David Castro supérase a si mesmo.

 • Ante as falsidades de David Castro, nós aportamos documentos.
 • David Castro emitiu un comunicado onde volve agocharse na mentira para xustificar as súas formas antidemocráticas.
 • A última solicitude de acceso ao rexistro municipal de Somos Ribadumia  foi copiada verba por verba das indicacións do Defensor del Pueblo.
 • Pedimos copia dun decreto de alcaldía anunciado por David Castro e dirixido a Enrique Oubiña, pero resulta que segue sen aparecer.

   Cando pensabamos que a situación municipal con respecto ao acceso á documentación municipal xa había quedado meridianamente clara, vemos como David Castro riza o rizo e sácase da manga un novo absurdo, que non ten xeito nin dereito e só busca seguir aprazando o inevitable.

  O pasado venres dende Somos Ribadumia faciamos público un comunicado onde explicabamos  que David Castro viña de cometer unha falta moi grave ao mentirlle ao Defensor del Pueblo declarando ter comunicado unha resposta a Somos Ribadumia cando tal resposta, que debía aclarar a cuestión do acceso ao rexistro municipal, non saíu das dependencias municipais.

   Ademais disto, tal como explica Oubiña “o venres, e así o declaramos publicamente, presentamos dous escritos. E tal como expuxemos, o primeiro solicitaba unha copia do decreto de alcaldía que David asegurou terme mandado pero que nunca chegou, e o segundo solicitaba acceso ao libro de entradas e saídas do rexistro, e remarco isto, tal como o Defensor del Pueblo dixo que se debe pedir para que se nos dea dentro dos nosos dereitos e sen discusión posible”.

   Cal é a nosa sorpresa ao ler nos medios de prensa este domingo que o goberno local declara que  un informe da Axencia de Protección de Datos nos nega o dereito de acceso ao rexistro, e  critica a presentación dos nosos escritos do venres argumentando que , citamos literalmente da prensa “todos os organismos que poden ter competencias na materia se pronunciaron e non recoñeceron expresamente ese dereito de acceso”.

  Á vista de tal despropósito,  e como “onde hai papeis calan barbas”, achegamos con este comunicado a documentación citada (podedes acceder clicando nos titulos dos mesmos): informe da Axencia de protección de Datos, ditame do Defensor del Pueblo, e os dous escritos (3201 e 3202 ) presentados este venres por Somos Ribadumia no Concello. Achegamos tamén tres informes solicitados dende a secretaría municipal noutra maniobra de dilación de David Castro: da Deputación, do Ministerio de Politica Territorial e un terceiro da Xunta de Galicia. Destes tres últimos informes o Defensor del Pueblo ditaminou que eran innecesarios pois a propia Secretaría municipal en calidade de representante do estado ten capacidade para resolver calquera dubida ao respecto da cuestión. Curiosamente, o único informe que non podemos incluir é o da Secretaría Municipal, pois non se nos fixo chegar copia, para o caso de que tal informe exista, e iso que o pedimos en dúas ocasións, unha en pleno e outra por escrito.

Cos papeis na man, o primeiro que debemos dicir é que nós non falamos por falar. Todos os informes aos que fan referencia os Independientes foron solicitados por Somos Ribadumia ou pola secretaría do Concello, non polo goberno local, que se oculta detrás da secretaría, e en todos eles, en absolutamente todos os informes se recoñece o noso dereito a ter acceso a toda a información municipal necesaria para o desenvolvemento do noso traballo, sempre garantindo a protección dos datos persoais de terceiras persoas.

   O segundo que debemos dicir é que nós este venres presentamos un escrito solicitando copia dun decreto de alcaldía dirixido a Enrique Oubiña. “É moi  lamentable e provoca vergoña allea que David, no canto de entregarme a copia dese decreto, para o caso de que exista, que se supón foi redactado dirixido á miña persoa, vaia á prensa a dicir cousas que son absurdas e ademais falsas, só para seguir enredando”.

   En terceiro lugar debemos dicir que o segundo escrito presentado o venres no Concello pedía  acceso ao rexistro nos termos, copiados verba por verba, que se nos indicaron dende o Defensor del Pueblo. E para que fique claro, na copia do ditame do Defensor del Pueblo claramente dísenos que, citamos literalmente,  “solicite periódicamente el acceso al libro de registro de entradas y salidas de acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986”. Hai que dicir que nese ditame aclárase que os concelleiros teñen acceso, non aos datos particulares de terceiros, senón ás entradas e saídas do rexistro  – o que nós levamos pedindo máis de un ano –  cos datos básicos que non se nos pode negar, por moito que David Castro se encirre. E tamén se di que a partir deses datos básicos, os concelleiros podemos pedir máis información de entradas ou saídas concretas, que despois alcaldía podería denegar xustificando correctamente os motivos. E todo o anterior repítese en cada un dos informes emitidos ao respecto, nos mesmos termos ou noutros similares.

   En cuarto lugar,  “recalcarlle a David Castro que non está no patio de ningún colexio, e que non pode solventar está situación , creada por el mesmo, nin con mentiras nin con argumentos tan lamentables como os aportados esta fin de semana. Os concelleiros temos dereito a saber o que pasa no concello, e iso é algo indiscutible.  Non imos renunciar a ese dereito, e el poderá poñer paus nas rodas e alongar o asunto, pero antes ou despois saberemos que anda a facer cos nosos recursos e como está  xestionando o que é de todos e todas as ribadumienses”.

David Castro falsea datos ante o Defensor do Pobo.

 • A resposta ante unha queixa posta por Somos Ribadumia polo bloqueo ao acceso documentación municipal, pon de manifesto as falsidades de David Castro.
 • Declarou ter emitido un edicto de alcaldía dirixido a Enrique Oubiña, pero ese edicto non foi entregado, nin aparece por ningún lado.
 • David castro segue bloqueándonos o acceso á documentación municipal.
 • Misterioso bloqueo e recuperación – previo video denuncia nas redes – do acceso de Oubiña á sede electrónica.

     Esta semana recibimos a sexta comunicación do Defensor do Pobo relativa a unha queixa posta o 1 de novembro do 2020, logo de que David Castro nos bloqueara o acceso ao rexistro municipal. As cinco respostas anteriores viñeron todas motivadas por practicas dilatorias, como non responder aos requirimentos desa institución, ou responder con documentación parcial, coas que o goberno de David Castro tentaba atrasar o máximo posible unha resolución dese órgano, algo que conseguiu en parte ao alongar o proceso máis de un ano.

  O que nos chamou a atención deste último escrito remitido polo Defensor do Pobo, a través do cal en principio poñía fin á reclamación, foi que nel ese ente expresa no seu primeiro parrafo “con relación a la queja arriba indicada, se ha recibido escrito del Ayuntamiento de Ribadumia, por el que traslada la notificación del decreto de 25 de octubre de 2021emitido en respuesta a su solicitud de obtención de información, cuyo contenido ya debe conocer al haberle sido notificada”. 

   Tal como explica Oubiña,desta declaración pódese concluír que o goberno local díxolle ao Defensor do Pobo que nos había respondido a nosa solicitude vía decreto , por certo un ano despois de facela, pero é que, e quero remarcarlo, isto non é certo. Nin eu que fun quen en calidade de concelleiro solicitei o acceso ao rexistro, nin o meu partido  recibimos ningún edicto de alcaldía por este asunto”.

   Non so iso. Logo de leer o escrito enviado polo Defensor do Pobo, Oubiña persoalmente tentou acceder á sede electrónica para ver se por algunha casualidade había chegado por ese mecanismo “ que á vista dos problemas que o goberno ten para xestionar o programa informático, perfectamente puidera ser que o meteran na sede electrónica pero se lles “pasara por alto” comunicarmo. Pero topeime coa sorpresa de que tiña bloqueado o acceso á sede electrónica e non puiden nin entrar nin comprobar nada”. Este intento infrutuoso de acceder ao seu espazo na sede electrónica, Oubiña gravouno e subiuno despois as redes, para que quedara constancia da situación. https://fb.watch/9mvDkbBCh7/

Isto todo aconteceu o mércores. Onte xoves, pola contra, Oubiña – logo de facer público o vídeo do día anterior –  logrou entrar na sede electrónica á primeira e comprobou que ese suposto edicto non aparece por ningún lado, cuestión que tamén gravou  e subiu ás redes para por de relevancia tanto a ausencia dese edicto como a opacidade do goberno, que mantén baleirado de contido o portal de transparencia. https://fb.watch/9mvImmnRyF/

 

En resumo, “David Castro, noutro intento de manternos lonxe da documentación municipal non tivo reparos en  mentirlle nin máis nin menos que  ao Defensor do Pobo, algo totalmente inadmisible, e outro síntoma da súa pobreza política e democrática”

   Pola nosa banda,  á vista destes feitos dirixímonos novamente ao Defensor do Pobo para expoñer a realidade da situación, e por suposto solicitámoslle por escrito ao alcalde unha copia dese suposto edicto, a ver se así conseguimos que nos chegue. Na solicitude tamén lle pedimos a David Castro que deixe de poñer trabas ao noso traballo.

   Por  último, o Defensor do Pobo aclarou no mesmo comunicado cal era a maneira na que os concelleiros deben proceder para  solicitar o acceso ao rexistro municipal, deixando claro que non se nos pode negar ver as entradas e saídas do mesmo, que era o que nos solicitabamos dende o principio, polo que non imos ceder na defensa dos nosos dereitos, que son os que nos garanten que poidamos traballar dun xeito competente, e será David Castro quen deba explicarlle aos nosos veciños e veciñas que é iso que con tanto afán nos intenta ocultar.

Nova falta de respecto institucional de David Castro.

 • O Concello non convidou formalmente á IV Gala de Ribadumienses en prol do galego nin aos premiados en edicións anteriores, nin aos colectivos municipais, nin ao resto de forzas políticas.
 • As ansias de David Castro por ser o único que saia nas fotos e as súas manías persoais lévano a ter  comportamentos inaceptables institucionalmente.
 • Enrique Oubiña e outros membros de Somos Ribadumia estiveron presentes na gala, pero a título persoal.

  A IV Gala de Ribadumienses en prol do galego, un evento creado na lexislatura pasada,  ficou enlamada pola falta de seriedade e de respecto institucional do goberno local, que é quen organiza o evento.

  E o motivo, tal como explica o noso voceiro Enrique Oubiña “foi que David Castro deixou de lado novamente as súas obrigas como alcalde, e non convidou formalmente a este acto nin ao resto de forzas políticas municipais, nin aos colectivos culturais do Concello, nin tan sequera aos premiados nas edicións anteriores”. Esta falta de respecto institucional supón un novo chanzo na carreira de David Castro por desfacer todo o traballo ben feito durante a lexislatura pasada, volvendo  a transformar un evento social e neste caso cultural, nun evento de propaganda política, pero “tamén outro exemplo das súas actitudes infantís, tanto polo seu comportamento de neno enfadado que non convida aos que lle caen mal ás súas festas, como de político mediocre que pensa que saíndo el so nas fotos xa gana votos”.

    Enrique Oubiña, que si estivo no acto, aínda que a título persoal, lamenta “que un evento tan bonito, onde ademais se recoñece a labor de persoas e colectivos que fan un gran traballo a favor da nosa lingua, sexa deturpado desa maneira. Pois ao deixar fora aos colectivos culturais do Concello, e mesmo esquecerse dos premiados anteriormente, o que podía ser un evento con forte carga cultural converteuse nun novo episodio de propaganda por parte dos Independientes”.

  Dende Somos Ribadumia queremos recordarlle a David Castro que os actos insitucionais non son eventos privados; son eventos de todo o concello e para todo o concello, aos que non ten que convidar a quen lle dea a gaña a el, se non a quen corresponde, e iso, por moito que lle desguste, inclúe aos diversos colectivos do concello e por suposto as forzas políticas que representan ao conxunto da nosa veciñanza.

   Agardamos que este tipo de situacións deixen de repetirse, porque non van en detrimento dun partido ou de outro, se non da nosa imaxe pública como concello.

  E por suposto, a nosa mais fonda e sinceira felicitación ao grupo de teatro Alecrín, polo seu traballo diario dende fai vinte anos, e pola naturalidade coa tratan a nosa lingua, na que representaron a totalidade das pezas teatrais que levan realizadas.

Comunicado conxunto de Somos Ribadumia e das agrupacións locais de  PP e PSdeG.

        

    Un novo abuso de autoridade, completamente esaxerado e rondando o esperpento máis Valle-Inclaniano, levounos na noite do xoves a abandonar o pleno municipal, ao pouco de comezar este.

  A través deste comunicado queremos afondar algo nos motivos que nos levaron a tomar esta decisión nese momento, nun pleno onde se  condensou unha actitude que se ven repetindo nos últimos plenos, tendo o seu culmen cando ao inicio deste último pleno, ante unha petición do voceiro da agrupación local do Partido Popular para retirar un punto da orde do día, David Castro negouse,  ademais cunhas formas completamente fora de lugar por absurdas.

 Os pleno municipais están regulados pola a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, que especifica entre outras cousas que os puntos da Orde do Día deben ser claros en canto aos contidos dos mesmos, así como outras cuestións das que falamos máis abaixo, relativas ao acceso á documentación.  

  En Ribadumia os plenos pasan por tres etapas: a Xunta de Voceiros, as Comisións Informativas e o propio Pleno. Neste caso o pleno celebrado  na noite de onte tivo carácter ordinario.

A  primeira etapa, a Xunta de Voceiros, xa deturpada polos Independientes que se limitan a darnos un anaco de papel cos puntos da orde do día, limitando a información sobre o que se vai tratar no pleno, foi convocada so 24 horas antes de celebrarse, ademais adiantando a data habitual sen explicación algunha, complicando así que os diferentes voceiros puideran organizarse para acudir as mesmas.

  As convocatorias para as comisións informativas, segunda etapa antes de chegar ao pleno, onde se informa aos grupos dos puntos a tratar, e se realizan propostas e se negocian con calma acordos cando é o caso,  realizáronse en prazo, pero por algún “misterioso” motivo a documentación relativa aos temas que se ían tratar nas mesmas non estivo accesible ata este luns pola noite, sendo as comisións o martes. Hai que dicir que os concelleiros temos que ter toda a documentación para calquera comisión cun mínimo de dous días hábiles polo medio, condición que, como noutras ocasións anteriormente, non se deu. E hai que resaltar que é o Concello quen debe asegurarse de que a documentación chega aos concelleiros, polo que se se usan medios telemáticos debe ser con garantías que permitan certificar a entrega desa documentación en prazo, cousa que actualmente non acontece.

  E o mesmo pasou coa convocatoria do pleno, para o cal rexen os mesmos prazos. A comunicación coa orde do día saíu do rexistro o martes as 15:12 horas, doce minutos despois de pecharse o horario de atención ao público, un truco que evita que os concelleiros poidamos solicitar acceder a documentación do pleno ata o día seguinte. Pero por se o tempo non era xa escaso resultou que a documentación, por outro “misterioso” motivo, non estivo dispoñible na sede electrónica ata a mañá do mércores.

Cando nos referimos a documentación completa, queremos decir catro video-actas – que se deben mirar integramente para corroborar que non haxa cortes nin fallos na edición, nun concello cunha media de catro horas por pleno  – , a conta xeral do 2020, unha norma de prevención de incendios de case duascentas páxinas, e varios puntos máis, cada un coa súa documentación a examinar.

  Na mesma mañá do mércores , un dos concelleiros quixo acceder á documentación do pleno, que por lei debe estar dispoñible de xeito íntegro  na Secretaría do Concello,  e descubriu que faltaba parte da mesma, tal e como consta nun informe realizado pola propia secretaria municipal,  algo que supón un incumprimento fragrante das lei de bases do réxime local, e un conculcamento gravísimo dos dereitos fundamentais dos concelleiros que, insistimos,  temos dereito a acceder a absolutamente toda a documentación que se vai a tratar no pleno dende o momento da convocatoria do mesmo.

  Con este panorama, ao inicio do pleno, o voceiro da agrupación local do Partido Popular solicitou que se retirara o punto  10 da orde do día, logo de comprobar por parte do Concelleiro de Somos Ribadumia e de ter constancia a través dun informe da secretaria municipal que na Secretaría do Concello non había ningún tipo de documentación relativa ese punto, titulado “Dar conta de diversos asuntos e escritos presentados”-  título que de por si xa incumpre a lei de bases do réxime local –  ata o punto de que nin sequera figuraban os escritos aos que se ía dar resposta.

   Para a sorpresa de propios e estraños a resposta de David Castro foi que xa se falaría dese punto ao chegar a el, sen confirmar que retiraba o punto da orde do día e dando a entender que non o ía facer, pero sen dicilo claramente. Esta actitude e falta de seriedade e respecto cara unha solicitude feita con total normalidade e de xeito formal, sumado a todo o anterior, provocou que o Partido Popular decidise abandonar o pleno, sendo acompañado de xeito solidario, pois o problema afecta a toda a oposición e as actitudes de David Castro foron contra as tres forzas, polo Psoe e Somos Ribadumia.

   Non participar nun pleno municipal para nos supón un atranco, pois é no pleno onde podemos expresar as nosas posturas e propostas, e realizar a nosa labor de control do goberno e de defensa dos intereses da veciñanza, pero a situación creada por David Castro non admitía outra resposta.

Unha  situación que ademais súmase a outras xa denunciadas como o bloqueo á documentación diversa, ou os impedimentos para poder expresar as nosas posturas nos plenos municipais, onde David Castro abusa desaforadamente da súa posición. Todo isto no seu conxunto ademais de complicar o noso traballo, converteu o ambiente político nun terreo contaminado e de guerra aberta, algo que nos  negamos aceptar e no que non imos participar.

  Unha vez máis instamos a David castro a facer uso da cordura da que sempre fala,  devolver a normalidade ao funcionamento dos plenos municipais e respectar o traballo dos partidos da oposición.