David Castro perde máis de 500.000€ en dúas subvencións  por neglixencia na súa xestión.

 • Perdidos 429.000€ do plan ReacPon por presentar un proxecto que non cumpría as bases da convocatoria.
 • Os 100.000€ xa concedidos do plan Ágora, perdidos polo mesmo, e ademais por non resolver en prazo os requirimentos da Deputación de Pontevedra.
 • David Castro elaborou o proxecto e presentouno duplicado, sabendo que no cumpría os requisitos.
 • Esiximos responsabilidades políticas.

  No boletín que este nadal enviamos a todas as casas de Ribadumia expoñiamos que David Castro perdeu no 2021  ao redor de 600.000€ en subvencións (85.000€ de liñas menores de axuda + 115.000€ de política social aos que renunciou + 400.000 do ReacPon). Pois ben, quedámonos curtos en máis de 100.000€, tal e como comprobamos logo de que o noso voceiro consultara, xunto ao resto de voceiros da oposición, a documentación relativa ao discutible proxecto que David Castro tiña previsto para a contorna do CPI Xulia Becerra Malvar e o campo de fútbol de A Bouza, proxecto “segredo” que dende a nosa formación sacamos á luz o verán pasado.

     O proxecto en concreto, recordamos, prevía a eliminación do aparcadoiro sito entre o CPI Xulia Becerra Malvar e o campo de fútbol de A Bouza, para realizar un falso patio cuberto e unha zona parcialmente axardinada, e un cambio nas beirarrúas e zonas de aparcadoiro nun tramo da rúa Condesa. En xullo , en pleno municipal  David Castro informou de que o proxecto rondaría os 600.000€ e que se estaba redactando o proxecto para tratar de entrar no plan ReacPon da Deputación. Xa no seu momento falamos das mentiras ditas nese pleno, pois o proxecto xa se presentara a un plan anterior en marzo, o Ágora, a través do cal o Concello conseguira inicialmente 100.000€.

    Unha vez analizada a documentación existente no Concello, ou cando menos aquela á que se lle deu acceso ao noso concelleiro, podemos aclarar algunhas das dúbidas.

  A primeira é que tal como nós sospeitabamos David Castro presentou o mesmo proxecto a dúas liñas de axuda diferentes, o plan Ágora, para o cal solicitou 100.000€ , e o plan ReacPon, a través do cal pedía 429.000€. E no canto de presentalo dividido en dúas actuacións distintas, que neste caso sería o legal e o correcto, fixo da maneira máis custosa e torpe, que foi presentando o mesmo proxecto, para as mesmas actuacións, modificando a súa redacción. De feito, tal foi a capa de maquillaxe técnica que o proxecto presentado para o plan Ágora está valorado en 601.000€, e o mesmo proxecto, presentouse para o plan reacPon valorado en 771.000€.

   Tal como explica Oubiña, concelleiro de obras na lexislatura anteriorconcretando os feitos. David Castro presentou un proxecto valorado en 601.000€ ao plan Ágora. Logrou entrar nesa liña obtendo 100.000€. Os outros 501.000€ debía aportalos o Concello. Para evitar aportar eses cartos, David no canto de traballar e xestionar algunha liña económica coa Xunta ou mesmo coa administración central, optou pola picaresca, e  presentou o mesmo proxecto ao plan ReacPon, maquillado e engordando o orzamentos ata 771.000€ e solicitando 429.000€. O obxectivo evidente  era que o concello so tivera que facer fronte con fondos propios a unha parte pequena. Aínda no imposible caso de que isto saíra ben o concello tería que dispor entre 200.000€ e 250.000€, como mínimo, pero o  resultado foi o esperable cando pretendes facer trampas tan burdas como presentar ante a mesma administración  dous proxectos iguais  con importes distintos, e pretender ademais que un cubra boa parte do outro.”.

   Ribadumia foi dos poucos concellos que quedaron fora do plan ReacPon. Isto non é de estrañar, porque aínda que ese plan era moi accesible para os concellos, ata o punto de que a Deputación chegou a aumentar o seu importe para dar cobertura a maior cantidade de proxectos posibles, había que cumprir unha serie de requisitos, entre os cales estaban ter o plan minimamente avanzado, non so sobre o papel. Isto prexudicou claramente ao concello de Ribadumia nas valoracións. tampouco debeu axudar moito que David Castro tivera a cara dura de declarar na solicitude que xa tiña 100.000€ concedidos no plan Ágora, un proxecto supostamente diferente, información que cabía pensar que os técnicos contrastarían”.

  A documentación  confirmou outra das nosas sospeitas, a máis grave: que ese proxecto non se ía poder financiar a través deses dous plans en ningún caso. De feito, o financiamento a través do plan Ágora foi suspendido e o concello perdeu os fondos. O motivo é algo que David Castro sabe como saben todos os alcaldes: calquera obra financiada pola Deputación de Pontevedra – ao igual que o resto de administracións –  ten unha condición ineludible, que é que os terreos e vías afectadas por eses proxectos deben ser de titularidade municipal.  E o tramo da rúa Condesa incluído no proxecto non é de titularidade municipal, senón que forma parte da EP-9506, de titularidade provincial. Así consta no requirimento que a Deputación lle enviou ao Concello e que o alcalde contestou fora de prazo e unicamente despois de que dende a oposición pediramos acceso á toda a documentación.

  Para Oubiña “o mais lamentable é a desidia do alcalde. Sabía de sobra que non cumpría o requisito da titularidade da vía, pero ese é un atranco moi sinxelo de solventar. So hai que solicitarlle a Deputación a titularidade, facer o trámite burocrático e levala a pleno. Dende o momento que se  decantou por ese proxecto, sobroulle tempo para facelo. Pero optou por quedarse de brazos cruzados agardando que a Deputación lle dera os cartos pola súa cara de neno bo”.

E agora quen asume responsabilidades?

Parécenos inaceptable que un goberno engane a cidadanía pretendendo que quere lograr fondos para proxectos importantes optando a liñas de axudas para as que sabe que non cumpre cos requisitos. De partida é unha tomadura de pelo de cara a administración afectada, neste caso a Deputación, pero tamén é rirse da veciñanza, porque un proxecto desa envergadura, non aparece da nada premendo un botón, fan falla moitas horas de persoal técnico e recursos  que teñen o seu custe, que pagamos todos os veciños e veciñas, máis aínda se se fai dende o Concello e obrigando aos traballadores municipais a deixar de lado outras cuestións, ou a facer horas extraordinarias.

   Pero para nós hai algo se cabe aínda máis inaceptable. E é que estas subvencións perdéronse, primeiro por non plantexar ben o que se quería facer e solicitar as cousas cumprindo os requisitos, algo que era factible actuando con responsabilidade e dilixencia, e segundo porque, con todo, era perfectamente viable e sinxelo  solventar o da titularidade das vías afectadas polo proxecto e cando menos salvar a concesión do Plan Ágora..

  Podemos entender e asumir que unha subvención non se conceda por outros motivos, pero non por non facer correctamente o traballo dende o goberno local. E entendemos que ademais a maneira de actuar foi claramente torpe e dun nivel de incompetencia política moi alto, por non falar do infantil e irrespetuoso que resulta pretender ocultar o que estaba acontecendo á oposición e á veciñanza.

Agardamos que David Castro saia a dar as pertinentes explicacións públicas e que se asuman responsabilidades políticas ante este despropósito. Porque ademais a día de hoxe ninguén, nin a veciñanza, nin a directiva do Umia, nin a comunidade escolar, saben que pasa con ese proxecto, se se vai executar ou non, ou como se vai pagar e cando se vai executar en caso de que se realice.

Logramos avances para solucionar os problemas do noso centro de saúde.

 • Na última xuntanza coa xerencia da EOXI, celebrada a semana pasada, logramos consensuar unha alternativa que facilite recuperar o servizo de pediatría.
 • O terceiro médico, máis preto.
 •  O noso traballo continuado  e a nosa capacidade de negociación, fundamentais para chegar a este acordo en beneficio de Ribadumia.

  Logo de meses de traballo e conversas coa EOXI Pontevedra-O Salnés, dende Somos Ribadumia logramos poñer enriba da mesa unha solución que permita a recuperación do servizo de pediatría no centro de atención primaria de Ribadumia que para a xerencia do ente sanitario resulte aceptable ata o punto de estar disposto a poñela en marcha nos próximos meses.

   A semana pasada tivo lugar unha xuntanza formal entre Somos Ribadumia, representado por Ricardo Fontán, e o xerente da EOXI Pontevedra-Salnés, Xosé Ramón Gómez, que  foi o resultado dunha serie de conversas anteriores onde se analizou a situación concreta do centro de saúde ribadumiense, e se valoraron posibles solucións.

   Resumindo unha situación sobradamente coñecida: Ribadumia, ao igual que a Illa de Arousa  con quen comparte pediatra,  leva máis de un ano sen este servizo, tendo as familias que levar ás crianzas  ao centro de saúde de Cambados. Esta situación  alongase no tempo e dende o EOXI sempre se dixo que o problema era encontrar pediatras para cubrir o servizo.

  Tal como Explica Ricardo Fontán, membro da executiva de Somos Ribadumia e con case corenta anos de experiencia como traballador do SERGAS, “O que nos fixemos foi sentarnos e analizar cal era o problema polo cal non se encontraban pediatras que cubriran estes ocos, e vimos, falando con membros da xerencia e con diversos profesionais sanitarios,  que o principal atranco non estaba tanto na falla de pediatras como na organización do servizo. Resumindo: que ninguén quere repartirse entre Ribadumia e a Illa debido á distancia que supón os desprazamentos e que obriga a unha enorme perda de tempo e en último termo unha merma da calidade de servizo e da calidade de vida laboral dos profesionais que sinxelamente, con esas condicións non dan feito”.  Dende Somos Ribadumia traballamos entón varias alternativas, analizando a situación dos concellos limítrofes, e ao final demos cunha proposta que podería ser viable, e que levamos á xuntanza do pasado martes.

“A nosa proposta resultou ben sinxela: que o pediatra sexa compartido con Meis, que tamén se encontra nestes momentos sen este servizo, e non con A Illa. Isto significaría acortar os desprazamentos para o pediatra ao mínimo , mellorar a calidade do servizo e tamén dos tempos para a atención, e o resto de parámetros de calidade do servizo, ata o  punto, e así o propuxemos,  de que podería darse atención un día á semana pola tarde”. A nosa proposta foi máis aló, pois dende Somos Ribadumia mantivemos previo a esta xuntanza contactos con profesionais que puideran estar interesados en aceptar este destino, co resultado de que puidemos aportar algún nome a Xosé Ramón Gomez, o cal entendemos, ao igual que o xerente da EOXI,  que facilita moito o avance na resolución deste problema.

  Dende a Xerencia aceptaron a nosa proposta e decidiron incluíla nos seus procesos internos, quedando emprazados nas próximas semanas a outra xuntanza para xa confirmar a viabilidade deste plantexamento e  a súa posta en marcha.

O terceiro  médico, máis preto.

  Outro asunto ao que propuxemos solución obtendo o visto bo da xerencia foi a dotación do terceiro médico no centro de saúde de Ribadumia. Este é un tema se cabe máis complexo, pois á reiterada falta de profesionais súmase que o centro de saúde, feito fai máis de trinta anos, non conta coa infraestrutura necesaria para dotar dun xeito competente o terceiro facultativo.

   Dende Somos Ribadumia propuxemos como solución viable que o terceiro médico de familia dera consulta polas tardes, o cal redundaría na mellora do servizo e dos horarios de atención, tamén da atención domiciliaria. E do mesmo xeito que fixemos co asunto do pediatra, para facilitar o avance desta proposta, puidemos colocar enriba da mesa nomes de facultativos que viven dentro do SERGAS situacións de cambio que estarían a priori dispostos a dar servizo en Ribadumia.

   O xerente da EOXI aceptou tamén esta proposta, considerándoa unha boa solución, comprometéndose a estudar a viabilidade da mesma.

  Ao rematar a xuntanza, que se alongou un par de horas, algo pouco habitual que fala do interese da Xerencia da EOXI en artellar solucións para o noso centro de saúde e do bo traballo de Ricardo Fontán actuando en nome do noso partido,  este confirmou que “do mesmo xeito que en xuntanzas anteriores a cousa parecía que non remataría moi ben, desta temos a seguridade de que a EOXI vai atender as nosas propostas e pronto imos recuperar o pediatra, e moi posiblemente teremos o terceiro médico, algo que levamos anos reclamando”:

    Dende Somos Ribadumia queremos agradecer á dirección da EOXI, e ao seu xerente Xosé Ramón Gómez por escoitarnos ao longo de todos estes meses e por facer o esforzo de sentarse con nos a analizar a situación e buscar solucións.

   Nas próximas semanas manteremos xuntanzas cos representantes de A Illa e Meis, cos que xa estivemos en contacto, para explicarlle polo miúdo todo este traballo e comentar a situación dende o ámbito político.

  Traballar.

Tal como explica Ricardo Fontán,,  “no noso partido temos moi clara a nosa opinión ao respecto da política da Xunta coa sanidade pública e non a ocultamos, pero tamén temos moi claro que se queremos solucionar os problemas do noso concello non chega con queixarse. As normas ponas quen goberna, con esas normas hai que traballar, e iso foi o que fixemos”.

Enrique Oubiña, Ricardo Fontán e Lorena Rodriguez xunto á doutora Margarita Vidal e varias veciñas e veciños durante unha das concentracións realizadas en fronte ao centro de saúde.

Presentamos unha batería de 30 medidas de cara ao orzamento do próximo ano 2022.

 • Pedimos a David Castro diálogo e busca de consensos na elaboración do orzamento do próximo ano.
 • Presentamos unha batería de 30 propostas de cara aos orzamentos do 2022, centradas na recuperación económica e social e o apoio aos diversos colectivos.

   Vai rematando 2021 e un ano máis o goberno local non da sinais de estar traballando co orzamento do ano próximo, nin moito menos parece que teña previsto ter en conta ás forzas da oposición para a súa elaboración.

   Dende Somos Ribadumia, tal como explica Oubiña, “a pesar das actitudes de confrontación de David Castro e do seu equipo de goberno, seguimos insistindo na necesidade de dialogar e buscar consensos, que enriquezan e permitan acordar un documento da importancia dun orzamento”.

   Con ese espírito de dialogo e consenso, e seguindo a dinámica de anos anteriores, esta pasada semana presentamos por rexistro un documento coas nosas propostas de partida de cara ao orzamento. (consulta solicitude completa aquí).

  Do mesmo xeito que en anos anteriores as nosas propostas, que teñen moi en conta a situación económica do concello e son todas e cada unha delas viables e sen comprometer o orzamento no económico,  recollen o noso modelo de Concello, atendendo as urxencias derivadas da situación  de pandemia, como o moi necesario apoio ao comercio e hostalería locais, ou o reforzo das políticas sociais, pero tamén mira ao medio e longo prazo, insistindo en medidas de revitalización do rural e de melloras no núcleo de Barrantes.

 Indo máis ao concreto, a batería de propostas está organizada en catro bloques nos que cremos o concello debe realizar avances: a política de conciliación familiar e política social, o apoio aos colectivos e desenvolvemento cultural, a promoción económica local, apoio ao comercio, turismo e á creación de emprego, e o desenvolvemento urbanístico e de medio ambiente, primordiais para cumprir cos obxectivos do Pacto de Alcaldes asinado no 2019.

En total 30 medidas,  varias das cales vímolas poñendo enriba da mesa anos, como a de reforzo dos plans de conciliación e a súa extensión ao CRA, ou outras por exemplo para  a creación dun programa potente  de axudas ao comercio e hostalería, plans de promoción turística, a supresión dos semáforos en Barrantes acompañada dun cambio do modelo urbanístico, ou a necesaria mellora do convenio coa escola de música ou o aumento das axudas a entidades culturais e sociais e clubs deportivos.

   Pero tamén propoñemos que se recupere o convenio con BATA, “que David Castro quixo liquidar este ano aínda que finalmente ante a presión política e social tivo que conformarse con recortalo, ou a dotación dunha partida para que protección civil deixe de estar nun local sen auga e cunha instalación en xeral precaria. Por certo que isto último é un compromiso do goberno anterior, cando sendo Oubiña tenente de alcalde chegouse a deseñar unhas instalacións, que se realizarían con cargo aos plans do GDR no local de servizos sociais, ata o punto de que a ampliación feita nese edifico xa prevé unha altura máis; un compromiso que como outros moitos, David Castro tirou ao lixo no momento en que se empoleirou na maioría absoluta”.

   Dende Somos Ribadumia expuxemos así, por escrito e con entrada de rexistro as nosas propostas, claras, concisas e abertas ao diálogo e ao debate, motivo polo cal a maioría non inclúe cifras económicas, e queremos facer un chamamento ao goberno local para que abandone a postura de confrontación que mantén contra a oposición, e tal e como lle solicitamos no propio escrito, que abra un espazo e período de negociación do goberno con todas as forzas con representación municipal,  no obxectivo de lograr a elaboración dun orzamento que poña de relevancia as posturas e obxectivos  comúns, e permita alcanzar acordos que favorezan ao noso concello e ao conxunto da nosa veciñanza.

David Castro supérase a si mesmo.

 • Ante as falsidades de David Castro, nós aportamos documentos.
 • David Castro emitiu un comunicado onde volve agocharse na mentira para xustificar as súas formas antidemocráticas.
 • A última solicitude de acceso ao rexistro municipal de Somos Ribadumia  foi copiada verba por verba das indicacións do Defensor del Pueblo.
 • Pedimos copia dun decreto de alcaldía anunciado por David Castro e dirixido a Enrique Oubiña, pero resulta que segue sen aparecer.

   Cando pensabamos que a situación municipal con respecto ao acceso á documentación municipal xa había quedado meridianamente clara, vemos como David Castro riza o rizo e sácase da manga un novo absurdo, que non ten xeito nin dereito e só busca seguir aprazando o inevitable.

  O pasado venres dende Somos Ribadumia faciamos público un comunicado onde explicabamos  que David Castro viña de cometer unha falta moi grave ao mentirlle ao Defensor del Pueblo declarando ter comunicado unha resposta a Somos Ribadumia cando tal resposta, que debía aclarar a cuestión do acceso ao rexistro municipal, non saíu das dependencias municipais.

   Ademais disto, tal como explica Oubiña “o venres, e así o declaramos publicamente, presentamos dous escritos. E tal como expuxemos, o primeiro solicitaba unha copia do decreto de alcaldía que David asegurou terme mandado pero que nunca chegou, e o segundo solicitaba acceso ao libro de entradas e saídas do rexistro, e remarco isto, tal como o Defensor del Pueblo dixo que se debe pedir para que se nos dea dentro dos nosos dereitos e sen discusión posible”.

   Cal é a nosa sorpresa ao ler nos medios de prensa este domingo que o goberno local declara que  un informe da Axencia de Protección de Datos nos nega o dereito de acceso ao rexistro, e  critica a presentación dos nosos escritos do venres argumentando que , citamos literalmente da prensa “todos os organismos que poden ter competencias na materia se pronunciaron e non recoñeceron expresamente ese dereito de acceso”.

  Á vista de tal despropósito,  e como “onde hai papeis calan barbas”, achegamos con este comunicado a documentación citada (podedes acceder clicando nos titulos dos mesmos): informe da Axencia de protección de Datos, ditame do Defensor del Pueblo, e os dous escritos (3201 e 3202 ) presentados este venres por Somos Ribadumia no Concello. Achegamos tamén tres informes solicitados dende a secretaría municipal noutra maniobra de dilación de David Castro: da Deputación, do Ministerio de Politica Territorial e un terceiro da Xunta de Galicia. Destes tres últimos informes o Defensor del Pueblo ditaminou que eran innecesarios pois a propia Secretaría municipal en calidade de representante do estado ten capacidade para resolver calquera dubida ao respecto da cuestión. Curiosamente, o único informe que non podemos incluir é o da Secretaría Municipal, pois non se nos fixo chegar copia, para o caso de que tal informe exista, e iso que o pedimos en dúas ocasións, unha en pleno e outra por escrito.

Cos papeis na man, o primeiro que debemos dicir é que nós non falamos por falar. Todos os informes aos que fan referencia os Independientes foron solicitados por Somos Ribadumia ou pola secretaría do Concello, non polo goberno local, que se oculta detrás da secretaría, e en todos eles, en absolutamente todos os informes se recoñece o noso dereito a ter acceso a toda a información municipal necesaria para o desenvolvemento do noso traballo, sempre garantindo a protección dos datos persoais de terceiras persoas.

   O segundo que debemos dicir é que nós este venres presentamos un escrito solicitando copia dun decreto de alcaldía dirixido a Enrique Oubiña. “É moi  lamentable e provoca vergoña allea que David, no canto de entregarme a copia dese decreto, para o caso de que exista, que se supón foi redactado dirixido á miña persoa, vaia á prensa a dicir cousas que son absurdas e ademais falsas, só para seguir enredando”.

   En terceiro lugar debemos dicir que o segundo escrito presentado o venres no Concello pedía  acceso ao rexistro nos termos, copiados verba por verba, que se nos indicaron dende o Defensor del Pueblo. E para que fique claro, na copia do ditame do Defensor del Pueblo claramente dísenos que, citamos literalmente,  “solicite periódicamente el acceso al libro de registro de entradas y salidas de acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986”. Hai que dicir que nese ditame aclárase que os concelleiros teñen acceso, non aos datos particulares de terceiros, senón ás entradas e saídas do rexistro  – o que nós levamos pedindo máis de un ano –  cos datos básicos que non se nos pode negar, por moito que David Castro se encirre. E tamén se di que a partir deses datos básicos, os concelleiros podemos pedir máis información de entradas ou saídas concretas, que despois alcaldía podería denegar xustificando correctamente os motivos. E todo o anterior repítese en cada un dos informes emitidos ao respecto, nos mesmos termos ou noutros similares.

   En cuarto lugar,  “recalcarlle a David Castro que non está no patio de ningún colexio, e que non pode solventar está situación , creada por el mesmo, nin con mentiras nin con argumentos tan lamentables como os aportados esta fin de semana. Os concelleiros temos dereito a saber o que pasa no concello, e iso é algo indiscutible.  Non imos renunciar a ese dereito, e el poderá poñer paus nas rodas e alongar o asunto, pero antes ou despois saberemos que anda a facer cos nosos recursos e como está  xestionando o que é de todos e todas as ribadumienses”.