David  Castro desenténdese da veciñanza ante a problemática dos recibos de auga.

  • O goberno emitiu un comunicado desentendéndose do problema, sen confirmar se as facturas emitidas son correctas ou erróneas.
  • Declara estar ao tanto, pero non toma ningunha medida para solucionar a problemática.
  • David Castro abandona á veciñanza unha vez máis.
  • Pedimos a David Castro que actúe e colabore con Augas de Galicia, axilizando á revisión das facturas.

  A actitude de David Castro, desentendéndose do problema parécenos totalmente inaceptable, pois,  como explica Enrique Oubiña “ tal como el mesmo declarou o Concello foi quen cobrou á veciñanza os cargos correspondentes, entremediando así con Augas de Galicia, polo que o primeiro que o señor que ostenta a alcaldía de Ribadumia debe facer é aclarar se os veciños teñen eses recibos pendentes de pago ou non, e en caso de que estea todo correctamente pagado, actuar ante Augas de Galicia para corrixir a situación. Unha situación da que á vista dos datos que o propio goberno trasladou, David está moi ao tanto, aínda que ata o de agora non moveu un dedo”.

 Dende Somos Ribadumia vémonos na obriga de mostrar o noso desacordo coas formas e coa actitude tomada polo goberno local e por David Castro ante a situación que está vivindo a nosa veciñanza, recibindo reclamacións por diferentes períodos de consumo de auga e de saneamento dos últimos anos, cando se supón que esas taxas xa foron pagadas.

Datos confusos.

 O goberno declarou estar ao tanto da problemática e ter falado  con Augas de Galicia, pero en Somos Ribadumia preguntámonos de que falaron e cando foi iso. De partida “ é evidente que David Castro pretendía manter silenciada a situación, e que se fixo algo foi gracias a que dende Somos Ribadumia, unha vez máis, fixemos pública a situación. Pero ademais de actuar tarde, tampouco parece  que fixera moito máis que mandar un mail, e xa me parece moito, pois nin sequera os datos aportados están ben”.

  Os datos que se fixeron públicos foron estes: 3.830 recibos reclamados. Pero o goberno explicou , nun exercicio matemático difícil de comprender , que deses 3.830 hai 1.623 reclamacións de menos de dez euros, 3.600 entre 10 e 100 euros e hai 230 recibos con débedas de máis de 100 euros -incluídas 20 por enriba do 600€- . Con estes datos a nós saennos 5.453 recibos en reclamación, 1.623 máis dos que di o goberno local ou no seu caso Augas de Galicia, que tampouco está claro.

  Pero é que ademais dende  o goberno informan que “unicamente” serían 1.800 os recibos cuxa reclamación estaría xustificada. Se iso fora así, o primeiro que hai que preguntar é porque motivo o goberno non actúa para aclarar con Augas se Galicia a situación dos recibos correctamente pagados, e evitar que sexan os propios veciños os que teñan que reclamar, pois o propio goberno sabe e pode demostrar moi facilmente os pagos efectuados nos últimos anos.

   O segundo que debería aclarar David Castro é como como pode haber tal cantidade de recibos pendentes de pago e dende fai tanto tempo tendo mecanismos de cobro corrente e de xestión de impagos,, e que fixo o goberno local todo este tempo para cobrar eses recibos. “ E hai que ter en conta que se os canons da Xunta están sen cobrar, a parte do Concello tamén, e dende o ano 2015”.

 Desprezos á veciñanza.

Se toda a situación non fora bastante confusa, aínda tivemos que aguantar que o goberno local pretendera restarlle gravidade ao asunto dicindo que a maioría das reclamacións son por cantidades pequenas e que só unha pequena parte supera os 600€. “Pedímoslle a David Castro que teña menos soberbia e máis respecto. Sexan 600€ ou sexan 50 céntimos de euro, son cargos que lle están chegando á nosa veciñanza, aos que poderán facer fronte  ou igual non, que non todo o mundo cobra un segundo salario de 1.500€ como cobra el. E ademais, falamos de cargos supostamente erroneos emitidos por unha administración pública. Sexa responsabilidade de Augas ou do Concello,  a nosa veciñanza o que debe recibir é unha desculpa, non un desprezo clasista”.

   Pola nosa banda, visto o panorama, onte mesmo comunicámonos con Augas de Galicia, co obxectivo de que nos aclarasen os motivos polos cales se están emitindo eses cargos. O que nos comunicaron foi que asumen que tivo que haber algún tipo de erro, e que estaban á espera de que o Concello cotexara os supostos recibos impagados. “Así que o que toca é pedirlle ao señor Castro que asuma as súas responsabilidades e axilice esa revisión, pois aínda que dende Augas teñen o compromiso de paralizar os cobros unha vez comprobadas as facturas, mentres iso con pase, o proceso de cobro á través de facenda sigue o seu curso e os días pasan”.

A Xunta está mandando reclamacións  de ata 600€ polo canón da auga e vertedura dos anos 2015 a 2019.

  • Están chegando facturas do ano 2015, 2016, 2017, 1° semestre do 2018 e 2° semestre do 2019. E con recargo do 5%, que pode chegar ao 20%.
  • Caos absoluto na xestión do cobro da auga e o saneamento.
  • Pedimos a David Castro que aclare que está pasando.

 Dende Somos Ribadumia vimos de ter constancia de que a Xunta está mandando cartas a unha boa parte da nosa veciñanza reclamando pagos polo  canón da auga e o coeficiente de vertedura de anos e semestres que van dende o 2015 ao 2019, con importes que van superar os 600€.

  E non entendemos o motivo. Tal como explica Oubiña “os impostos da Xunta van incluídos nas facturas que emite o Concello. Se se pagaron esas facturas, os canóns da Xunta tamén están pagados. Se non se pagaron o Concello debería ter reclamado esas facturas, cousa que non pasou. Polo tanto ou ben a Xunta está duplicando cobros, ou ben o Concello ou incluso a ORAL cometeron  algún erro na súa xestión. Erro que agora vai pagar a veciñanza, con recargo de entre o 5% e o 20%”.

   Pola nosa banda puxémonos en contacto coa Oficina de recadación da Xunta e confirmaronnos que efectivamente están mandando cartas dese tipo, en dous lotes, un reclamado o pago de canón de auga e coeficiente de vertedura dos anos 2015, 2016 e incluso 2017, e un segundo lote que está aínda pendente de envío, correspondentes co primeiro trimestre do ano 2018 e segundo trimestre do ano 2019. Tamén nos confirman que a actuación para eles é totalmente normal, correspóndense co proceso habitual ante situacións de impago, e que non consta que o Concello advertira de ningún erro nas facturacións. Pero resulta que os casos dos que estamos tendo coñecemento son de veciñas e veciños que aseguran ter todos os pagos ao día, mesmo nalgún caso domiciliado bancariamente, polo que se o Concello emitiu as facturas correctamente eses pagos están realizados. “Entón que pasa aquí? Esqueceuse o concello de pagarlle á Xunta o que lle correspondía? As cartas están chegando sen aviso previo por parte do Concello, que sería quen debera reclamar se hai impagos ou como mínimo informar se xorde algúnha cuestión, que os Bandos non están só para anunciar os viaxes do imserso. David, como sempre, ante os problemas garda silencio agardando que ninguén se dea conta”.

   Dende Somos Ribadumia estámoslle pedindo á veciñanza que nos consulta por este tema que corroboren que as facturas foron ou non pagadas no seu día. Se están pagadas é un erro de fácil solución, pero senón se pagaron entón non deben unicamente os canons da Xunta, senón tamén as taxas municipais, co cal non se explicaría a inacción do Concello. Pero está resultando complicado porque o período 2015-2019 estivo sometido a diversas problemáticas, por un lado un erro na lectura dos contadores, que provocou unha facturación errónea que houbo que corrixir, e por outro lado o cambio de sistema cando se municipalizou o servizo, polo que a veciñanza entre facturas mal emitidas, as correccións, unhas que foron pola ORAL e outras que xa chegaron polo concello, xunto á modificacións nos prazos de facturación e modelo, teñen algo de lío.

   E tampouco no concello parece ser que estean axudando moito. Temos coñecemento de persoas que que foron ao concello a informarse do que estaba pasando e a única resposta que recibiron foi que houbera un fallo na transferencia de datos cando se municipalizou o servizo. “Pero ese non pode ser o problema, menos logo de catro anos de servizo municipalizado. Os contadores están nas portas das casas e o Concello é o responsable de identificar aos propietarios se hai erros nese aspecto. E dende logo se os recibos están domiciliados, pouco erro de identificación pode haber. Ademais, se a Xunta reclama o canon da auga, que se establece en base ao consumo da vivenda, é porque o Concello pasou o detalle dese consumo”.

  Sexa como for,  as facturas están chegando. E nós pedímoslle a David Castro que explique publicamente que está pasando, se houbo un erro ou non e no seu caso aclare cal. E se o problema é da Xunta que faga as xestións pertinentes para solventar unha situación que de partida está dando sustos de entre 300€ é 600€, e cuns recargos que temos a sospeita de que os veciños os van ter que asumir sen ter culpa de nada.

David Castro afirma que o Concello recorta os setos e peches vexetais das fincas de toda a veciñanza.

  “David Castro decidiu xustificar o seu trato de favor a unha familia próxima ao seu partido, dicindo que o recorte de setos e peches vexetais a particulares é algo habitual que se lle fai á maior parte da veciñanza”. (Podedes leelo aquí )

 Ante estas declaracións, dende Somos Ribadumia preguntámonos cal é o proceso que hai que seguir para que o Concello pase a recortarnos os setos aos que non imos na súa lista. E gustaríanos que David Castro aclararse os mecanismos, onde hai que facer a solicitude, os prazos, as condicións, etc.. E isto é moi importante, porque casas e fincas con setos e peches vexetais en Ribadumia aínda hai unhas cantas, e un servizo desas características por forza terá moita demanda.

   É evidente que as declaracións de David Castro son un despropósito sen sentido ningún. Pero aproveitamos para recordarlle a David Castro que usar recursos públicos para favorecer a particulares pode ser considerado polas instancias legais como un caso claro de prevaricación. Recordámoslle tamén que o Concello non da servizos a particulares, nin agora nin antes, ou cando menos non mentres nós estivemos no goberno ou co noso coñecemento. Como aclara Oubiña, “Unha cousa e que un operario ande limpando un camiño e recorte unhas vides ou unha ponla que sobresae, e outra moi distinta facer unha actuación  como a de onte recortando un seto ao completo actuando sobre unha propiedade privada. Isto último, sen a xustificación adecuada resulta inadmisible”.

 David Castro debería medir mellor as declaracións que fai á prensa, e non dicir cousas destas características, nin argumentar con despropósitos. Porque David Castro non negou que se estivera dando trato de favor a esa familia. “Di que mentimos, pero ao mesmo tempo admite que décimos a verdade”.

  Pero mentres David Castro perde o tempo con declaracións fora de lugar e se dedica a facerlle labores de xardinería e veciños particulares, a realidade é que os espazos verdes do Concello, eses onde sí ten competencias e obrigas o goberno local, están nun estado lamentable a maior parte do ano.

David Castro usa recursos públicos para podar os peches das propiedades das persoas da súa lista.

  • En pleno centro de Barrantes e con total descaro, traballadores municipais limparon o peche dunha propiedade privada.
  • A propiedade pertence á familia de xente das lista de IR.
  • Mentres, o resto da veciñanza recibe cartas do Concello ordenado limpezas e ameazando con multas.

  A media mañá e en pleno centro de Barrantes, operarios do Concello de Ribadumia por orde de David Castro limparon un muro particular cuxa maleza comezaba a invadir a beirarrúa.

Dende Somos Ribadumia vémonos na obriga de denunciar estes feitos, que son un exercicio de trato de favor e de moita cara dura por parte de David Castro. Tal como explica Oubiña, “o normal cando un propietario ten un peche verde que invade a vía pública, é requirirlle para que recorte o seto ou faga o que considere para deixar a vía pública libre. Non se manda a operarios municipais a limpar as propiedades de ninguén, e cando se fai é por unha causa moi concreta é xustificada, e pasando o cargo ao propietario antes ou despois, pero aquí non falamos deses supostos nin moito menos se lle vai cobrar nada á propiedade. Isto é sinxelamente, facerlle un favor a unha familia amiga”.

   Porque dáse a circunstancia de que a propiedade pertence á unha familia vinculada a IR, con persoas que forman parte das súas listas, o cal convirte este acto nun exercicio de partidismo político dos máis graves, o estar actuando o goberno en favor dunha persoa da súa lista.

  David  Castro xa non se molesta en disimular as súas actitudes caciquís e partidistas, favorecendo aos seus en todo mentres deixa ao resto do concello no máis absoluto abandono. E non esquezamos que coa chegada do verán, chegan tamén as cartas do Concello á veciñanza que ten as fincas ou os montes algo descoidados, con ameaza de multa incluída. “E mentres David usa os recursos públicos para atender aos seus, o resto temos que facelo nós, ou en moitos casos, sobre todo a xente maior, pagar a quen faga os traballos”.

  Este comportamento é completamente inaceptable, é esiximos explicacións públicas e que o goberno asuma responsabilidades políticas ante estes comportamentos e tratos de favor.