Comunicado conxunto Somos Ribadumia /PSdeG Ribadumia en referencia á xestión municipal das multas dentro de núcleo.

IMG-20200117-WA0001 Nesta semana tivemos, coñecemento, tanto Somos Ribadumia como a agrupación local do PSdeG , por  boca de varios veciños e veciñas da localidade dunha situación que está ocasionando máis de un trastorno,  e que se está dando pola maneira en que o goberno local, en mans de David Castro, xestiona as multas que a garda civil pon dentro dos núcleos urbanos.

O primeiro que hai que recordar que en casos como o de Ribadumia, onde non hai policía local, é a Garda Civil quen, tanto no desenvolvemento habitual do seu traballo, como a peticións do propio concello cando hai problemas nunha zona determinada, redacta as denuncias, na súa inmensa maioría por mal estacionamento dos vehículos, unha situación recorrente no centro de Barrantes debido á escaseza de prazas de aparcadoiro. Estas sancións son remitidas ao concello que é quen finalmente emite as pertinentes multas, asinadas polo alcalde, que é o máximo responsable nestas cuestións.

    A cuestión que nos leva a actuar, presentando esta mañá un escrito conxunto no concello, é que o goberno local non está emitindo as multas na orde en que a Garda Civil as fai chegar, se non que acumula unha serie delas, descoñecemos se un lote determinado ou por un período de tempo, e logo emíteas todas xuntas. Dáse a circunstancia de que cos procedementos actuais mediante os cales a Garda Civil non está obrigada a deixar copia da denuncia, a maioría dos infractores descoñece que foi denunciado ata que recibe na súa casa a correspondente multa. E o que está acontecendo é que algunhas persoas están recibindo varias multas xuntas, supoñendo en conxunto cantidades económicas importantes, que ao seren emitidas polo goberno local no mesmo día teñen todas o mesmo prazo de pago.

  E máis alo do dito, hai que ter en conta que se o que se pretende cando se solicita a presencia da Garda Civil  nunha determinada zona é  lograr un efecto disuasorio que faga que as persoas opten por aparcar correctamente, ese efecto perdese por non saber os propietarios dos vehículos que foron sancionados ata semanas ou meses despois, polo que a medida solo serve para engordar as arcas municipais.

IMG-20200117-WA0004 Por este motivo presentamos escrito solicitando do goberno municipal que de xeito inmediato se modifique a formula de actuación, e as multas sexan emitidas polo goberno na orde na que a Garda Civil as vai trasladando, sen agardar a acumular un determinado número ou a completar lotes. E por outra banda solicitamos tamén que se establezan fórmulas extraordinarias de fraccionamento do pago nos casos onde, por mor da actuación municipal, se teñan acumulado varias multas dunha mesma persoa e se emitiran todas xuntas, pois entendemos que os veciños e veciñas non deben pagar os pratos rotos da mala xestión do goberno municipal.

 

 

 

Comisión Executiva de Somos Ribadumia.

Agrupación local do PSdeG de Ribadumia

Solicitamos medidas urxentes de mellora na seguridade do acceso ao colexio de Barrantes.

IMG_20191213_132653

  • O acceso ao CPI Xulia Becerra Malvar leva anos sendo un lugar inseguro para as crianzas  pola falta dun paso seguro para acceder ao colexio.
  • Enrique Oubiña contratou estas medidas de seguridade no 2017, pero David Castro bloqueou a obra.

   Fai uns días o noso voceiro e concelleiro Enrique Oubiña mantivo unha xuntanza coa dirección do colexio e da ANPA para revisar unha serie de cuestións, entre elas a evolución das medidas de loita contra o bullying postas en marcha el sendo concelleiro de política social, así como certas medidas medias pendentes, como a mellora da seguridade no acceso ao colexio.

   Na xuntanza, dende a dirección do colexio e da ANPA confirmaron o acertado das medidas en prol da igualdade impulsadas por Oubiña e Somos Ribadumia, nun plan que se desenvolve ao longo do curso, financiado en parte polo concello, que está dando moi bos resultados, de tal xeito que a conflitividade entre as crianzas se reduciu ao mínimo, algo que tamén se confirmou dende servizos sociais.

    No que respecta as melloras na seguridade ao acceso do colexio, Enrique Oubiña comprobou como un curso máis, o alcalde deixa de lado os seus propios compromisos, máis preocupado por non facer nada do que se lle propoña dende outras forzas políticas, que por resolver problemas.

  A realidade é que hai un problema no acceso ao colexio, particularmente nas horas de entrada e saída do mesmo. A ese problema Enrique Oubiña propúxolle unha solución xa no 2016: “a creación dun corredor seguro para os nenos e nenas dende o novo ximnasio ata o propio colexio, creando un espazo seguro, que non puidera ser invadido por coches nin buses, dende o campo de A Bouza, ata a entrada do centro educativo”. Tal como explicaba Oubiña “esta solución contaba co visto bo de todo o mundo, e todos estivemos de acordo en facelo realidade, pois permitíanos solucionar un problema grave ademais dun xeito barato, polo que no económico nin sequera supoñia un problema nin se podia considerar un malgasto no caso de executar solucións de maior envergadura no futuro.”

Recreación aproximada da proposta de paso seguro para o acceso ao colexio. A día de hoxe non tería máis custe que o pintado, pois os bolardos xa foron comprados.

 Tan clara estaba a cuestión, que Oubiña orzamentou e contratou o pintado da zona no verán do 2017, e comprou os bolardos necesarios. Sen embargo, “foi irme uns días descanso e a volta topeime con que dende alcaldía bloquearan a obra as miñas costas, coa escusa de que como se estaba traballando nunha solución para o entorno da gardería, xa se metía todo no mesmo proxecto previsto inicialmente para ese mesmo ano. Nos como somo xente razoable optamos por agardar entón, sen embargo era todo un conto do alcalde, non soportaba que as solucións non sairan do seu equipo.”

   Dende o 2017 foron varias as veces que o alcalde deu largas a unha solución que se pode realizar nunha mañá, e que tería consecuencia directa e inmediata na seguridade dos nenos. A última escusa era que “como temos un proxecto global para o entorno do colexio, xa cando sexa solucionamos todo.”  Pero, tal como explica Enrique Oubiña, “o que o alcalde non aclara é cando vai ser realidade ese proxecto para o que de momento non ten cartos, nin por que motivo se encirra en non pintar unhas raias no asfalto e poñer uns bolardos, e soluciona unha situación que un día acabará por darnos un susto, cando ademais, e isto é o máis grave, tanto a súa concelleira de obras como el mesmo se comprometeron a facelo.”

Dende Somos Ribadumia presentamos no concello un escrito pedindo que se realice esta pequena obra de mellora de seguridade de acceso tanto ao colexio como ao campo de fútbol. Ademais agora é un bo momento aproveitando o parón de nadal.

Sobre a reforma do colexio.

Outra cuestión que Enrique Oubiña tratou  coa ANPA e coa dirección co colexio , foi a suposta reforma integral do centro. Do falado desprendese que anque parece ser que dende educación se están movendo para levar a cabo unha obra no colexio, non parece que a cousa vaia a pasar da simple maquillaxe, por moito que coste. O que ANPA e direccións transmitiron a este respecto é a súa preocupación, que nos compartimos, por que os problemas reais do colexio non se solucionen, e que todo quede nun parche, no caso de levarse a cabo, pois a proposta de Somos Ribadumia, levada por En Marea ao parlamento, o PP non quixo apoiala.

   Pola nosa banda estivemos dando pasos, máis alo da cuestión orzamentaria, para lograr facer realizade a solución destas problemáticas pero , e así llo explicou  Oubiña  a ANPA e dirección, “debemos lamentar que a Conselleira de Educación, teña  educación pouca e respecto institucional menos, pois néganse a reunirse con nos para explicarnos cales son os seus plans para o noso colexio. Inda que debemos dar gracias que a nos polo menos mandáronnos  un mail, polo que temos constancia escrita, non como outros que din que recibiron unha chamada da que ninguén ten constancia, nin o propio PP local.”

Insistimos en reclamar un investimento suficiente para solucionar todos os problemas de espazo e de habitabilidade do colexio, e nesa liña imos seguir traballando, pois “nós, inda que non teñamos competencias, temos compromiso e ética política”.

 

Solicitamos medidas urxentes de melloras na seguridade viaria na zona onde abriu o supermercado Familia.

  • O aumento de tráfico provocado pola apertura do novo supermercado converteu a zona nun punto negro.
  • Sorprende ante algo tan evidente – a 100 metros do concello e a carón dunhas instalacións municipais – a inmobilidade do goberno que  aínda non tomou cartas no asunto.
  • Pedimos que se tomen medidas con urxencia, mellorar a visibilidade e garantir a seguridade de condutores e peóns.

       A apertura a semana pasada dun supermercado da cadea Familia no lugar de A  Escusa, moi preto do concello e do núcleo de Barrantes, provocou de xeito inmediato un aumento exponencial do trafico nesa zona.

  Un punto onde nun radio de apenas 60 metros ademais do dito supermercado, encóntranse dous negocios agrarios, unha perruquería, unha bodega, un bar,  un taller,  o edificio de Servizos Sociais do concelllo e tamén o almacén municipal e parque de maquinaria, e dous cruces de vías secundarias, con moito uso pois son alternativas naturais para saír e entrar do núcleo de Barrantes evitando aos denostados semáforos, que para mais inri teñen moi pouca visibilidade. O propio concello, a gasolineira e o núcleo quedan a escasos cen metros.

  Un cúmulo de circunstancias, que xa se daban antes da apertura do novo local, pero que agora co elevado movemento de tráfico que xera o supermercado, converteron a zona nun punto negro, onde resulta moi difícil saír dos negocios, e dos cruces das vías secundaria.

A choiva destes días, que obriga a extremar as precaucións está axudando a evitar accidentes, pero  xa houbo varios sustos e ninguén desexa que haxa unha desgracia.

  Con todo, sorprende como ante un perigo tan evidente o goberno municipal non fai nada. Para Enrique Oubiña “moito perdeu este concello en pouco tempo  en capacidade de xestión se non hai nin cabeza para razoar pintar un par de zonas de amarelo, mover uns contedores  e garantir a visibilidade dun cruce nunha zona difícil, sen entrar en fonduras maiores. Un ano atrás a teríanse tomado medidas seguramente xa antes de que abrira o supermercado. E máis, no noso programa de goberno estaban previstas actuacións en toda esa vía, para favorecer a mobilidade entre  Barrantes e Ribadumia, medidas que agora quedan máis xustificadas, inda que me parece que van ter que agardar a seguinte lexislatura”.

   Preocupados por que haxa que lamentar algo máis que un susto, e vendo a inacción do goberno, esta mañá presentamos un escrito solicitando que de forma urxente se tomen medidas que melloren a seguridade nese punto.

Lamentamos a falta de compromiso  real do PP con Ribadumia.

  • Enrique Oubiña estivo no parlamento acompañando ao colectivo ESMAR por convite de En Marea para estar presentes no debate das emendas orzamentarias.
  • O Partido Popular rexeitou todas as emendas da oposición, incluída a presentada por Somos Ribadumia a través de En Marea para o Colexio.
  • O Partido Popular deulle as costas a ESMAR e todas as mulleres e homes do Salnés que teñen necesidade dun Punto de Encontro Familiar.

 

IMG_20191210_125818

Enrique Oubiña acompañou as representantes de ESMAR, que foron convidadas por En Marea a ver o debate das emendas orzamentarias sobre igualdade.

  Na maña de onte  Enrique Oubiña acompañou as mulleres do colectivo ESMAR nunha visita ao parlamento, onde estes días se debaten as emendas orzamentarias presentadas polos distintos partidos.

   En concreto nte debatíanse pola maña as emendas de política social onde ía incluída a emenda presentada por En Marea para dotar unha partida de 130.000€ para un PEF no Salnés. Todas as forzas políticas se amosaron favorables a esta emenda, recollendo o acordo chegado en todos os concellos do Salnés e na Mancomunidade, salvo o Partido Popular , cuxa voceira no debate nin sequera se referiu a esta cuestión. Para Enrique Oubiña “isto demostra a maneira de traballar do Partido Popular, que nos concellos di  unha cousa e nos parlamentos di a oposta.”

 

Falta de compromiso do PP co CEIP Xulia Becerra Malvar.

  Por outra banda xa tivo lugar tamén o debate orzamentario correspondente con investimentos en educación, onde se incluía unha emenda de En Marea, auspiciada por Somos Ribadumia, que propoñía dotar unha partida especifica para o Colexio de Ribadumia por valor de 3.000.000€, e que o PP denegou. Para Oubiña “o PP demostrou que non quere asumir ningún compromiso co noso concello, e seguimos sen ter garantías de que se vaian facer investimos de importancia no noso colexio. Os supostos compromisos son a día de hoxe fume, por moito que o noso alcalde o fíe todo  a unha suposta chamada de teléfono”.

  Dende Somos Ribadumia seguiremos a demandar do goberno da Xunta responsabilidade cara o noso concello, pois os nosos nenos e nenas non son de segunda categoría ,e teñen o mesmo a dereito a recibir a súa formación nun centro en perfectas condicións que calquera outro.

Queremos agradecer o traballo de En Marea, que leva anos amosando un compromiso con Ribadumia innegable, e gracias ao cal conseguimos mover xa unhas cantas pedras., e facer que a voz da veciñanza de Ribadumia soe no parlamento.

  Do mesmo xeito reafirmamos o noso apoio a colectivos como ESMAR, que fan un traballo imprescindible, e seguiremos traballando para lograr que o Salnés poida contar cun lugar seguro e decente onde realizar o cambio na custodia dos nenos.