A incapacidade de David Castro volve deixar Ribadumia fora dos  orzamentos da Xunta.

 • David Castro non logrou que o PP incluíra fondos para o noso Concello nas contas.
 • Os problemas do noso concello seguen sen resolverse, e o 2022 vai vir con menos médicos no centro de saúde e menos mestres nun colexio mal arranxado.
 • Un ano máis, Ribadumia so vai levar as migallas a través de plans como plan marco ou o PIR, ou como nos últimos dous anos o que poidamos lograr dende Somos Ribadumia a base de traballo dende a oposición.

    Un ano máis, a verba Ribadumia non figura no documento do orzamento da Xunta de Galicia.

   Unha vez analizado o documento orzamentario, no que como explica Oubiña “detectamos moitas máis partidas xenéricas en comparación co ano pasado, o cal complica moito saber a onde van ir destinados os cartos”,  en primeiro lugar gustaríanos saber en que vai investir Feijoo todos os cartos que veñen de Europa para compensar as perdas e o parón municipal provocado pola covid-19. Porque a baixada do 6% de transferencias a administración local do ano anterior non se ve compensada este ano que ademais vai ser clave para  avanzar na recuperación económica.

  Para Ribadumia o documento non recolle ningunha partida. O único que nos toca de lado é a obra para tentar solventar o problema do bombeo de Cabanelas, que por fin logo de anos de venta de fume de Gonzalo Durán aparece no orzamento pero que de todos xeitos aínda vai tardar en ser unha realidade pois o proxecto ven cunha partida a executar en dous anos, o cal pode levar a obra ata 2023 ou se hai retrasos 2024, sendo optimistas. Por certo que xa dende Somos Ribadumia no seu momento lle advertimos a David Castro que non andara tan áxil a facerse fotos no río que a obra ia tardar, feito que agora queda demostrado. E veremos se esa obra soluciona o problema ou o traslada á depuradora. Nese aspecto confiamos máis nas accións que esta levando a cabo a Mancomunidade orientadas a evitar as verteduras.

    Máis alá desa obra, outras cuestións de vital importancia quedan fora dos orzamentos, como a ampliación do bombeo de auga da mancomunidade, unha obra moi necesaria que o PP segue aprazando sen motivo, e que nos condena a ter problemas cada verán. Tampouco aparece por ningún lado a realización dun Punto de Encontro Familiar. Durante a pandemia, con moitos dos lugares que habitualmente se usan para o intercambio das crianzas pechados e coas restricións de mobilidade, fíxose moi evidente a necesidade da súa dotación no Salnés. O asunto para nos é moi importante e afecta a moitas parellas, pero tamén a moitas vítimas de violencia de xénero, por iso que lamentamos  que as forzas políticas da comarca miren para outro lado e so se centren en pedir para as súas leiriñas. Un ano máis notamos como o tacticismo político e o exceso de localismo evitan que o Salnés logre consensos e poida exercer presión conxunta naqueles temas que nos afectan a todos os concellos, estes referidos ou outros como a mellora dos servizos básicos, o transporte público, ou os problemas da ría, ou un necesario plan de reindustrialización,  entre outros.

  Un alcalde de postín.

  Mención a parte merece o noso alcalde David Castro. Nós podemos entender que haxa políticos máis e menos combativos, pero un alcalde, teña as maneiras que teña, o que ten é que lograr resultados. E a actitude totalmente submisa de David Castro co PP non logra resultados, ao contrario, somos a broma do PP na comarca. O noso Concello enfronta o 2022 sen pediatra, por suposto sen o terceiro médico,  con menos mestres e cun colexio que logo de case un millón de euros de amaños segue sen solucionar os seus problemas. E todo isto co silencio cómplice de David Castro, que despois  déixase acariñar cos caramelos do Plan Marco ou do PIR , “frangullas en partidas de 50.000€ coas que o PP raña as costas a David, supoñemos que co ánimo de que faga o carné dunha vez, pero que non resolven grandes problemas, como si van resolver por exemplo  os 2,5 millóns de euros que Feijoo lle vai dar a Durán para resolver os problemas de saneamento do seu concello, mentres  que no noso seguimos tendo a rede de saneamento e de auga pública sen completar”.

    Dende Somos Ribadumia temos claro que estando nós no goberno local o PP seguiría mirando para outro lado, pois a súas liña política é a que é, pero tamén que  lograríamos máis investimentos. De feito hai que recordar que o último investimento de importancia da Xunta en Ribadumia conseguiuse grazas a presión pública de Somos Ribadumia, como tamén foi grazas a xestión de Somos Ribadumia que se retomaron e realizaron obras pendentes da lexislatura pasada, como a realizada pola Deputación en Sisán. “David vai aos plenos a falar das miñas formas e de non sei que cousas, pero nos conseguimos investimentos mentres el perde subvencións por non saber xestionar, e isto son feitos demostrados”.

O Concello deixa ao colexio sen conserxe e os protocolos covid-19 no mesmo sen realizarse.

 • A baixa do conserxe municipal esta semana aínda non foi cuberta, e non se mandou ningúen a cubrir as tarefas urxentes.
 • As desinfeccións das zonas comúns a media maña quedaron sen realizarse, así como outras moitas  tarefas.
 • Unha boa parte da plantilla do Concello de baixa laboral. Que está pasando?

  Vimos de ter constancia  de que esta semana causou baixa o Conserxe do CPI Xulia Becerra Malvar, sen que o goberno local tomara a día de hoxe ningún tipo de medida para cubrir o posto, creando un problema na instalación bastante importante.

Tal como explica Oubiña “o de conserxe e un deses postos de traballo que xente como David Castro pensan que non valen para nada, pero a realidade é que un conserxe é un posto imprescindible no día a día dun colexio, e máis dende a aparición da pandemia”.

   Mais aló das tarefas de mantemento do colexio, e do apoio ao profesorado, hai que remarcar que dende o retorno ás aulas era tarefa do conserxe levar a cabo unha desinfección das zonas comúns do colexio a media maña. O concello non viu necesario apurarse a cubrir o posto do conserxe e polo visto tampouco ve necesario cumprir con esta obriga marcada pola Xunta de Galicia, aprobado en xullo deste ano baixo a denominación “Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de galicia para o curso 2021-2022”. E nos somos comprensivos con que cubrir o posto poida levar días, pero o goberno local debería cando menos mandar algunha persoa para o máis urxente, como o cumprimento dos protocolos de desinfección.

   Dende Somos Ribadumia temos moi presente que a covid-19 aínda non desapareceu das nosas vidas e que os colexios non son inmunes, de feito estanse dando gromos como o do Ceip O Cantel de Foz, ou o Colexio Calasancio  no mes de setembro, ambos de certa importancia, co  peche de aulas e de todo o colexio no caso do Calasancio. Por iso entendemos que “é unha irresponsabilidade moi grave deixar de lado os protocolos de desinfección establecidos, e que David Castro coa súa desidia está comprometendo a situación do noso colexio. E seguramente non pasará nada, pero como pase despois a ver quen se fai responsable”.

  Pola nosa banda, logo de manter conversas coa dirección do colexio e coa ANPA  vimos de poñer en coñecemento do Servizo Territorial de Inspección Educativa  de Pontevedra esta situación solicitándolle que actúe de inmediato instando ao Concello a cumprir coas súas obrigas nestas cuestións.

Que pasa coa plantilla laboral en Ribadumia??

  Algo está pasando no concello de Ribadumia. Sen incluír dúas baixas por maternidade, a do conserxe é a sexta baixa laboral, entre persoal de plantilla estable, tanto funcionarios como laborais fixos, e ese é un dato que nos chama moito a atención. Tanto as baixas como os mecanismos de contratación, pois ata onde temos constancia  ou non se están cubrindo ou se están cubrindo de xeito irregular.

“Esta situación levou ao noso Concello ao caos máis absoluto, ata o punto de que cada día é máis evidente que o feito de que David Castro é incapaz de xestionar o Concello”.

   Dende Somos Ribadumia temos claro que o motivo polo cal , entre outras deficiencias, o ximnasio municipal ou o fogar dos maiores non están abertos non ten nada que ver coa covid-19 e moito coa incapacidade de David Castro de xestionar unha das súas competencias directas como alcalde, a do persoal. Unha incapacidade que dende que deixamos o goberno no 2019 , está fundindo de maneira paulatina o noso Concello e creando  moitos prexuízos  para a veciñanza que ve como certas xestións que en situacións normais con Oubiña no Concello  se resolvían en días, agora pasan semanas ou meses, e iso che chegan a resolverse. E dende aquí queremos amosar a nosa preocupación polos problemas derivados desa desidia na xestión municipal, que mais aló dos prexuízos á veciñanza, está provocando a saturación do resto de persoal, e pode acabar cunha cascada de baixas. “De feito, vendo como van as cousas, eu estou seguro de que non hai máis persoal de baixa polo medo a perder o traballo, sobre todo na plantilla temporal”.

  Agardamos que canto antes David Castro sexa consciente da situación, e actúe para devolver a normalidade ao noso Concello, en todos os aspectos.

David Castro pretende acometer unha reforma nun parque infantil que posiblemente non cumpra os criterios de seguridade da Xunta e de Europa.

 • Dende Somos Ribadumia estamos a favor de calquera mellora nos parques infantís do noso concello, pero sempre cumprindo a legalidade vixente.
 • A Xunta de Galicia e diversas normas UNE obrigan a que por seguridade  os parques infantís como estes estean vallados.
 • Pedímoslle a David Castro que antes de facer anuncios electoralistas lea as normativas, que cumpra a lei, pero sobre todo que non xogue coa seguridade dos nosos nenos e nenas.

   A semana pasada David Castro anunciaba a través dos medios de prensa e das redes do Concello, que os Independientes usan como un taboleiro de propaganda cada día con menos vergoña, unha reparación nos espazos infantís da Praza da Carballeira en Barrantes. E fixo tal anuncio aparentemente sen antes asegurarse de que a intervención que propón se poida levar a cabo, ou que cumpra cos requisitos de seguridade marcados por instancias superiores.

   Vaia por  diante, como expresa Oubiña, que “nós estamos totalmente a favor de calquera actuación de mellora nos espazos infantís do noso Concello, pero claro, sempre dentro da lei e atendendo as esixencias en cuestións de seguridade para as crianzas”.

    A actuación que se pretende realizar, segundo o publicado polo goberno local, ademais acompañado dunha infografía que non deixa lugar a dúbidas, consiste na “substitución do actual valado que rodea o parque infantil de Barrantes e que se atopa deteriorado polo uso e o paso do tempo por unha bancada semicircular”.  O problema desta actuación é que a normativa autonómica e as diferentes normas UNE en vigor, como a UNE 147103:2001 de Planificación e xestión das áreas de e parques de xogos ao aire libre, segundo unha serie de consultas que realizamos esta semana poderían non permitila.

Isto sería debido á situación das áreas de xogo. Tal  como consta no artigo 3.2 do DECRETO 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís,  “as superficies previstas para o xogo deberán estar debidamente acoutadas dun xeito seguro” , o cal sumado ao recollido nas normas UNE que deixa moi claro que sempre que na contorna haxa vías ou accidentes xeográficos ou físicos as zonas de xogo deben estar valladas,  fai complicado que se poidan eliminar as vallas actuais. Ademais, parece que David Castro ignora que ese parque infantil en realidade son tres, un de nenos ata seis anos, e outros dous, un de xogos de columpio e outro cunha rede de escalada,  para nenos maiores, que as normas obrigan a delimitar por separado, que é como están actualmente.

  Dende Somos Ribadumia como xa dixemos, estamos a favor de calquera actuación de mellora, pero vémonos na obriga de pedirlle a David Castro que as actuacións que realice as faga poñendo atención ao cumprimento das normas, porque o contrario sería unha actuación como mínimo irregular, que ademais podería traer consecuencias e moitos problemas en caso de haber un accidente, pois as aseguradoras non se fan cargo de nada se as instalacións non cumpren escrupulosamente cos regulamentos. “ e nunca pasa nada ata que pasa. Nós non somos expertos, pero  fixemos as nosas consultas e  as conclusións son que esas áreas de xogo están valladas porque deben estalo, e entendemos que antes de facer cambios dese tipo corresponde ter todos os parabéns legais”.

   Pero como ultimamente é evidente que o noso alcalde anda máis preocupado polos anuncios que pola lei, vimos de presentar un escrito no Concello advertindo da situación, acompañado dunha copia do decreto da Xunta.

   Por outra banda, chama a atención que a solución que se anuncie, ademais a bombo e pratillo e cun claro carácter preelectoralista, non sexa unha renovación dos elementos de xogo, algúns xa bastante deteriorados, ou un aumento dos espazos de xogo,  ou cando menos a dotación de arborado que dea algo de sombra no verán,  unha vella reclamación dos pais  e nais á que David Castro por algún motivo sempre se opuxo a dar cumprimento, senón simplemente a colocación dun banco para suplir  a unha varanda que por certo leva en mal estado bastante tempo. Pola nosa banda “temos moi claro que a fórmula correcta é a seguida durante o mandato anterior, onde no canto de andar a publicar fotos bonitas e facer propaganda, traballabamos e mantiñamos os parques en perfectas condicións os 365 días do ano“.

David Castro négalle axuda á agrupación  de Protección Civil.

 • Máis de un ano leva o local de protección Civil sen auga.
 • David Castro négalle a esta agrupación de voluntarios os ingresos por asistencia a accidentes de tráfico e a eventos fora do Concello a pesar de haber un regulamento que obriga a facelo.
 • O goberno local segue sumando enfrontamentos con colectivos locais

   A  sorpresa que nos levamos esta semana en Somos Ribadumia ao visitar a sede de protección Civil e entrevistarnos co seu presidente, Andrés Otero, e outros membros desa agrupación, foi maiúscula. Tal como explica Oubiña “fomos a comprobar se os problemas de auga da sede de Protección Civil se resolveran, e non so comprobamos unha vez máis que o alcalde minte cada vez que fala, senón que saímos de alí abraiados pola situación á que o goberno local ten sometido a este corpo de voluntariado”.

   De partida convén recordar que o tema da auga ven de meses atrás. David Castro foi interpelado en varias ocasións nos últimos plenos por esa cuestión e en todas defendeu primeiro que non sabía nada do problema e despois que xa estaba arranxado, mentindo dende o primeiro momento. “Para cando o PP local preguntou, o 5 de novembro do ano pasado por esta cuestión no pleno, xa o presidente da agrupación presentara  varios avisos no Concello, sen resposta. Agora, un ano  e varios plenos  máis tarde, a sede de protección civil segue sen ter apenas caudal de auga”.

   Dende Somos Ribadumia consideramos moi lamentable que unha instalación municipal, incluso unha tan antiga como o local onde está Protección Civil,non teña nin os servizos máis básicos, estea sen auga e ninguén revise a instalación eléctrica, que ten un curtocircuíto que dende fai meses está  facendo saltar os diferenciais, algo moi perigoso”.Pero que ademais non se solucione un problema que foi avisado en numerosas ocasións e posto en coñecemento do pleno municipal varias veces “parécenos unha completa falta de respecto cara esa entidade e cara o pleno municipal, e outro exercicio de chulería e de abuso de poder”.

  Por outra banda, a  xuntanza que mantivemos con Protección Civil serviu para descubrir cal é en realidade a situación da agrupación de Protección Civil no noso concello e a campaña que David Castro mantén contra este colectivo, ao que dende o noso punto de vista desgasta intencionadamente co obxectivo de que desapareza ou de que as persoas que están nel e non lle son do seu agrado se aparten”.

     Ademais, a presión dende o goberno local realízase pola vía do apoio económico, ou mais ben pola negación del.  A aportación que fai o Concello anualmente a este colectivo é totalmente insuficiente dende anos atrás, de feito Oubiña leva propoñendo subir a axuda anual dende o ano 2012, topando sempre coa negativa primeiro de Salomé Peña  e despois de David Castro, que nunca ocultou o seu desprezo por este colectivo. Con todo, para axudar a paliar a lamentable falta de medios da agrupación, en novembro de 2016 aprobouse unha  ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo protección civil, que regula a taxa por diversas atencións, dende a eliminación de niños de vespa velutina ata a atención en accidentes de tráfico ou eventos públicos.

   Nesa ordenanza, que afecta maiormente ás aseguradoras e aos Concellos limítrofes cando requiren algún servizo, establécese que, citamos literalmente “ao final de cada ano natural, os servizos tributarios municipais emitirán un informe no que se recollan os ingresos obtidos a través desta taxa e os gastos que se producisen con cargo á partida orzamentaria correspondente ós servizos obxecto desta ordenanza. A Xunta de Goberno ou órgano municipal correspondente, unha vez recibido o citado informe, aprobará transferir a cantidade resultante á agrupación correspondente, dando conta ó Pleno municipal”. 

   Non so iso. Tal como se recolle na acta do pleno a propia Pilar Troncoso, concelleira de contas entón e agora, declarou “hai unha agrupación de voluntarios e están a facer unha labor encomiable e están a tirar dos seus recursos propios e dos dos veciños (a través das axudas que lle concede o Concello) sen recibir nada a cambio […] a finalidade (destas taxas) é reverter o recadado na agrupación ou asociación que preste o servizo dos que se indican na ordenanza (servizos de emerxencia)”. Este argumento foi reforzado no mesmo pleno  por Mar Moimenta, entón concelleira de Protección Civil, asegurando que  “non é lóxico que Ribadumia lle preste axuda e fagan outros servizos noutros concellos sen contraprestación alguna”.

  A nosa sorpresa foi maiúscula cando dende protección Civil nos confirmaron que dende que se  aprobou a ordenanza dende o Concello non se lle fixo ingreso ningún. “Certamente o que ten culpa xa en primeiro lugar son eu mesmo, que unha vez aprobada a ordenanza confiei en que a Concelleira de Contas se ocuparía de revisar que a norma se aplicara e non quixen interferir nas súas competencias, un erro polo que me desculpei ante a agrupación de voluntarios”. 

  Dende Somos Ribadumia consideramos que David Castro, unha vez máis , está incorrendo nunha grave irregularidade, ou quizais en dúas, pois descoñecemos se o que está facendo é impedir que os fondos recadados das actuacións de protección civil cheguen a este colectivo, ou se  ademais nin sequera se lle está facturando ás aseguradoras e concellos limítrofes. “Teño constancia de que algunha actuación foi facturada no seu momento, así que debemos pensar que David Castro sinxelamente non quere axudar a este colectivo, e déixao completamente de lado, salvo cando o ten que chamar para acudir a algún evento  claro, que entón ben que lle saben o teléfono ao presidente”.

    A situación de tensión que esta maneira de actuar provocou coa agrupación de Protección Civil chegou a tal extremo que o seu presidente confirmounos que dende fai meses  todas as actuacións relacionadas con accidentes de tráfico no noso concello estanse derivando á  agrupación de Cambados, que factura ás aseguradoras en base as taxas estipuladas no seu regulamento, e non falamos de pouca cousa, pois comprobámolo e ao longo do que levamos de ano foron 13 as actuacións nas que participou a agrupación cambadesa, que segundo un calculo aproximado feito en base á taxa aprobada no noso concello, lle terían permitido a agrupación de Protección Civil de Ribadumia ingresar ao redor de 2.000 €, unha cantidade moi importante se temos en conta que do Concello non perciben máis de 3.000 € ao ano.

 “Que David Castro sexa coñecedor desta circunstancia, que o é, e non faga  nada por resolvela e outra gota no seu vaso de actuacións lamentables. Un vaso que fai tempo que reborda”.

  Dende Somos Ribadumia queremos expresar o noso apoio á Agrupación de Protección Civil de Ribadumia e o noso recoñecemento polo traballo que realizan a diario que nun Concello como o noso, sen outro servizo nin de emerxencias – salvo os bombeiros –  nin de policía local, resulta moito máis vital do que moitas veces se lle recoñece. E pedímoslle “a David Castro que deixe de enfrontarse aos colectivos do noso concello e empece a cumprir coas súas obrigas, no que respecta a Protección Civil e no resto de cuestións relativas á xestión municipal, onde fai tempo que nin está nin se lle espera mais que para as fotos”.