Castro que se dea unha volta pola ruta da pedra e da auga, comprobe por si mesmo a situación na que se encontra, para que non lle pase como no pasado pleno que estivo mais de media hora dicindo que se habían retirado todos os restos de poda ata que Oubiña lle amosou fotos desa mesma tarde obrigándoo a rectificar, e que dedique recursos e persoal de maneira inmediata a por en valor o noso  ben turístico mais visitado.

Agradecemento á Marta Xiraldez.

  A quen debemos agradecer a súa boa actuación é á presidenta da Mancomunidade, Marta Xiraldez. Fai unhas semanas denunciabamos que un dos paneis colocados recentemente pola Mancomunidade non incluían a lingua galega. Vimos de comprobar como en días pasados o taboleiro foi cambiado por outro que si inclúe a lingua galega, ademais do castelán e o inglés.

Polo tanto debemos agradecerlle non so a corrección, senón a premura a hora de realizala e o coidado amosado polo uso da nosa lingua no taboleiro, non so nos textos, se non usando correctamente as denominacións tradicionais onde corresponde, axudando así á conservación da nosa cultura tradicional.

Deixamos aquí unhas escolma de fotos feitas o pasado martes, 23 de marzo de 2021, que deixan ben claro cal é a situación das nosas sendas fluviais.

David Castro utiliza recursos municipais para favorecer a unha familia particular.

 • Mentres o resto de nais e pais debe pagar un taxi para poder desprazarse entre o CRA e os servizos de conciliación, David Castro dálle ese servizo a unha familia por  conta do Concello.
 • Irresponsabilidade manifesta do goberno local ao usar un vehículo do concello para cuestións que non están autorizadas nin cubertas por ningún seguro.
 • A mesma familia xa foi favorecida ao incluírse á nena na escola de verán sen cumprir os requisitos para participar, mentres outros nas mesmas circunstancias quedaron fora.

   Dende o inicio do curso escolar, unha furgoneta do Concello, conducida por persoal municipal, está dando servizos particulares a unha familia, levando cada día a un neno a unha das aulas do CRA. O servizo ademais é personalizado, pois uns días recólleo na casa e lévao ao CRA, outros días recólleo antes e lévao primeiro ao plan madruga, e despois vai levalo ao CRA, segundo  as circunstancias da familia dese neno.

   Mentres isto acontece, outros pais e nais están pagando un taxi para poder usar os servizos de conciliación, ou non poden facer uso deles. Polo tanto, o primeiro que hai que dicir, e así o expuxo Oubiña no pasado pleno, estase creando un agravio comparativo co resto de nais que pagan ese taxi para poder facer uso do servizo de conciliación, centralizado en Barrantes, e tamén cos que non poden permitirse o luxo de pagar un taxi e teñen que buscar outras solución mentres a un neno, por decisión do alcalde, o colle un coche municipal na porta da casa todos os días e o leva a escola”.

  As mentiras de David Castro no pleno.

   Dáse a circunstancia de que a nena referida, este verán pasado estivo asistindo á escola de verán sen reunir as condicións para facelo. Compre recordar a este respecto que en pleno municipal o pasado 5 de novembro cando eu mesmo lle preguntei ao alcalde , cito literalmente: aceptouse ou non se aceptou algún neno ou nena na escola de verán que non cumprirá cos requisitos establecidos para todos os demais?,  a resposta do alcalde foi taxante e contundente: Dixo que NON. Polo que o noso alcalde non so actúa dunha maneira totalmente censurable, senón que ademais ten a desfachatez de mentir nos plenos municipais”.

   E non foi a única mentira sobre este tema. Para tratar de xustificar o inxustificable, David Castro asegurou que as nais e pais do CRA estaban de acordo con esta maneira de actuar, cando a realidade é que a directiva da ANPA do  CRA, e a maioría de nais e pais non tiña coñecemento de que se estivera dando este servizo a unha familia. Non so non tiñan coñecemento, senon que nos expresaron o seu malestar por esta actuación, que ademais, segundo o propio alcalde declarou no pleno, xa se realizou o curso anterior con outra familia . A ANPA do CRA leva dende a súa fundación solicitando poder dispor dun servizo de transporte para poder usar os servizos de conciliación municipal, ou algunha outra alternativa que os igualase en condicións cos nenos que viven en Barrantes, e cuxos pais teñen a posibilidade de deixar os nenos atendidos toda a xornada laboral.

Tal como explicou Oubiña no pleno “non se pode poñer, por cuestións legais, unha furgoneta calquera a trasladar nenos. Pero é que para o caso, se David Castro fixera público que estaba disposto a dar un servizo de transporte gratuíto aos nenos matriculados na aula de Lois, non tería problemas para encontrar seis ou sete familias dispostas, ademais de actuar dun xeito transparente e igualitario. Sen embargo, optou pola cacicada e o trato de favor”.

A incompetencia de David Castro.

“Cando deixamos o goberno en 2019, enriba da mesa do alcalde quedou  un informe de viabilidade e custes de dar os servizos de conciliación familiar nas aulas do CRA, e evitar ter que trasladar nenos, que resulta máis complexo de xestionar e caro que dar os servizos nos propios centros”. Dito informe deixaba claro que era asumible economicamente e posible de xeito inmediato , que  en todas as aulas do CRA, salvo Ribadumia que precisaría realizar unha pequena obra de adecuación –aínda que hai alternativas temporais – , ofrecer os servizos de conciliación. De feito, dispor ese servizo dende o inicio do curso 2019/20, era un dos compromisos de Somos Ribadumia, e tamén unha das cuestións que vimos pedindo incluír nos orzamentos cada ano.

  Porén, David Castro decidiu demostrar a súa incapacidade para xestionar recursos públicos, e gobernar de maneira completamente irresponsable, actuando como se o Concello fora a súa casa e non unha institución pública, e comprometendo a unha traballadora municipal e á propia administración local. De feito, dubidamos que a furgoneta que se está utilizando teña tan sequera os amarres  isofix requiridos para transportar nenos, e dende logo non está autorizada para o transporte de persoas alleas ao Concello, nin moito menos para ofrecer un servizo de taxi,  cuestión que no caso dun accidente ou de ter calquera problema ese neno mentres está dentro desa furgoneta, pode ter  consecuencias legais e económicas para o concello moi graves. Ademais, dentro ou fora da furgoneta, en caso dun susto ou dunha desgracia ao recoller e deixar a nena, a persoa que realiza esa función quedaría coa carga moral, pero tamén sen protección legal, pois esas funcións non están recollidas nas fichas de traballo, nin están autorizadas ou cubertas polas aseguradoras.

   Esta maneira de actuar é totalmente inaceptable e non pode ter cabida nun goberno municipal, por ese motivo no pasado pleno pedimos ao alcalde que de xeito inmediato deixase de dar este servizo, cando menos do xeito que se está dando, que cumprira a legalidade, e que deixara de favorecer a unhas familias por enriba das demais, pois “os nenos que se inscriben nas aulas do CRA teñen todos os mesmos dereitos, e vale tanto o que primeiro se anota como o último”.

    Tamén pedímoslle a David Castro que emita un comunicado desculpándose por esta actuación, que non so presenta problemas legais, senón que supón un agravio comparativo inaceptable entre as familias que favorece o alcalde e o resto de familias, moitas das cales teñen moi difícil conciliar a súa vida laboral e familiar e agardan das institucións solucións que sexan  igualitarias, non que favorezan a quen teña a casa con máis votos que meter na furna.

O anuncio do reforzo do bombeo de Cabanelas nin é novidoso nin conta con proxecto nin orzamento.

 • Falta de respecto institucional  de David Castro e Gonzalo Durán ao reunirse co delegado da Xunta para tratar o tema dos verquidos ao Umia sen convidar ao Concello de Cambados e á Mancomunidade.
 • A obra de ampliación da captación do piorno xa foi anunciada no ano 2016, sen que a Xunta chegara a levala a cabo.
 • Pedimos que se actúe de xeito mancomunado, a Durán que deixe de enredar, e a David Castro que deixe de seguirlle o xogo.

“David Castro e Gonzalo Durán suman esforzos para anunciar fume de leña verde”. Así se refire Enrique Oubiña ao anuncio feito polos alcaldes de Ribadumia e Vilanova de Arousa logo de reunirse co delegado da Xunta, supostamente para tratar o problema dos verquidos ao Umia do bombeo de Cabanelas.

   De partida dende Somos Ribadumia queremos deixar claro que calquera solución que se leve a cabo para rematar cos verquidos no bombeo de Cabanelas serán benvidos. O que non recibimos ben son os manexes políticos de Gonzalo Durán, aos que David Castro, para vergoña do noso concello, parece non ter reparos en sumarse, nin moito menos que se fagan anuncios de obras de xeito repetitivo, pero sen avanzar, sen proxectos redactados nin partidas orzamentarias.

   A obra para reforzar o bombeo de Cabanelas  por 800.000 € foi anunciada por Durán e Augas de Galicia en marzo de 2016, logo do enésimo episodio de verquidos ao río Umia e de que dende Somos Ribadumia e da agrupación local do PSOE, promoveramos unha actuación conxunta entre o Concello e a mancomunidade, e se trasladara a  Augas de Galicia esta problemática. O anuncio feito este pasado luns repite o do 2016, coa novidade de que non hai novidade, pois nestes cinco anos nin tivemos novas do proxecto – cuxa redacción licitouse en agosto de 2017 – nin moito menos se orzamentou, e dende logo non hai nada contratado. Isto significa que este anuncio, no caso de ter proxecto non tardaría seis meses en ser unha realidade, se non que como mínimo tardariamos un ano en ver as máquinas traballando. Polo tanto “ hai que lamentar que o PP e o noso alcalde nos vendan fume a cambio dunha foto, mentres os tubos seguen contaminado o río”.

O 4 de agosto de 2017 publicabase o orzamento para a redacción do proxecto de mellora do bombeo de Cabanelas. Nunca máis noticias tivemos.

   Ademais, Gonzalo Durán e David Castro esquecen na súa posta en escena o traballo feito. Xa no 2015 e 2016 se pediron informes de cales eran as causas dos desbordes do bombeo de Cabanelas, e a propia empresa adxudicataria trasladou claramente que parte do problema se debía as malas conexións de saneamento. “Na lexislatura pasada, dende a concellaría que eu xestionaba, e para cumprir os compromisos adquiridos dende o noso concello,  fixéronse importantes actuacións de corrección na liña de saneamento, para evitar as entradas de augas pluviais, sobre todo no polígono dea Grenla, que tiña as liñas de saneamento e pluviais intercambiadas, así como diversas actuacións en todo o concello. Todo iso no nresolveu o problema , pero serviu para retrasar o ciclo de sobrecarga do bombeo, que antes das nosas actuacións desbordaba coas mínimas choivas e agora aguanta varios días de choivas continuas sen verter ao río. Quen non moveu un dedo para solucionar os problemas no seu concello e solo se dedicou á propaganda foi Gonzalo Durán, como para que agora veña a darnos leccións de nada”.

   En realidade, este anuncio feito é unha manobra de Gonzalo Durán para tratar de desprestixiar á presidenta da mancomunidade do Salnés. Para Oubiña “Durán non da puntada sen fío, e como non pode evitar actuar de xeito misóxino, precisamente o 8M sacase da manga unha xuntanza co delegado da Xunta, que en realidade so busca deslexitimar á presidenta da mancomunidade por terra mar e aire, neste caso coa colabroación do Delegado Provincial da Xunta e de David Castro, que unha vez máis volve dunha xuntanza do mesmo xeito que foi: sen solucións concretas”. Dende Somos Ribadumia o que máis lamentamos é a falta de respecto institucional ao deixar fora desta xuntanza ao Concello de Cambados e á Mancomunidade do Salnés, cando esta cuestión  que tamén lle afecta polas súas características a estes dous organismos. E dende logo, temos que criticar “a irresponsabilidade de David Castro, que evita por todos os medios relacionarse coa mancomunidade da que o noso concello forma parte, pero non ten problemas en facerlle de Sancho Panza a Gonzalo Durán na súa particular guerra contra o PSOE.”

  Dende Somos Ribadumia, sumámonos aos colectivos e entidades que levan anos pedindo solucións e non anuncios, e solicitamos do noso alcalde e de Gonzalo Durán que se deixen de xogos políticos e actúen con responsabilidade e seriedade, e que este asunto tan grave se xestione de xeito mancomunado, presentando ante Augas de Galicia e o goberno de Núñez Feijóo unha posición conxunta, e por suposto, tanto ao goberno da Xunta, como a Augas de Galicia, que deixen de marear e aporten xa dunha vez as solucións necesarias.

PEDIMOS A DIMISIÓN DA CONCELLEIRA DE SERVIZOS SOCIAIS.

 • Perdeu unha subvención de máis de 115.000€ por non querer contratar unha mestra.
 • O teléfono de atención por COVID está desviado para a secretaria persoal do alcalde
 • O departamento de servizos sociais está ao límite., con presións aos traballadores e usos politizados do servizo.

No pleno celebrado este xoves púxose de manifesto, a expensas das preguntas de Enrique Oubiña, a situación dramática que vive o departamento de servizos sociais, que dende o noso punto de vista é totalmente inaceptable, por varios motivos.

A cuestión xurdiu a raíz da pregunta realizada polo noso voceiro, relativa a unha subvención  para programas de integración, repartidos en tres anualidades de 36.547,66€ no ano 2019, 21.049,86€ no 2020, e 57.599,52 € no 2021, que supoñen un total de 115.197,04€, que o concello perdeu logo de térselle aprobado. Falamos dunha liña de axudas para programas de integración da poboación migrante, que permitiría contratar durante tres anos a unha persoa no departamento de servizos sociais sen que ao concello lle constara nada, e reforzando así un departamento que con todo o que fixemos no mandato anterior, sigue precisando persoal e recursos, máis dende a chegada da pandemia”.

   Que se perda unha subvención non é algo raro nun concello, ben por non reunir os requisitos ou, en moitos casos, por agotamentos das partidas. O que non é normal é que un concello presente solicitude para unhas liñas destas características, para as cales cómpre presentar proxecto, e logo de aprobadas se desista. Para Oubiña “o máis sorprendente foron as escusas da concelleira, Sofía Nuñez, declarando que como había que contratar unha educadora, decidiron non facelo”. A concelleira, que se negou, como a maioría do resto de concelleiros do equipo de goberno a poñerse diante cámara que gravaba o pleno, declarou posteriormente, coa axuda do alcalde e da concelleira de contas, que tiñan dúbidas sobre se podían cumprir cos requisitos da subvención. Dende Somos Ribadumia estamos o suficientemente informados, tanto do proxecto presentado, que era do máis interesante, como dos motivos reais polos que se desistiu “ que foron os que se lle escaparon á concelleira, que era que non podían contratar a quen a eles lles daba a gaña, e preferiron perder 115.000€ antes que contratar unha persoa que non fora posta por eles.

O segundo punto, da máxima gravidade, que saíu a relocer no pleno, foi que o teléfono de atención a persoas confinadas pola covid-19 que o concello dispuxo para a veciñanza, non deriva ao departamento de servizos sociais como sería o normal, nin está atendido por persoal cualificado, se non que o contesta directamente a secretaria persoal do alcalde.

“Esta persoa, que leva dende o 2016 saltando duns contratos a outros, acolléndose as diferentes plans de contratación, pero sempre realizando as mesmas funcións, que son as de secretaria persoal do alcalde, e de persoa de confianza do goberno, non debe atender a ese teléfono, porque ese teléfono debe ser atendido por unha persoa que garanta, por formación, por categoría profesional e por neutralidade política, que quen chame ten os seus datos completamente protexidos. E nos temos constancia de persoas que chamaron, e cuxos casos foron comunicados como mínimo ao alcalde. Isto é un uso político das institucións públicas que non se pode aceptar, e incluso é unha actuación de todo incorrecta dende o punto de vista laboral, ao ter á mesma persoa ao cargo dun servizo de atención pública as 24h do día os 7 días da semana dende marzo do ano  pasado”.

   O terceiro punto, que nos levou a pedir a dimisión da concelleira é a situación xeral do departamento de servizos sociais. O abandono das instalacións, o uso de persoal de confianza da alcaldía para tentar controlar quen acude aos servizos sociais, ou as presións exercidas máis ou menos veladamente sobre o persoal profesional das diferentes áreas do departamento, non son algo que pase desapercibido, menos tendo en conta que nós xestionamos esa área catro anos e sabemos moi ben como funciona”.

   Ribadumia é un concello moi pequeno, e por moito que o alcalde pense que o que non se fale en público non se sabe, non é así. Dende Somos Ribadumia temos coñecemento de veciños que xa prefiren que os atendan noutro concello, porque cando chegan ao departamento de servizos sociais en Ribadumia topan persoas que xeran desconfianza pola súa proximidade a cargos políticos, algo que antes non pasaba porque  Enrique Oubiña era moi escrupuloso con esas cuestións. Que o presidente de IR gaste a metade do seu tempo en merodear ao redor das instalacións tampouco xera moita confianza.

En resumo, tal como expuxo Oubiña no pleno, non sen escoitar as faltas de respecto dos Independientes, expertos en tensionar e enlamear os plenos, “dende 2015 a 2017, os dous primeiros anos estando eu de concelleiro, os investimentos en políticas sociais cuadriplicáronse, démoslle ao departamento novas instalacións, aumentamos o persoal e os recursos, sumámonos a programas contra a violencia de xénero como a campaña En Negro, e demos apoio para que fora posible a creación da primeira asociación de axuda a vítimas de violencia de xénero da comarca, puxemos en marcha programas de apoio aos fillos das vítimas de violencia, e tamén un programa de prevención de acosos escolar e violencia entre os nenos, gracias ao cal, pasamos de ter unha media de 12 nenos e nenas con asistencia psicolóxica municipal, a ter 0, démoslle unha volta ao fogar dos maiores reducindo a taxa dos 80€/mes aos 10€/ano, e creamos o club senior, melloramos con recursos, fondos e xestión, algunhas das actividades que se viñan facendo de antes, como a festa da familia ou a xuntanza dos nosos maiores. Isto en so dous anos, e gracias á axuda inestimable deses traballadoras é traballadores que levan anos realizando labores nesa área que van moito máis lonxe do que lles corresponde por contrato e sempre de maneira voluntaria e poñendo moito máis do que reciben, e que son os mesmos traballadores  que agora o goberno de David Castro despreza e maltrata. Logo fixéronse máis cousas, algunhas moi importantes, pero basicamente a liña de traballo quedou marcada. Con Sofía Núñez de concelleira,  en 2 anos perdeuse  unha subvención xa concedida de máis de 115.000€, e seguramente algunha máis, que eu aínda non mirei, deixáronse degradar as instalacións de servizos sociais, o departamento chegou ao extremo de ter ao persoal de baixa, por razóns que non vou comentar pero que teñen moito que ver coa xestión política, e aínda non contento o goberno local usa os recursos do concello para facer política e  mercadeo de votos á conta das persoas que padecen covid, e tamén do resto de persoas que se ven obrigadas a facer uso dos servizos  sociais do concello, algo que é vergoñento e inaceptable”.

   Dende Somos Ribadumia non somos partidarios de pedir dimisións de concelleiros, salvo casos moi graves, pois defendemos o funcionamento democrático, pero vémonos obrigados, á vista da situación dramática e inaceptable que vive o departamento de servizos sociais, o máis importante de todos os departamentos do Concello, a pedir a dimisión da concelleira das súas responsabilidades nesta área e que o goberno local dispoña ao cargo desa concellería unha persoa capacitada para darlle a volta a esta situación.