Lamentamos as limitacións postas á Biblioteca Municipal.

horario biblioteca

 • Entendemos as limitacións derivadas da covid, pero non é razoable que non se dispuxera dunha alternativa.
 • Agardamos que o concello faga un esforzo en axudar a ANPA ante as novas necesidades do comedor escolar, e actúe con previsión na xestión dos servizos de conciliación cando comece o curso escolar.

   As limitacións que trouxo consigo a covid afectaron a moitos eidos do funcionamento municipal, e nese aspecto debemos amosar toda a nosa compresión, e entendemos que algúns servizos se viran recortados ou temporalmente paralizados, pois o concello ten as súas limitacións.

   Pero do mesmo xeito entendemos que certos aspectos, como as limitacións postas á Biblioteca Municipal non son tanto resultado da situación actual, como dunha mala planificación e xestión dos recursos.

   Ao por en marcha a escola de verán, foi necesario tomar unha serie de medidas en varios aspectos e, ao estar a Biblioteca situada no mesmo edificio – a casa de Cultura de Ribadumia – que onde se leva a cabo a escola, a necesidade de crear espazos seguros obrigou a pechar a Biblioteca. Ata aquí  podemos estar de acordo. Co que non podemos concordar é, en verbas de Enrique Oubiña “con que non se lle ocorrera ao equipo de goberno outra alternativa que non fora a de por unha hora dous días á semana para a entrega ou recollida de libros, porque a Biblioteca cumpre máis funcións que a de prestar libros”.

  Ao pechar a Biblioteca pechouse tamén un espazo de estudio e de traballo, así como de acceso a Internet, que moita xente, en particular a que está estudando, precisa e utiliza. Dende o noso punto de vista “tíñase que ter habilitado, obviamente con todas as medidas de seguridade, un espazo alternativo, e en Ribadumia sobran locais que no verán se poidan usar para esa función”. Somos conscientes de que esta actuación requiría quizais dotar unhas mesas e cadeiras, unha liña de Internet e trasladar uns ordenadores, pero non consideramos que  fora algo inasumible para o concello, nin moito menos. Para Oubiña “hai que ter en conta o costume, entendible nos primeiros anos da escola pero agora bastante discutible, de poñer ao bibliotecario no verán a realizar funcións de monitor de tempo libre, e que seguramente tivo moito que ver co peche da bliblioteca sen ofrecer alternativa. Non esquecemos que este ano reduciuse a partida para a escola de verán, en contra do noso criterio e nos temos claro que se en lugar de andar a entrampar os servizos do concello, se dotaran as partidas suficientemente e se xestionaran con profesionalidade, estas cousas non pasarían, e as usuarias da bilblioteca non verían recortado o seu dereito a este servizo”.

 

Os problemas que veñen co comedor escolar e os servizos de conciliación.

  Por outra banda, a crise da covid vai traer cambios noutros servizos, como o do comedor escolar. Este servizo que se xestiona dende a ANPA no próximo curso vai ter que adaptarse a  “nova normalidade”. Á ANPA xa lle comunicaron as medidas restritivas ás que van ten facer fronte. O que non parece é que o goberno de Feijóo vaia a cambiar a súa liña de actuación dotando fondos ou recursos para poder facer fronte a estas cuestións, é menos á vista das solucións que pretende impoñer nos colexios, que xa recibiron fortes críticas de sindicatos e asociacións de ANPAs. Os requerimentos de seguridade  no caso dos comedores incluirán e medidas de distanciamento entre as crianzas, grupos reducidos e outras similares, cuestións complexas tendo en conta o escaso espazo do que dispón o comedor deseñado polo PP Salomé Peña no seu día, e que provocará que haxa que organizar quendas para xantar ou buscar solucións alternativas, onde o goberno local ten moito que decir e aportar.

   Dende o noso punto de vista a desidia do goberno de Feijóo non deben pagalas nais e pais, e é na Conselleira de Educación onde deben buscarse solucións é recursos. Pero ao mesmo tempo agardamos que o concello non siga na súa liña de deixar facer e eludir responsabilidades e de evitar confrontar coa Xunta, tome a iniciativa e en caso necesario dispoña medios e recursos  para axudar a ANPA do CEIP Xulia Becerra Malvar.

   Cuestión similar é a que atingue aos servizos de conciliación -plan madruga e escola de ocio- , que nese caso son competencia municipal. Somos conscientes das dúbidas que xera o futuro inmediato, pero o goberno local debe ter previstas as solucións asumindo que con toda probabilidade vai ser necesario dispoñer de máis espazos e persoal profesional, ademais de outras medidas.

   Pola nosa banda, dende Somos Ribadumia levamos propostas dende o inicio da pandemia  preto de medio cento de medidas específicas, e aínda que o goberno de David Castro non as quixo ter en conta a pesar de que moitas delas demostráronse acertadas e necesarias, e noutros concellos resultaron moi positivas, seguiremos traballando na nosa liña de buscar solucións e “como xa expuxemos fai uns días na única xuntanza da mesa de seguimento da covid celebrada ata este momento, estamos dispostos a deixar de lado as diferencias políticas, aportar dende a nosa posición e experiencia, apoiar o traballo que se faga en positivo e tamén dar apoio dende o político e buscar consensos para por en marcha medidas concretas que permitan facer fronte a estes e outros retos que temos por diante como concello, se o goberno decide mudar a liña de actuación e optar polo dialogo coa oposición”.

 

Denunciamos o cobro irregular da taxa de conexión ao saneamento.

 • As novas familias que veñen vivir para Barrantes están indignadas polo que consideran un abuso.
 • Ata o de agora, a taxa de conexión nos bloques de vivendas cobrábaselle ao promotor das vivendas.
 • O cambio supón na práctica un novo imposto.

taxas municipais

   A taxa de conexión ao saneamento, que ten un custe no noso concello de 150,25€, é unha taxa de pago único que ata o de agora pagaban os propietarios de fincas, urbanizadas ou non,  por conectarse a ese servizo, e que estaba pensada para compensar os custes de realizar a conexión, dende o punto determinado no linde da propiedade á rede municipal de sumidoiros. Por ese motivo, tal como explica Enrique Oubiña, concelleiro de urbanismo no mandato anterior, “ tanto nos bloques de vivendas como nas fincas onde coincidían varias edificacións ou vivendas, solo se pagaba polo número de conexións no espazo público. Porque o que se paga é o enganche, non o que se ten dentro da finca”.

   Nas últimas semanas tivemos constancia de que o equipo de goberno mudou o seu criterio, e decidiu facer unha interpretación bastante libre da normativa, aplicando a cota de enganche ás vivendas na súa primeira ocupación, con independencia de se son vivendas independentes ou comparten a conexión con outras, como acontece no caso dos bloques de vivendas. Unha situación “que non ten ningunha lóxica, salvo o de aumentar os ingresos do concello a conta da xente que descoñece as normas municipais. O resultado disto é que as persoas que compraron un piso no último ano, a diferencia das que compraron piso en anos anteriores, topáronse con que cando ían solicitar o enganche da auga, lle metían no mesmo recibo o enganche do saneamento, sen máis explicación”.

   Non conforme coa imposición unha nova taxa, dáse a circunstancia de que os promotores dos edificios de vivendas xa no seu momento pagaron a taxa de enganche, como lles correspondía, polo que o goberno local está cobrando varias veces o mesmo enganche á rede de saneamento: primeiro ao promotor,  pero logo a cada vivenda do edificio, o cal é totalmente irregular, ademais de crear un agravio comparativo co resto de vivendas, que non pagaron esta taxa e gozan do mesmo servizo. Para Oubiña “isto é como se teño unha casa nunha parroquia, e ampliolle unha altura para facer unha vivenda para un fillo ou unha filla, por exemplo, mantendo  a conexión ao saneamento existente,  pero o concello cóbrame de novo  como se fixera un enganche a maiores.  Ou como se construo un garaxe ou un alprende cun baño de servizo nunha finca miña onde xa teño unha casa e aproveito as conexións que xa teño,  e o  concello me cobra un segundo enganche. Non ten sentido ningún”.

  Esta maneira de actuar por parte do goberno local, non nos parece adecuada en ningún aspecto. Pero máis aló do xa expresado, dende a nosa formación entendemos que son momentos de promover que a xente veña a vivir a Ribadumia, non de meterlle impostos. Seguimos tendo a espada de Damocles do límite dos 5.000 habitantes pendendo sobre o noso concello, e que a xente que veña de novo conte fora que non solo non se lles favorece por vir vivir a Ribadumia, se non que -enriba de todos os custes de comprar unha vivenda nova – se lles regalan impostos innecesarios e inxustos, non é unha boa maneira de promover o aumento de veciñanza.

 

Silencio ante as queixas veciñais.

   Temos constancia de que algunhas persoas decidiron reclamar o cobro desta taxa pero, como acontecera co cobro acumulado de multas meses atrás, toparon cunha enorme resistencia por parte do goberno local, que nin contesta aos requirimentos veciñais, nin facilita de boa gaña cousas tan sinxelas como o acceso ás normas municipais que recollen as taxas e o seu xeito de aplicación. “ Atopámonos con que David Castro, que en pleno declara que contesta todos os escritos presentados pola veciñanza, ademais de non contestarnos a nos, tampouco lle contesta aos veciños que reclaman cousas que non lle gustan”.

   Tan é así, que unha veciña se puxo en contacto con nos e nos contou que primeiro alcalde e concelleiras non a recibiron, logo cando puxo a queixa por escrito non lle contestaron, logo cando foi ao concello por enésima vez e xa enfadada, nin alcalde nin concelleira de Urbanismo quixeron saber nada do tema, e derivárona a técnicos municipais que  a atenderon pero tampouco puideron facer nada máis que dar a cara polo alcalde , debido a que a decisión é estritamente política . “Como cambiaron as cousas dende fai pouco máis de un ano, cando eu persoalmente recibía a calquera veciña ou veciño que requirira atención, fora votante meu ou non, viñera de bo humor ou feito unha chispa”.

   Pola nosa banda, nós si escoitamos á nosa veciñanza, e na maña do pasado venres presentamos un escrito solicitando do goberno de David Castro unha rectificación no cobro desta taxa, que para Oubiña “ supón un novo chanzo nunha característica de David Castro que eu descoñecida : a súa capacidade para inventar impostos revolucionarios. Primeiro foi coas multas – só no primeiro trimestre deste 2020 puxéronse o 80% de todas as multas postas no 2019, un aumento brutal- e agora cólalle á xente que compra unha vivenda nova 150€  porque si”. No mesmo escrito pedimos tamén unha rectificación na xestión das queixas veciñais, e que tanto o alcalde como os concelleiros e concelleiras, dúas das cales por certo ao igual que o alcalde cobran nómina do concello, dean a cara, atendan a súa veciñanza, incluída a que non lles é próxima ou interesante, e respondan correctamente e en tempo e forma aos escritos que lles presentan.

Pedimos a David Castro que dea a cara pola nosa veciñanza ante os abusos de ABANCA.

 • Varios Concellos dirixíronse á entidade bancaria para pedirlle a devolución das comisións abusivas cobradas por esa entidade.
  A falta de alternativas é un prexuízo para a nosa veciñanza.
  David Castro debera poñerse do lado da veciñanza dun xeito exemplar.
wp-1594206213474.jpg

A alcaldesa de Salceda non tivo reparos en poñerse do lado da súa veciñanza. Pero … Que fará David Castro?

Como é coñecido, ABANCA aplicou fai uns días uns cargos por comisións de mantemento nas contas correntes dos clientes do redor de 50€ na maioría dos casos. Ademais, son cargos semestrais polo que manter unha conta en ABANCA vai superar os 100€/ano. comisións que supoñen un golpe económico en moitas familias nun momento complexo, con moita xente no paro e unha situación que ninguén sabe como vai evolucionar, pero que todos os indicadores marcan unha caída importante da economía e do traballo.

   Hai que recordar que ABANCA é o resultado da fusión das antigas caixas públicas -que cumprían cunha importante función social – o seu rescate gracias a 9.000M € de fondos públicos, para finamente ser mal vendida por 1.000M € a un banco venezolano, rematando así o proceso privatizador e acabando cunha alternativa creada para axudar ás familias con menos recursos, así como a tantas e tantas familias con traballos e negocios relacionados co agro ou co mar, ás que a banca pública permitía saír adiante. 

Dende o noso punto de vista ABANCA estase beneficiando dunha posición de poder, pois cando a súa matriz actual Banesco se fixo con ABANCA tamén se fixo cunha importante carteira de clientes, unha boa parte da poboación galega en realidade, xeralmente con economías máis baixas que as que tradicionalmente fan uso da banca privada, e moi acostumados ao trato de proximidade e a unhas condicións económicas moi distintas das dos grandes bancos, e toda esa masa de clientes  agora non teñen alternativa e quedan á expensas dos abusos bancarios deste tipo de entidades. En Ribadumia a situación de ABANCA, como en moitos concellos pequenos, vese favorecida pola escaseza de oficinas bancarias -só dúas oficinas – o cal lle garante cuestións como xestionar a maioría das pensións, e co problema para á veciñanza de que nin sequera hai alternativas polas que optar, en particular as persoas máis maiores, que requiren un tipo de atención moi cercana, e que haxa oficina física. Segundo os nosos cálculos, ABANCA ingresou solo no noso concello entre 120.000€ e 150.000 € con estes cargos.

Outros gobernos locais, ante o que representa un evidente abuso de poder, tomaron a iniciativa e , como por exemplo no caso de Salceda de Caselas, dirixíronse directamente a ABANCA para solicitarlle que tiveran a ben dar marcha atrás nesta liña de actuación, e devolveran os cargos recuperando unha política de comisións máis próxima ao tipo de clientela media que ten ABANCA, e que en moitos casos non pode permitirse pagar 100€ cada ano solo por ter unha conta e unha tarxeta. Nós pedímoslle a David Castro que tome a iniciativa neste sentido, se poñendo lado da nosa veciñanza, se dirixa formalmente á entidade bancaria, e exerza a presión que lle permite que o Concello posiblemente sexa un dos maiores clientes no noso concello, se non o maior, e que se ABANCA non cede se busquen outras alternativas bancarias.
Tamén queremos animar á nosa veciñanza á que non que se quede na indignación, é presenten unha queixa formal, tanto na entidade bancaria como ante consumo.

 

Inaceptable: David Castro mantén dende fai máis dun ano  a unha empresa sen cobrar.

 • David Castro pretendía levar a pleno un recoñecemento de débeda sen informes de intervención, algo moi grave.
 • Unha empresa leva un ano sen cobrar unhas facturas por simple capricho do alcalde.
 • Séguesenos negando acceso á información do pleno, polo que non imos participar.

pleno   Esta tarde está previsto que por fin, logo de nove meses, teña lugar un pleno ordinario no Concello de Ribadumia. Neste pleno , ademais dunha moción doutro partido da oposición, os únicos puntos a tratar son un recoñecemento extraxudicial de gasto, levado a pleno de xeito totalmente irregular,  e unha serie de puntos onde o alcalde pretende compensar a súa falta de rigor democrático e as súas obrigas de cara  a oposición, nun xogo de espellos que como xa dixemos no seu momento non imos aceptar.

Un ano para recoñecer facturas xa recoñecidas, e unha xestión nefasta.

O recoñecemento de débeda que esta tarde pretende aprobar o equipo de David Castro, ten  a súa orixe en varios  traballos realizados no ano 2019. Tal como explica Oubiña “a nosa sorpresa foi maiúscula. As facturas referidas corresponden con traballos realizados con toda normalidade, seguindo os estritos criterios que tiñamos nese momento, ou sexa: informe técnico que xustifique necesidade da actuación, con proxecto e valoración de custes, contratación dentro da lei, realización correcta dos traballos e aprobación das facturas por parte do concelleiro responsable  –  neste caso ao ser obras menores non requirían aprobación en xunta de goberno –  , que era eu mesmo, feito que entendemos é a orixe do problema”. Unha vez tivemos coñecemento de que estas facturas non se habían pagado, Oubiña fixo as averiguacións pertinentes, e topouse con que esas facturas no seu momento, aínda no goberno anterior, foron rexeitadas por orde de alcaldía sen informarllo nin dar motivo algún nin ao concelleiro de urbanismo nin á propia empresa. E no último ano a empresa “viviu o seu pequeno vía crucis, co alcalde negándose a recibilos, colgándolle o teléfono, e poñendo problemas, ata que a situación foi xa insostible no legal e David  tivo que baixar a orella”.

  Dende Somos Ribadumia queremos deixar constancia do noso rexeitamento a este tipo de actitudes e accións por parte de David Castro, que por mor dun capricho político, e co ánimo de prexudicar ao noso voceiro e á nosa formación, foi quen de ter bloqueado o pago a unha empresa durante máis de un ano.

  Con respecto ás facturas, cando conseguimos o informe de intervención, xustifícase o non aboamento de xeito ordinario pola falta de partida económica nese momento.  A este respecto, que nos xera moitas dubidas, e ante a falta de máis información, optaremos por  solicitar de intervención informes específicos do nivel de execución do orzamento nesas datas. Pero pola nosa banda a intencionalidade de non pagar de David Castro está clara porque como explica Oubiña “dende que se presentaron estas facturas, perfectamente validadas, aprobáronse dous orzamentos -2019 e 2020 – , e entre un e outro ata tres modificacións puntuais de crédito. David Castro negouse en todas as ocasións, por puro criterio de carácter político, inda que eu diría que por mero capricho infantil, a incluír as partidas precisas para facer fronte a estas facturas. Este xeito de actuar  demostra a pouca calidade política e humana do noso alcalde, capaz de prexudicar a unha empresa sen miramento ningún sempre que vaia a favor dos seus intereses particulares”.

Incapacidade de David Castro para xestionar os plenos municipais e o goberno.

As maneiras de traballar de David , en función do capricho do día e mais centrado en facerlle oposición a Somos Ribadumia que en gobernar, teñen como consecuencia a nefasta xestión municipal, chegando a limites sorprendentes”. Refírese Oubiña a que as presas coas que David Castro decidiu incluír na orde do día de hoxe este recoñecemento de facturas puxo de manifesto o seu descoñemento do funcionamento dos plenos e incapacidade para a correcta xestión municipal cando Somos Ribadumia non está ao seu carón.

  Os recoñecementos extraxudiciais de gasto deben ir acompañados dun informe de intervención que os expliquen e xustifiquen. Neste caso o único que se nos aportou formalmente foi a relación de facturas a recoñecer, e foi “gracias a que dende Somos Ribadumia onte a mañá metemos por rexistro a solicitude de acceso ao resto de información que dende secretaría se elaborou a todo correr un informe de mínimos, pero que inda así compromete a legalidade no tratamento plenario deste punto”. A lexislación vixente recolle que toda a documentación dos asuntos incluídos na orde do día que debe servir de base ao debate e, no seu  caso votación, deberá estar a disposición dos membros de la Corporación dende o mesmo día da convocatoria na Secretaría da mesma. Isto significa, tal como marca a  xurisprudencia existente que a documentación debe elaborarse e reunirse como é lóxico antes de convocar o pleno, e que non poden elaborarse nin añadirse os informes legais logo dese momento, pois incorreríase nunha falta moi grave que pode provocar a nulidade de pleno dereito do acordo que se tome. Pola nosa banda, non queremos formar parte de plenos convocados a todo correr, sen cumprir cos requisitos legais e saltándose os principios democráticos que os rexen. Ademais somos conscientes de que as formas de David Castro e a presión que exerce sobre a administración local están comprometendo o traballo da secretaría municipal, que sabemos advertiu a David castro do irregular das súas actuacións sen que este a escoitara, algo que nos parece totalmente indignante.

Dende aquí desmarcámonos completamente deste despropósito de funcionamento político, e reclamamos de David Castro que sexa serio e responsable nas súas funcións. Un pleno municipal non pode ser tratado con semellante desleixo.

A falta de acceso a información do pleno.

Dáse a circunstancia que para o resto de puntos da orde do día, salvo no caso dunha moción do PP, non temos ningún tipo de documentación. A norma reguladora do funcionamento dos plenos, como se dixo establece que a documentación debe estar toda no momento de convocarse o pleno en poder da representante do estado, ou sexa a secretaría municipal, e que os concelleiros e concelleiras terán acceso a esa información. Pois non so non se nos aporta a documentación requirida, se non que dende secretaría non nos poden dar acceso, ao estar esa documentación secuestrada polo alcalde, co argumento de que non son cuestións que vaian a conlevar debate ou votación. Oubiña clarifica que “todos os puntos que se levan a un pleno son susceptibles de debate, salvo que o alcalde pretenda negarnos o noso dereito a expresarnos nun pleno municipal, que xa era o que nos faltaba. E de feito en outras moitas cousas das que legalmente so existe obrigación de dar conta en pleno, como os informes trimestrais de morosidade, inclúese a documentación necesaria, en tempo e forma”.

   A maioría das cuestións das que David Castro hoxe quere “dar conta”, son cuestións sobre as que dende  Somos Ribadumia pedimos informacións concretas e por escrito fai meses, nalgún caso máis de un ano.  Dar conta no pleno non exime ao alcalde das súas obrigas de aportar á oposición os informes técnicos solicitados do xeito solicitado e nos prazos establecidos. Para Oubiña “ dubido moito que a Valedora do Pobo acepte este tipo de xustificacións case desesperadas. Os prazos legais non poden saltarse.”

Dende Somos Ribadumia queremos tamén facer un chamamento os resto de partidos da oposición, para que valoren se este é o tipo de funcionamento  democrático que queren no noso concello, e tamén se queren estar os tres anos que quedan de lexislatura co funcionamento plenario  e o propio traballo dos partidos bloqueado por estas actitudes, máis propias doutros tempos que non dos actuais.

wp-1593711117548.jpg