Posible neglixencia de David Castro ao non ter contratados os seguros de responsabilidade civil obrigatorios.

 • David Castro confirmou que hai unha cuestión persoal contra esa traballadora.
 • Non existen informes xurídicos previos que avalen a presentación deste recurso, nin acordos de goberno nin edictos de alcaldía. Foi decisión particular do alcalde que ocultou publicamente.
 • Pleno bronco pragado de faltas de respecto e falsidades, no que David Castro evitou confirmar se o Concello conta con todos os seguros de responsabilidade civil.
 • O goberno négase a retirar o recurso presentado contra a sentenza da traballadora por medo a unha indemnización que debería estar asegurada.

   Calquera que pensara que no pleno deste xoves David Castro aclararía as dúbidas relativas á situación da traballadora contra a que o concello mantén un proceso xudicial consumindo recursos municipais e que daría as explicacións pertinentes,  non só levaríase unha desilusión, se non que ademais sairía con máis incertezas das que podía ter á entrada.

  O pleno, tal como remarca Oubiña “xa comezou mal. Sen comunicarllo á oposición David Castro apareceu nun pleno á porta pechada, nun espazo ademais bastante limitado, cun avogado ao que sentou no medio dos seus concelleiros como se fora un máis dos del, que non era o letrado que asinou os informes xurídicos neste caso, nin quen leva o proceso xudicial, nin sequera quen asiste normalmente ao concello, e cun coñecemento do caso ademais limitado”. Oubiña plantexou unha cuestión de orde ao considerar que o pleno non era un xuizo nin se ía discutir o proceso xudicial en si, se non a actuación política, e que para o caso se debía ter informado á oposición e concretar esa presencia porque “de falar de ter apoio xurídico eu igual preferiría que estivera a persoa que leva o caso, ou preferiblemente, á vista dos propios informes, unha asistencia legal externa” pero David Castro tiña moi claro que o xoves o que tocaba era xogar ao despiste e que a presencia doutro avogado no salón de plenos que non pagara el podía ser un problema. E por outra banda, estaba clara a intención de montar un teatrillo, pois este tipo de actuacións resolvense nas Comisións Informativas, que o alcalde se negou a facer para poder montar o seu circo.

   O debate estivo marcado polo ton bronco de IR. David Castro, único responsable das cuestións de persoal municipal, delegou a palabra no seu ariete habitual, Pilar Martínez, evitando así ter que dar a cara  e as explicacións pertinentes. A concelleira cumpriu a súa función de embarullar e desviar a atención con ataques e saídas de ton tan fora de lugar que toda a oposición lle recriminou nalgún momento a súa actitude, pedíndolle que mantivera as formas. Para Oubiña “ era evidente que ademais da táctica de embarrar para non ter que falar dos asuntos importantes, viñan desgustados pola cuestión do escudo do Concello, e entendo que  é un fastidio que che saquen as cores publicamente, pero iso non é escusa para comportarse desa maneira cando se está nun espazo democrático como un pleno municipal.”

   Con todo, dende os partidos da oposición plantexáronse as cuestións centrais do debate, que era dilucidar se hai perigo de que o concello, se non mantén a súa actuación xudicial, teña que facer fronte a algunha indemnización importante. David serviuse do avogado, pero “se pretendía que ese señor lle dera a razón levouse un bo chasco, porque o avogado tentou favorecer os argumentos de IR, pero non se moveu unha coma do exposto nos seus informes”. Con todo, quedou claro que a traballadora, se se lle concede a baixa por accidente, podería  reclamar ao concello por dúas vías. O avogado aclarou  que no caso de reclamar un recargo das prestacións, debería demostrar que o concello incumpriu a lei ou tivo algún comportamento neglixente, e el mesmo admitiu que iso era moi difícil toda vez que o accidente non derivou en ningunha actuación da inspección de traballo. No correspondente á Segunda vía, a través da cal a traballadora podería reclamar unha indemnización por accidente ao que tería que facer fronte o concello, resulta que ese tipo de cuestións deben estar aseguradas, polo que a priori o Concello tampouco tería que facerlle fronte.

En resumo, máis alo do interes do avogado por facturar, non hai motivo razoable para presentar ese recurso, pois o Concello actuou correctamente e ademais está segurado para o caso de que a traballadora reclame o que lle corresponde por dereito. Ou non é así ?

Os silencios de David Castro.

  Neste punto foi onde xurdiron as dúbidas, que David Castro evitou con moito coidado e bastante ruído aclarar. Oubiña plantexou claramente que se o alcalde declaraba que todos os seguros estaban en regra e se o concello estaba seguro de ter actuado correctamente e sen neglixencia algunha pola súa parte, estaba disposto a retirar a moción. Os outros partidos da oposición plantexaron as mesmas dúbidas pero a resposta foi a mesma en todos os casos. O silencio e o desvío da conversa cara outras cuestións.

  Polo tanto, no canto de aclarar deixou no aire a posibilidade de que as cousas con respecto as causas dese accidente “ non estean tan claras como se presupoñía. Pola nosa banda, no que atingue a cuestións de seguridade laboral e da reclamación que puidera vir por ese lado entendemos polas características do accidente e as explicacións aportadas que a pesar do silencio do alcalde o Concello está cuberto, e esa traballadora podería chegar a reclamar pero sen posibilidades de que o xulgado lle dera a razón. A cuestión está na outra vía, porque co seu silencio David Castro deu a entender  que o concello non contaba cando foi ese accidente con todos os seguros que debería ter, unha irresponsabilidade pola súa parte que obrigaría ao concello a facer fronte a unha posible indemnización, é ademais importante.”.

  Dende Somos Ribadumia temos claro que a cuestión con esta traballadora ten moito de persoal, como quedou claro polas referencias a outras cuestións relacionadas con ela e os comentarios que David Castro e a súa voz delegada fixeron ao largo do pleno, e polo feito demostrado, que David Castro negou contradecindo á súa Concelleira e á propia secretaria, de que non existen informes xurídicos previos que avalen a presentación do recurso, nin edicto de alcaldia nin acordo de goberno, polo que a decisión tomouna o alcalde a nivel particular, e ocultouna publicamente, o cal xa é moi grave, pero é que ademais plantexar que David Castro teña actuado con total irresponsabilidade ao non asegurarse, dentro das súas competencias, de que a situación legal do Concello fora a correcta, concorrendo nunha completa deixadez de funcións, é totalmente inadmisible, pase o que pase nas salas do xulgado, e debería asumir responsabilidades políticas.

Oubiña declarouse sorprendido por este xiro nos feitos, que de demostrarse poría en  cuestión ao alcalde a todos os niveis, demostrando unha deixadez  pola que terá que responder toda a veciñanza, por que el dende logo do seu peto non o vai pagar, xa o deixou ben claro”.

Lamentamos que David Castro non nos deixe máis opción que ir a un pleno extraordinario

 • Este xoves terá lugar un pleno forzado pola oposición para debater as actuacións do goberno nun conflito cunha traballadora.
 • A documentación aportada e a terquedade de David Castro poñen moi en dúbida a actuación municipal.
 • Completa falta de vontade de diálogo. Nin sequera se convocou a Comisión Informátiva para tratar a cuestión e tentar aclarar a situación antes de chegar a pleno.

  Este xoves, vinte días despois de solicitalo e no límite legal, terá lugar se o goberno non pon remedio á situación un pleno extraordinario para valorar as actuacións  do goberno local no desenvolvemento dun conflito cunha traballadora.

  Recordamos que esta situación parte da reclamación dunha traballadora na definición dunha baixa, cuxa sentencia, supostamente sen consecuencias para o Concello, foi recorrida polo goberno de David Castro nunha actuación moi discutible, ou que cando menos xera moitas dúbidas.

  Dende Somos Ribadumia insistimos en que o obxectivo era e segue sendo aclarar se había motivos xustificados para meter ao concello nos custes de alongar un proceso xudicial e para ir en contra dunha traballadora. Hai que remarcar que as evasivas de David Castro en pleno e a falta de documentación aclaratoria son os motivos polos cales se solicitou ese pleno e tamén informes complementarios que puxeran negro sobre branco a actuación municipal.

   Unha vez achegada e analizada toda a documentación, seguimos mantendo moitas dúbidas sobre esa actuación, que polo de pronto xa bloqueou unha segunda parte no proceso xudicial, onde a traballadora solicitaba que a baixa permanente na que derivou a baixa temporal fora recoñecida tamén como incapacidade por accidente laboral e non como enfermidade común, feito que podería ter repercusión directa na pensión de xubilación desa traballadora.

   Temos constancia de que o goberno local está defendendo a súa postura xudicial con uñas e dentes, o que na práctica significa gastar cartos públicos nunha actuación  que a priori senta un perigoso precedente. Se a isto añadimos a opacidade de David Castro, que en ningún momento se dirixiu a Somos Ribadumia para tratar de aclarar a cuestión, ata o punto de non convocar  nin a Xunta de Voceiros nin Comisión Informativa previa ao pleno, liquidando o órgano de diálogo establecido formalmente e pechando todas as vías de diálogo, non temos máis remedio que aceptar que David Castro non está limpo nesta actuación.

   Queremos dende aquí insistir na nosa vontade de aclarar e solucionar esta cuestión sen necesidade de chegar ao pleno nin seguir gastando cartos. Chega con que David Castro, que é o único responsable desta situación, asuma a retirada do seu recurso xudicial, é deixe de complicarlle a vida a unha traballadora, que ademais xa esta xubilada, ou no seu defecto que nos aporte unha motivación bastante máis realista é críbel que a aportada ata o momento . Se non se da nada disto, haberá pleno, e nel David Castro terá que dar a cara é explicar que anda facendo cos  cartos da veciñanza, e nos se a situación non muda manteremos a nosa proposta en pleno de que se retire ese recurso, proposta que tanto David Castro como o resto de concelleiros de IR deberán votar, aclarando con ese voto tanto o tipo de persoas que son como o tipo de políticas que practican.

Lamentamos que David Castro non saiba cal é o escudo de Ribadumia

 • David Castro gabouse esta semana de por unhas xaulas para gardar os contedores no nucleo de Barrantes que son un atentado visual.
 • Somos Ribadumia xa advertimos en 2019 que ese formato non era o máis axeitado e deixamos propostas moito máis coherentes co entorno urbano.
 • O escudo que o equipo de goberno presumiu de incluir nas xaulas, non se corresponde co do Concello de Ribadumia.

 “ Lamentable. Un alcalde debe saber cal é o escudo do seu concello”, Enrique Oubiña non saía do seu asombro esta fin de semana cando se achegou comprobar como eran as xaulas que o goberno de David Castro colocou nos últimos días, logo dun retraso de case dous anos, e que teñen como obxectivo disimular a fea imaxe dos grupos dos contedores do lixo, así como evitar que se despracen co mal tempo.

  O primeiro que hai que dicir é que esta actuación, así como a colocación dos suxeita contedores individuais no resto do concello é unha actuación prevista polo anterior equipo de goberno, sendo concelleiro de Urbanismo Enrique Oubiña e de parques, xardíns e limpeza, Pepe Lede do Psoe. É importante recordalo, porque tal como explica Oubiña esta actuación o alcalde retrasouna deliberadamente para tratar de desvinculala da xestión do goberno anterior, e aparentar que fai algo. Pero a realidade é que esa proposta saíu do concelleiro do Psoe e de Somos Ribadumia, xa no 2017, como unha solución aos problemas que ocasionan os contedores cando hai temporais  de vento, concretándose a proposta no 2018 e incluíndoa no Plan Concellos 2019”. Nese aspecto, que se fixera unha “foto oficial”, e non se nos convidara ni se nomeara na comunicación o traballo que deixamos feito, parécenos de certa falta de respecto institucional, pero de David Castro nese aspecto xa non agardamos nada.

  Máis grave nos parece a solución adoptada nos caso dos grupos de contedores no núcleo urbano. No seu momento, a finais da lexislatura pasada, David Castro, ignorando ao concelleiro de Somos Ribadumia  e todo o acordado neste eido, decidiu colocar unha xaula a modo de proba no centro de Barrantes, concretamente na rúa Condesa. Oubiña xa nese momento advertiu que “de todas as solucións valoradas a que se colocou foi a mais barata, pero resulta que non foi a acordada e, o realmente grave, é  a que peor impacto visual provoca. Había outras propostas máis discretas, ou de mellor imaxe, e nos propuxemos, en principio co visto bo de David Castro, un modelo que permitía usar os paneis frontais tanto como taboeiros de anuncios, ou incluso como soportes de imaxes publicitarias do noso concello, de xeito similar ao feito cos contedores do vidro no 2016, que mitigaran a mala imaxe dos grupos de  contedores”. Ante a tardanza por colocar o resto de xaulas, pensamos que o goberno estaría valorando a proposta inicial, ou cando menos unha corrección importante, pero nada máis lonxe da realidade, pois o formato final pouco ou nada se diferencia da xaula de proba.

   Ademais disto hai que recordar que o goberno anterior tiña un acordo para tentar na medida do posible homoxeneizar a imaxe dos obxectos públicos e decorativos, motivo polo cal por orde de Oubiña se repintaron todas as farolas, papeleiras e bancos públicos coa gama cromática que de xeito corporativo se usa na loxística e publicidade da festa do Viño Tinto do Salnés. O goberno actual de David Castro ignora este acordo, e de paso todo gusto estético, e colocou unhas xaulas que son un atentado visual, nunha cor castaña escuro que no canto de disimular a mala imaxe que os contedores viñan xerando, convérteos nunha horrenda referencia visual.

Ata o escudo está mal.

  Porén, ademais do mal gusto estético, que non é unha cuestión menor porque a imaxe que os visitantes se van levar do noso concello vai ser bastante pésima, resulta que nos topamos cunha situación do máis esperpéntica cando lemos o seguinte no comunicado do Concello: “Ademais, cada cobertor leva serigrafíado e recortado a láser o escudo e_nome do Concello de Ribadumia, cun grosor de 1,5 mm e un tamaño de 50×50 cm”, que nos interpretamos que o goberno quere vender como un plus de calidade, pero que dende o noso punto de vista solo serviu para aumentar o prezo innecesariamente. A sorpresa nosa, máis alo do ridículo do argumento comercial co que o alcalde pretende dar valor a esas xaulas, ven porque o escudo que se serigrafiou non se corresponde co do Concello de Ribadumia. Un erro que xa se cometeu na xaula de proba colocada en maio do 2019, e que polo visto ninguén no equipo de goberno observou, a pesar de pasar todos os días por diante desa xaula, nin en todo este tempo, nin nas novas xaulas, xunto as que o alcalde se fixo moi ufanamente unhas fotos. A cuestión é moi grave, porque ademais ese problema xa se dera ao principio da lexislatura anterior, e o propio Oubiña mandara todo tipo instrucións internas, así como ás empresas que traballaban nese momento co Concello, para evitar colocar o escudo erroneo. Faise evidente que faltou Oubiña no goberno e faltou quen xestionara as cousas correctamente. 

   Para Oubiña que o noso alcalde descoñeza como é o escudo do noso concello, non ten perdón. E o malo é que non solo queda mal el e todo o seu equipo de goberno que anda igual de perdido que el, se non que déixannos quedar mal a todos os demais e á propia veciñanza, ademais de axudar a crear confusión con respecto a imaxe institucional que nos representa”.

Novo bloqueo de David Castro ao acceso á información municipal.

 • Fai unha semana solicitamos consultar de xeito periódico o rexistro municipal.
 • David Castro está bloqueando intencionadamente o noso dereito a obter información municipal.
 • David Castro está comprometendo deliberadamente a posición da secretaria municipal.

 “Para a correcta realización das nosas obrigas como forza política resulta vital poder acceder as entradas e saídas do rexistro municipal de xeito periódico”, así o explicaba Oubiña onte logo de achegarse ao  Concello a facer uso do seu dereito ao acceso á información, que había solicitado ante a secretaría municipal previamente, por educación e porque temos ánimo de desenvolver o noso traballo dende o respecto institucional. Porén, en realidade nin sequera temos que pedir permiso, pois o acceso ao rexistro do concello é un dereito fundamental de todos os concelleiros, sexan do goberno ou da oposición. Ademais a consulta do rexistro é algo totalmente normal”. Mais o que se encontrou no Concello o noso voceiro foi un portazo en toda regra, e á secretaria municipal actuando de parapeto, poñendo escusas e mesmo insinuando que quizais se nos negue o acceso ao rexistro.

    Pola nosa banda temos claro, tal como expón Oubiña que “non imos polemizar coa secretaria municipal, nin entrar na trampa de encerellarnos cunha persoa que o alcalde está poñendo por diante para non dar el a cara, ademais forzándoa a ir moi ao limite da legalidade, co cal pode acabar por verse metida nun problema legal por ser boa persoa e non querer ter problemas no seu entorno laboral”.  Dende logo, os comportamentos extorsionadores e abusivos de David Castro cos traballadores e traballadoras do Concello comeza a ser preocupante.

  Nos coñecemos perfectamente os nosos dereitos, recollidos, ademais de na Lei de bases do réxime Local,  no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, que nos seus artigos 14, 15 e 16 establece e regula o dereito ao acceso á información municipal dos concelleiros, e imos facer uso deses dereitos, gústelle ao alcalde ou non lle guste, e se para iso temos que tomar vías doutro tipo, non nos vai tremer a man o máis mínimo. Neste aspecto debemos admitir que pensabamos que a base de recibir notificacións da Valedora do Pobo David Castro xa tiña aprendido  que non pode negarnos os nosos dereitos, mais parece que segue encirrado na mesma liña obstrucionista, o cal nos leva a pensar: que oculta David Castro?”.