A Consellería de Educación e o Concello deixan de lado á ANPA e á dirección do colexio.

 • O proxecto  cuxa licitación ven de aprobarse non foi consensuado coa comunidade escolar.
 • A Consellería de Educación adquirira con Somos Ribadumia o compromiso de traballar en colaboración con ANPA e dirección do Colexio,
 • O proxecto pon en perigo a obra artística de Fernando Viscansillas. Ademais, a situación derivada da COVID 19 xera  moitas incertezas con respecto á obra e á seguridade para o alumnado.
 • Mentres a maioría dos alcaldes piden fondos para facer fronte aos custes de limpeza dos colexios, David Castro cala.
img_20191213_132653

Enrique Oubiña nunha xuntanza mantida coas direccións da ANPA e do colexio.

  Logo do anuncio da obra de reforma do colexio Xulia Becerra Malvar por máis de oitocentos mil euros, unha reforma posible gracias á presión exercida por Somos Ribadumia, dende a nosa formación  puxémonos en contacto coa dirección do colexio e da ANPA para que valoraran a actuación que se vai realizar e comprobar se tivera en conta as propostas e necesidades reais do colexio no proxecto final.

Porén, explica Oubiña “cal foi a nosa sorpresa cando tanto dende a dirección do colexio como dende a ANPA nos explicaron que nin a Xefatura Territorial nin a Consellería se puxeran en contacto con eles en ningún momento, nin para consultarlle sobre o proxecto nin para amosarlle a forma final, e que todo canto saben da obra que se vai realizar é o que saíu publicado na prensa”.

   Dende Somos Ribadumia debemos amosar a nosa indignación en primeiro lugar pola falta de palabra da Conselleira de Educación, que nun escrito remitido á nosa formación o pasado 19 de febreiro expresaba o seguinte:  “informámoslle que o proxecto para executar as obras no CPI Xulia Becerra Malvar de Ribadumia, ás que alude, está aínda en fase de redacción. Tan pronto como se dispoña del, a Xefatura Territorial da nosa Consellería en Pontevedra informará á comunidade educativa do centro, para que fagan as aportacións e achegas que estimen oportunas”. Estas declaracións para nos supoñían unha boa nova, pois se o proxecto final contaba co visto bo da comunidade escolar, pola nosa banda estariamos máis que satisfeitos, pois somos conscientes da necesidade que o noso colexio ten dunha reforma en profundidade, pero tamén de que esas reforma non se pode facer de calquera maneira. Neste aspecto, ignorar á comunidade escolar supón unha falta de respecto da Consellería cara as nais e pais do noso concello, así como cara o corpo educativo, pero supón tamén traballar a cegas, investindo unha cantidade enorme de cartos nun proxecto que quizais non solucione os problemas do colexio, ou solo o faga en parte .

54729876_1567965950014454_7047956279498637312_n

Oubiña e o artista Fernando Viscansillas charlan durante unha intervención artistica no colexio.

  Por outra banda, tampouco parece que a Consellería  fixera esforzo algún en protexer a obra de Fernado Viscansillas, unha impresionante actuación artística na zona central do colexio que “debería publicitarse e pórse en valor, pero que no canto diso vai ser destruída para colocar un ascensor. Todo un atentado cultural, cando hai outras alternativas viables, máis cun orzamento dese tamaño”.

 Ademais do expresado, a obra ,que segundo se anunciou vaise realizar durante o curso escolar, está xerando moitas inquedanza nas nais e pais, debido a inseguridade dedrivada da situación de pandemia na que vivimos e a todas as incertezas creadas ao redor do desenvolvemento do curso escolar. Que unha empresa vaia executar obras en período lectivo, e que exista a posibilidade de que os traballos se leven a cabo durante o horario de clases, sen dar a coñecer un plan de prevención nin a maneira en que iso vai repercutir no desenvolvemento escolar -non esquezamos que as obras incluen  instalacións interiores e no tellado – non axuda a aportar confianza nunha situación xa complexa.

Por todo o dito, diriximos un escrito á Conselleira de Educación, poñendo no seu coñecendo o noso malestar e o da comunidade escolar do noso concello, é pedíndolle unha rectificación, é que se reunían coa ANPA é á directiva, para valorar á obra que se vai facer no concello, recitifcando  ou incluíndo as cuestións que estes colectivos consideren necesarios.

A complicidade David Castro co PP.

 Non podemos esquecer tampouco que durante estes meses a Consellería tivo en David Castro un amable cómplice. Os feitos falan por si mesmos , e quedou claro que mentres Somos Ribadumia traballamos e logramos que e o goberno do PP investise cartos no noso colexio, o alcalde gardou silencio e evitou exercer presión pública nin primeiro para que o proxecto de reforma do colexio fora unha realidade,  nin  despois para que cumplira coas necesidades das nenas e nenos que van agora e que irán a el nos próximos anos. Unha posición moi cómoda na que se mantén, evitando controversias co PP pero  anotándose puntos á mínima, pois como xa fixera cando o PP rectificara e anunciara o investimento no colexio, ante o anuncio agora da licitación da obra,  estivo rápido para compartir a nova en canta rede social ten o concello, e todo isto actuando, ao igual que á Consellería, sen manter a necesaria comunicación coa comida de escolar, sen preocuparse polas características concretas do proxecto salvo o seu custo, e sen amosar a máis mínima preocupación polo desenvolvemento do próximo curso escolar, nin en como van afectar esas obras a comunidade escolar.

  Por outra banda, a diferencia da maioría de alcaldes da nosa contorna e do resto do país, incluidos algúns do PP,  David Castro non amosou nin rexeitamento nin unha mínima preocupación  ante uns protocolos que non convencen a ninguén e que están xerando protestas en todo o ámbito educativo, e que ademais aos concellos aféctalles directamente ao ter que asumir unhas tarefas de limpeza desmesuradas e cun importantísimo custe económico sen ningún tipo de axuda por parte do goberno da Xunta, custe económico que para o noso alcalde non parece ser un problema, e iso a pesares de ter reducido as partidas para mantemento do colexio no último orzamento. .

 Para Oubiña , “en termos escolares podemos dicir que en propaganda, David Castro aproba, pero en xestión  ten que repetir curso. En todo caso o que resulta máis preocupante é a súa falta de empatía  e responsabilidade ante as  cuestións que afectan ao noso concello, e que prime quedar ben ante as institucións do PP por enriba de defender os dereitos da veciñanza”.

captura escrito

escrito enviado á Conselleira de Educación, solicitandolle que cumpra a súa palabra de consensuar o proxecto de reforma do colexio coa comunidade escolar.

Lamentamos o peche anticipado da escola de verán.

 • O aumento do calendario da escola de verán municipal, para que enlazara co final e inicio do colexio foi un dos logros do anterior goberno.
 • O retraso do inicio estivo xustificado pola situación da COVID 19, máis que se peche anticipadamente non ten xustificación algunha.
 • Cónstanos queixas de nais e pais que durante dúas semanas van ter que buscar alternativas para poder conciliar.

img_20190320_121258_538-1-e1553599915424 Vimos de ter coñecemento de que a escola de verán este ano vai reducir o seu calendario, pechándose o 31 de agosto, no canto de enlazar, como era habitual nos últimos anos, co inicio do colexio.

   Hai que remarcar que a ampliación de calendario e horario entre outras melloras foron un logro do goberno anterior, participado por Somos Ribadumia e no cal Enrique Oubiña tiña as competencias de política social. Todas as melloras realizadas permitiron o aumento da demanda e que moitas nais e pais tiveran onde deixar as  súas filas e fillos durante cando menos unha parte da xornada laboral. No caso concreto do calendario da escola de verán, o obxectivo era enlazar o final dun curso escolar co inicio do seguinte, evitando que as nais e pais tiveran tempos mortos durante os cales resultaba moi difícil solucionar a cuestión da conciliación.

  Para Oubiña “era comprensible que o inicio da escola de verán se retrasara, dada a situación provocada pola COVID 19. O que non ten lóxica nin xustificación é que se peche a escola unha semana antes de tempo, deixando aos pais e nais co problema de ter que buscar unha solución ata que comece o colexio, cando o custe de manter a escola dúas semanas máis e sobradamente asumible.”

   Dende Somos Ribadumia lamentamos esta decisión do equipo de David Castro, que volve por en evidencia a súa incapacidade para xestionar  correctamente dende que non nos ten o seu carón. Pola nosa banda aproveitamos para remarcar o noso compromiso coas políticas de conciliación, ante os pasos cara atrás que está dando o goberno actual, pois non hai que esquecer que mentres nós propuxemos que de cara a este verán e este próximo curso se reforzaran as partidas económicas para poder ampliar o horario da escola de verán ás tardes e levar os servizos de conciliación – plan madruga, escola de ocio e comedor – as aulas do CRA, o goberno de David Castro preferiu recortar as partidas destinadas a conciliación familiar”.

4

Ante as escusas da Conselleira de Educación, nós propoñemos colaboración.

escrito colexio

 • Ante o inminente inicio do curso escolar, estamos moi preocupados pola falta de solucións do goberno de Feijóo.
 • Propoñémoslle ao goberno local que ante a situación de inactividade nos centros sociais, os poña a disposición da Consellería de Educación.
 • A redución do número de nenos en cada aula según todos os expertos é unha cuestión vital para evitar novos focos e o avance dos contaxios da COVID 19.

  En menos de tres semanas está prevista a volta presencial ás aulas despois do parón provocado pola crise da COVID 19 – solventada so en parte polas clases telemáticas-  e das vacacións de verán. Ribadumia conta nestes momentos con preto de 600 nenos e nenas entre os colexios de infantil, primaria e secundaria.  De cara a enfrontar o novo curso atendendo esta “nova normalidade” , cabe ter en conta, como explica Enrique Oubiña, “que as instalacións actuais do colexio de Barrantes  e das aulas dos CRAs non permiten na maioría dos casos a distancia física suficiente entre os nenos e nenas que garanta unha maior seguridade ante a pandemia da COVID 19”.

  Dende Somos Ribadumia entendemos, “ao igual que expertos, mestres, sindicatos, asociacións de ANPAs e moitas nais e pais, que resulta fundamental que de xeito xenérico se aplique unha  diminución das ratios por aula  para garantir unha maior seguridade dos nosos nenos e nenas, mais a realidade é que as instalacións actuais do noso concello non dispoñen das aulas suficientes para garantir esa diminución de ratios”.

   Por outra banda, esta mesma semana a Conselleira de Educación, Carmén Pomar, expresaba publicamente que un dos problemas para poder reducir os ratios de alumnos por aula está precisamente na falta de espazo físico nos propios  colexios, unha situación que dende Somos Ribadumia entendemos que ten moito que ver cos recortes en materia de educación levados a cabo por esa Consellería nos últimos anos. Con todo, e sen entrar en valoracións sobre as penosas políticas de educación dos gobernos do PP, dende Somos Ribadumia consideramos que a colaboración entre administracións cando se trate de garantir a seguridade dos nenos e nenas ten que resultar indiscutible.

   Dáse a circunstancia que a nivel municipal, a  actual situación conleva a paralización da maior parte das actividades que habitualmente se viñan realizando nos diferentes locais sociais do noso concello, unha parálise que presumiblemente vai durar aínda uns meses, ata que a situación sanitaria se estabilice. Deste xeito, mentres non se poida recuperar o nivel normal de actividade municipal, o noso concello dispón de varios espazos que poderían, facendo as correctas xestións e unha boa organización conxunta, ser usados para paliar as carencias de espazo do colexio do noso municipio e permitir esa tan necesaria redución das ratios , e entendemos que o goberno de David Castro debería de xeito inmediato  poñer eses espazos a disposición da Consellería de Educación para ser usados como espazos educativos, un paso que xa deron concellos como o de Salceda de Caselas ou Gondomar.

   Por estes motivos, esta mañá presentamos un escrito no Concello “solicitándolle a David Castro que dea este paso poñendo os espazos dos que dispón o noso concello ao servizo da Consellería de Educación   nunha circunstancia extraordinaria, que require de accións deste tipo, pois máis alo das diferencias compre nestes momentos atender as cuestións importantes, e colaborar da mellor maneira posible”. 

Ante a frivolidade con que o goberno trata o problema demográfico do noso concello, datos confirmados.

empadroados

datos confirmados.  Prevese un pico de poboación, que os de IR xa adiviñaron que será de +/-50  persoas, debido á entrega dos últimos bloques de vivendas que faltaban por rematarse en Barrantes, unha situación puntual que a medio prazo solo servirá para aprazar un ano ou dous a debacle demográfica.

 • O goberno local frivolizou a través dunha mensaxe nas redes sociais sobre a perda de poboación do noso concello a conta dun artigo de prensa. 
 • Lamentamos que no canto medidas concretas de fomento do aumento de poboación é de apoio a natalidade, o goberno so aporte comentarios nas redes sociais. 
 • A deriva que no último ano tomou o goberno no uso das redes sociais tampouco nos parece a máis adecuada.

  Que o noso concello leva anos perdendo poboación, é algo coñecido e ademais un problema polo que dende Somos Ribadumia levamos tempo amosando a nosa preocupación é poñendo medidas enriba da mesa. Tamén levamos tempo lamentando a falta de iniciativa do goberno local neste eido. 

   Esta semana un medio de prensa (A Voz de Galicia) sacaba un artigo onde repasaba esta situación á vista dos últimos datos do INE, e pintaba un panorama nada alentador para a comarca. Ata aquí todo dentro do normal, pois a situación é coñecida, así como a tendencia demográfica descendente, que no noso concello nos próximos anos pode traer consecuencias de carácter económico e administrativas, se o descenso de veciñanza nos leva a baixar dos 5000 habitantes. 

  Pero tal como explicaba Oubiña, “cal foi a nosa sorpresa ao encontrar nas redes sociais do concello, un enlace ao artigo mencionado cun comentario onde o goberno frivoliza e case que saca peito porque este ano pasado naceron dúas persoas máis das que morreron, un dato parcial que no cómputo xeral dos últimos anos, tal como explica o propio artigo, non supón alivio ningún da situación, máis ben ao contrario”. 

dfuncions e nacementos

  Dende o noso punto de vista ese tipo de comentarios, ademais de inapropiados nas redes sociais do concello, que deben servir para outras cuestións, supoñen un engano á cidadanía, pois á realidade no noso concello é que o número de persoas empadroadas leva anos baixando, e que o pico no censo provocado pola entrega dos últimos bloques de vivendas non muda a tendencia. Consideramos que o que ten que facer o goberno local “é por en marcha medidas que axuden a fixar poboación e aumentar a natalidade, porén o que nos encontramos son comentarios fora de lugar nas redes sociais e recortes nas partidas de conciliación familiar, que por certo foi unha das áreas que fixo que anos atrás moitas parellas novas se viñeran vivir ao noso concello, e que reforzamos na lexislatura pasada, cando nós estabamos no goberno”.  Por certo que cando falamos de medidas, non nos referimos á mendigarlle as nais que leven aos nenos á escola unitaria de Lois no último día de matricula, que case perdemos este ano coa pasividade comprice do noso alcalde, senon medidas de fortalecemento dos servizos de conciliación familiar, como levamos tempo propoñendo. 

saldo vexetativo

O saldo vexetativo no noso concello leva tendencia negativa dende o ano 1992. Nin o polígono nin o bum da construcción foron suficientes para mudar esa tendencia, pois non actuaron sobre o problema maior, que é o despoboamento do rural. Por iso son necesarias políticas como as que propoñemos dende Somos Ribadumia.

   Ademais, somos conscientes que neste caso  o goberno  tentaba -dun xeito bastante infantil – contrarrestar as cuestións de relevancia que nestes días transmitios á nosa veciñanza á través do noso habitual boletín de verán. 

   Todo isto ademais pon de relevancia o uso interesado do goberno de David Castro, que usa as redes do concello para facer campaña propia. Nós entendemos que “a liña entre a información municipal e a propaganda faise moi fina nas redes sociais, por iso na lexislatura pasada fixemos moitos esforzos en marcar as pautas de comunicación adecuadas para que as redes municipais funcionarán correctamente. Agora o que temos é unha canle de propaganda uns días, e un taboleiro de anuncios o resto do tempo.

  Agardamos que o goberno local rectifique a súa liña de actuación, se centre en resolver os problemas do noso concello e deixe de facernos oposición á oposición.