Category: Sen clasificar

Solicitamos a David Castro que cumpra coas súas obrigas e atenda ao Umia C.F.

Temos constancia de que a dirección do Umia leva semanas tentando reunirse co goberno, recibindo silencio e aprazamentos por resposta.

 • Dende o Umia indican que descoñecen os protocolos de actuación previstos polo Concello, coa casuística particular de que o campo de A Bouza compártese cos nenos do colexio.
 • Lamentable falta de comunicación do goberno coas entidades deportivas.

Na tarde de onte a directiva do Umia club de fútbol poñíase en contacto con Somos Ribadumia preocupados por varias cuestións. A máis importante xira ao redor das instalacións deportivas de A Bouza, que esta entidade comparte co CPI Xulia Becerra Malvar, ante o inicio das actividades, tanto escolares como deportivas. Dende o club indicáronnos que ao longo das últimas semanas tentaron reunirse co goberno local para, ademais de tratar outras cuestións relativas a súa entidade, se lles aclarara cales van ser os protocolos de seguridade que o goberno vai aplicar nas instalacións que comparten co centro educativo, pavillón e campo de fútbol, así como os propios que lles afectan como entidade deportiva que utiliza unhas instalacións municipais, e que deberían coordinarse entre as ambas institucións.

Porén, parece que ao alcalde estás cuestións non lle parecen urxentes nin importantes, á vista das complicacións que esta entidade está tendo nas últimas semanas para lograr ser recibida polo alcalde, unha misión imposible a pesares de que o presidente se dirixiu persoalmente a el en varias ocasións. A cousa chegou ao punto de que a directiva do club, que precisa respostas de xeito inmediato para poder por en marcha a súa actividade, non tivo máis remedio que forzar a situación presentando unha solicitude formal con carácter de urxencia.

Pola nosa banda estamos moi preocupados pola situación, e ao igual que este club deportivo descoñecemos que vai facer o concello, a parte de parches improvisados como o visto estes días no entorno do colexio. Para Oubiña, “ a esta situación, que xa de por sí crea inquedanza, non se lle pode facer fronte agochados detrás dunha barreira. O alcalde e o goberno local teñen as súas responsabilidades e deben actuar, traballando en conxunto co resto de entidades, organizando e planificando as actuacións, dotando os medios e tentando crear espazos o máis seguros posibles nas instalacións públicas”.

Logo do falado onte co Umia C.F., esta maña “presentamos un escrito solicitándolle ao alcalde que se reúna de xeito inmediato con esta entidade. Pedidos tamén que se nos traslade copia dos protocolos sanitarios e de actuación previstos para todas as instalacións municipais, aínda que temos a sensación de que o noso alcalde deixou de elaborar documentos fai tempo”.

Por último, non podemos deixar de remarcar que nas últimas semanas estamos recibindo moitas queixas polas falta de comunicación do goberno de David Castro con diferentes entidades e persoas. Un xeito de actuar lamentable, e unhaala dinámica que agardamos o alcalde corrixa no curto prazo.

Lamentamos a chapuza e improvisación nas actuacións de mellora na seguridade do acceso ao colexio de Barrantes.

 • O colexio leva seis meses pechado, pero o goberno decide facer actuacións de maneira improvisada no seu acceso o mesmo día de inicio das clases, xerando problemas de seguridade.
 • A demarcación dunha zona de acceso segura, parcial e limitada a uns tubos e cadeas de plástico, parécenos unha chapuza.
 • O próximo inicio das obras de reforma teñen moi preocupada a dirección do colexio e a ANPA.

   Onte levantámonos coa sorpresa de que, despois de tres anos agardando porque David Castro aceptara realizar a obra proposta por Enrique Oubiña no 2017 para mellorar a seguridade de acceso viario ao colexio, ver aos obreiros do concello traballando nesta cuestión.

  Dende o noso punto de vista, partindo de que calquera actuación de mellora no acceso ao concello é ben recibida, temos que lamentar a completa improvisación e unha actuación que so se pode definir como chapuza.

  Tal como explicaba Oubiña “o colexio leva pechado seis meses, sen embargo non foi ata onte, primeiro día de colexio, que o concello decidiu mandar aos obreiros a facer esta “artistada” de traballo. Ademais, meteron a maquinaria na area de aparcadoiro dos autobuses estorbándolle para as súas manobras, sen delimitar as áreas de traballo e permitindo a nenos, nais e pais pasar polo medio da obra, cos perigos que calquera pode imaxinar”.

  Aínda que nos alegra que por fin se actuara temos que lamentar o limitado e inadecuado da actuación, que non pasa de ser un parche para quedar ben. Para Oubiña “no concello consta, como xa se dixo en varias ocasións, un plano coa obra que se debería facer, delimitando, coa correcta demarcación, sinalización e pintado horizontal, a zona de acceso dende a baixada dos autobuses ata a entrada do colexio. O traballo feito onte limítase a colocar unhas varas de pvc cunha cadea de plástico nunha zona de paso, pero non garante o acceso seguro nin ao colexio nin evita en modo algún a perigosidade das manobras dos autobuses. Iso é literalmente como pintar un paso de peóns ata a metade da vía unicamente: absurdo.”

   Ademais disto, a actuación feita consistiu en colocar unhas varas de pvc pintadas, unidas cunha cadea de plástico, e todo nun formato de poñer e sacar, que queremos interpretar que ten o obxectivo de deixar libre o espazo fora do horario lectivo, anque non sabemos a razón, e no Umia C.F. descoñecian que se fora realizar esta actuación, polo que tampouco a puideron valorar. O que ninguén sabía tampouco as once da mañá era quen se vai ocupar  de realizar a instalación pola maña ou a recollida ao final da xornada escolar, pois entendemos que será deste xeito, porque temos seguro que eses tubos como fiquen colocados un par de dias e noites, van tardar pouco en desaparecer.

   Como explica Oubiña “e o que ninguén pareceu pensar neste goberno de postín que temos, é que na situación actual xa non solo hai que garantir acceso seguro ao colexio, se non tamén ao campo de fútbol, e polo tanto convén que esa zona de paso sexa permanente, por non falar de que se debería ordenar a zona de aparcadoiro”.

  Pola nosa banda deixar claro que a actuación non pasa de ser unha versión cutre, limitada e posiblemente inútil da proposta que realizou no seu momento Enrique Oubiña, e para a que mesmo se chegara a comprar o material, que agora apodrece no almacén municipal.

Sobre o inicio do curso escolar e a reforma do colexio.

Outros temas  que Enrique Oubiña tratou  coa ANPA e coa dirección co colexio nesta semana foron as cuestións de seguridade neste inicio de curso, e como van afectar as obras previstas a vida escolar. Sobre a primeira cuestión no noso colexio a situación é como no resto de colexios galegos, con mais incertezas que seguridades, pero a dirección xestionou os seus recursos o mellor posible para adecuarse as cambiantes directrices da Xunta, priorizando a seguridade das crianzas. Con todo, dende Somos Ribadumia estamos moi preocupados pola parte que afecta ao concello, pois inda que temos constancia de que se van reforzar os servizos de limpeza, o concello non aclarou de que maneira se vai enfrontar está situación, nin que repercusións pode ter no resto de instalacións municipais. “E a vista do que o alcalde lle respostou a Pepe Lede no pleno cando preguntou por esta cuestión, todo apunta a que o concello vai insistir nun formato baseado na improvisación, algo que nos preocupa sobremaneira, pois non esta a cousa para improvisar, e tempo de organizar correctamente estas cuestión houbo abondo. Que con dúas concelleiras ingresando 900€ ao mes non teñamos mellores nin máis claras solucións tamén di moito do noso goberno”.

Por outra banda, tanto a dirección do colexio como dende a ANPA a estas alturas, xa cun contedor de obra ao carón do centro educativo, seguen sen saber as actuacións concretas que se van acometer, e ninguén lles amosou o proxecto final. Esta mesma maña o director do colexio nos contaba que descoñecía como se van solventar cuestións como a retirada do amianto, algo delicado sometido a normas de seguridade moi estritas, e que a empresa adxudicataria lle comunicou que as obras se van ter que realizar durante o horario escolar, algo totalmente inadmisible, mais se como se dixo a través da prensa, as obras inclúen actuacións nas aulas.

Pola nosa banda, como o alcalde xa declarou que el non vai buscarse conflitos de ningún tipo co goberno do PP e polo tanto deixa as nais e pais tiradas, tomamos de novo a iniciativa e  diriximos un  escrito ao novo conselleiro de educación para solicitarlle que mantivera unha xuntanza coa comunidade educativa, se explicara o proxecto a realizar e se lles tivera en conta antes de poñer a piqueta a traballar”.

Usa David Castro os recursos públicos para ir en contra de traballadoras do Concello?

 • O goberno local presentou recurso contra unha sentenza favorable a unha traballadora municipal xa xubilada.
 • Dita sentenza confirma o dereito desa traballadora a unha baixa e posterior xubilación por accidente laboral, cuestión aceptada pola mutua e o INSS , e que de xeito inaudito o goberno rexeita no seu recurso.
 • De confirmarse o uso dos recursos municipais para perxudicar a unha traballadora estaríamos ante un caso de abuso de poder e uso indebido de fondos públicos moi grave.

    Usa David Castro os recursos públicos para ir en contra de traballadoras do Concello? Esa é a pregunta que quedou no aire logo de que no pasado pleno municipal o alcalde ribadumiense fora incapaz de respostar a unha sinxela pregunta formulada por Enrique Oubiña : “cales son os motivos polos cales o concello presenta recurso contra unha sentencia xudicial  favorable a unha traballadora municipal ? ” .

  Para entender esta situación é necesario retroceder ata o ano 2018, cando unha traballadora do concello tivo un accidente laboral. A cuestión xerou un conflito pola tipoloxía da baixa, as consecuencias físicas derivadas da mesma  e posterior xubilación da traballadora que rematou no xulgado. Hai que incidir en que neste tipo de conflitos as persoas afectadas deben presentar denuncia xudicial contra a empresa – neste caso  o Concello – , a mutua correspondente  e o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), de tal xeito que o xulgado determine cal debe ser a situación da traballadora e determinar as responsabilidades económicas ou doutro tipo. Neste caso a sentenza resultou favorable á traballadora determinando como feito probado o accidente laboral e as consecuencias físicas posteriores así como o dereito á baixa por accidente laboral e posterior xubilación. Ata aquí unha situación como a que viven milleiros de persoas cada ano.

  A sorpresa veu porque logo da sentenza, unicamente  o concello,  das tres partes denunciadas inicialmente precisamente a que non ten nada que gañar ou perder nesta cuestión, presentou recurso. Na nosa agrupación tivemos constancia desta estraña circunstancia, e logo de facer diversas consultas legais, o concelleiro Oubiña, no pasado pleno plantexoulle esta cuestión a David Castro. “E resulta que ante a pregunta sinxela de cales eran os motivos de recorrer esta sentenza, David Castro negouse a respostar, primeiro querendo aparentar que non estaba ao día da cuestión, logo querendo cargar a responsabilidade aos servizos xurídicos e algún outro argumento que non se sostiña  para,  finalmente, ante a insistencia  pola miña banda para que se me aclarara a cuestión, acabar gardando silencio”. Con todo, ao final Oubiña logrou o compromiso por parte do alcalde de que se solicitaría de xeito inmediato un informe aos servizos xurídicos que xustificaran esta actuación, aínda que dende Somos Ribadumia temos moi presente o vello refrán de que “o que paga ao gaiteiro manda tocar a tonada”, por ese motivo solicitaremos acceso a toda a documentación existente para que poida ser analizada polos nosos propios servizos xurídicos.

  A gravidade desta situación vese acrecentada polo propio recurso, onde se solicita literalmente, “se declare que a baixa por incapacidade temporal iniciada o 10 de maio de 2018 deriva en enfermidade común, coa conseguinte desestimación da demanda”. Para Oubiña isto é “xogar co pan dunha familia”, pois na práctica o que solicita o recurso é que se lle modifiquen as condicións  da baixa que derivou na xubilación por accidente laboral, provocándolle un importante perxuicio económico a unha persoa que traballou para o concello durante case tres décadas, ademais de negarlle un dereito recoñecido sobre o cal nin o goberno local nin David Castro teñen , por ética política,  nada que opinar. Co aliciente de que a propia mutua e o INSS consideraron correcta a sentencia e desistiron de calquera recurso, deixando ao goberno local como única parte interesada en negarlle a esta persoa unha baixa e unha pensión que todos os demais aceptan como xusta.

As incertezas que xorden.

   Pola nosa banda temos a confianza de que nos próximos días esta situación se aclare e non pase de ser un malentendido, e no seu caso se houbo unha actuación incorrecta por parte dos servizos xurídicos se corrixa.

    Porén,  a negativa de David Castro a contestar ás preguntas de Oubiña, así como as súas formas no pleno non nos deixan nada tranquilos. Para Oubiña “ é evidente  que algo non se nos quixo contar, pois ninguén se cree que o noso alcalde, que ten liña directa co avogado do Concello, que tamén o é do seu partido dende a súa creación, e unha persoa da súa total confianza, non estivera perfectamente ao tanto da situación e dos seus porqués. E iso xera moitas incertezas”. Unha actuación destas características, presentando un recurso a unha sentenza xudicial sen motivo xustificado poría de relevancia o uso de recursos públicos de xeito particular por parte do alcalde, que é quen decide se estas cuestión se levan a cabo ou non, algo totalmente inadmisible, que podería ter repercusións políticas e incluso legais. Ademais plantexaríanse serias dúbidas sobre o trato dado a determinadas  traballadoras e traballadores do concello, o cal nos levaría de novo aos peores anos dos gobernos do PP, cando no concello había dous tipos de traballadores: os  “seus” e os “outros”, situación coa que rematamos ao entrar nós no goberno no 2015, pero que, ante estes feitos e  á vista de certos debates vistos ultimamente  nas redes sociais, hai que crer que quizais volveu establecerse no goberno local”.

   Estamos moi preocupados por todo isto, e por ese motivo “imos manter toda a cautela ata que a situación se aclare, dando un voto de confianza en que a cuestión teña unha explicación razoable. Mais  en caso contrario valoraremos as accións a tomar, tendo moi claro que dende o noso punto de vista os dereitos das persoas no seu conxunto, en particular os dereitos sociais e laborais, son algo sagrado, con independencia das súas ideas, e non imos permitir que o goberno local actúe de parte e sen causa xustificada contra ningún persoa, sexa traballadora municipal ou calquera outra veciña ou veciño” .

Queixas pola falla de limpeza nas instalacións municipais.

 • Dende a organización dun dos campus de verán informan de que durante o mes de agosto o concello non se fixo cargo da limpeza do pavillón onde se realiza.
  Outras entidades tamén criticaron a mala xestión da limpeza en diversas instalacións municipais.
  Preocúpanos que ante o inminente inicio do curso escolar goberno local, que ten as competencias na limpeza do colexio, non actúe coa necesaria previsión. 

  Nas últimas semanas vimos comprobando como a xestión municipal no relativo á limpeza das instalacións municipais, en particular as que se están utilizando para os campus de verán ou son compartidas con entidades e clubs, xera críticas e queixas por parte de usuarios e organizacións.
Dende Somos Ribadumia entendemos que a situación é complexa e que hai unha sensibilidade cidadá con respecto ás medidas de precaución e de hixiene moi elevada. Por ese motivo non entendemos que o goberno local non actúe con máis dilixencia e evite situacións como a do pavillón de Sisán, onde se realiza un dos campus de verán, cuxos organizadores denunciaron que os equipos de limpeza municipal non pasaron no mes de agosto, obrigándolles a asumir eles mesmos esas tarefas por responsabilidade.

Tanto nese caso como no resto de instalacións, debemos recordarlle ao goberno local que, por moito que pretenda fuxir das súas responsabilidades obrigando ás entidades a asinar documentos pretendidamente exonerantes, as instalacións municipais seguen pertencendo ao concello, e as obrigas de correcto mantemento e limpeza tamén.

wp-1599041576961.jpg

Ás críticas e queixas pola limpeza súmanse a inacción durante todo o verán ante a situación na praia fluvial de Cabanelas, de competencia municipal, que xerou conflitos entre os deportistas de O Muiño e as persoas usuarias da desa zona de esparcemento, motivadas basicamente pola falla de correcta sinalización e delimitación dos espazos, un problema vello pero que este ano se veu agudizado polo aumento de persoas que ante o peche da piscina optaron por usar a zona fluvial.

En xeral, este verán quedou en evidencia que a política de “ botar balóns fora” de David Castro crea máis problemas dos que soluciona, polo que emprazámolo novamente a recuperar senda do goberno responsable da lexislatura pasada. Un goberno que, agora vese con total evidencia, tiña coa man de Enrique Oubiña outro carácter, enfrontaba os problemas e plantexaba solucións.

Para a nosa formación, ver como se enfrontan dende o goberno os problemas derivados da covid 19 ten unha gran importancia, e preocúpanos especialmente, pois ante a chegada do novo curso escolar, o goberno non está xerando ningunha confianza ao respecto de como se vai facer fronte ás necesidades de limpeza das instalacións. Descoñecemos se hai algún planeamento específico ou se se elaborou algún tipo de protocolo, nin como vai afectar ao resto de instalacións municipais un máis que previsible aumento das horas dedicadas ao colexio. Ao goberno xa lle transmitimos en diversas ocasións a nosa vontade de colaborar e axudar, pero dado que David Castro se nega aceptar a nosa axuda, e insiste en manter unha actitude opaca e obscurantista, máis preocupado da crítica que lle poidamos facer que de solventar problemas, cando menos agardamos que deixe de improvisar sobre a marcha e actúe cun mínimo de previsión, ante un reto que non é nada pequeno, e que vai requirir unha gran capacidade de xestión, esa que ata o de agora non se notou.