Category: Sen clasificar

Inaceptable: David Castro mantén dende fai máis dun ano  a unha empresa sen cobrar.

  • David Castro pretendía levar a pleno un recoñecemento de débeda sen informes de intervención, algo moi grave.
  • Unha empresa leva un ano sen cobrar unhas facturas por simple capricho do alcalde.
  • Séguesenos negando acceso á información do pleno, polo que non imos participar.

pleno   Esta tarde está previsto que por fin, logo de nove meses, teña lugar un pleno ordinario no Concello de Ribadumia. Neste pleno , ademais dunha moción doutro partido da oposición, os únicos puntos a tratar son un recoñecemento extraxudicial de gasto, levado a pleno de xeito totalmente irregular,  e unha serie de puntos onde o alcalde pretende compensar a súa falta de rigor democrático e as súas obrigas de cara  a oposición, nun xogo de espellos que como xa dixemos no seu momento non imos aceptar.

Un ano para recoñecer facturas xa recoñecidas, e unha xestión nefasta.

O recoñecemento de débeda que esta tarde pretende aprobar o equipo de David Castro, ten  a súa orixe en varios  traballos realizados no ano 2019. Tal como explica Oubiña “a nosa sorpresa foi maiúscula. As facturas referidas corresponden con traballos realizados con toda normalidade, seguindo os estritos criterios que tiñamos nese momento, ou sexa: informe técnico que xustifique necesidade da actuación, con proxecto e valoración de custes, contratación dentro da lei, realización correcta dos traballos e aprobación das facturas por parte do concelleiro responsable  –  neste caso ao ser obras menores non requirían aprobación en xunta de goberno –  , que era eu mesmo, feito que entendemos é a orixe do problema”. Unha vez tivemos coñecemento de que estas facturas non se habían pagado, Oubiña fixo as averiguacións pertinentes, e topouse con que esas facturas no seu momento, aínda no goberno anterior, foron rexeitadas por orde de alcaldía sen informarllo nin dar motivo algún nin ao concelleiro de urbanismo nin á propia empresa. E no último ano a empresa “viviu o seu pequeno vía crucis, co alcalde negándose a recibilos, colgándolle o teléfono, e poñendo problemas, ata que a situación foi xa insostible no legal e David  tivo que baixar a orella”.

  Dende Somos Ribadumia queremos deixar constancia do noso rexeitamento a este tipo de actitudes e accións por parte de David Castro, que por mor dun capricho político, e co ánimo de prexudicar ao noso voceiro e á nosa formación, foi quen de ter bloqueado o pago a unha empresa durante máis de un ano.

  Con respecto ás facturas, cando conseguimos o informe de intervención, xustifícase o non aboamento de xeito ordinario pola falta de partida económica nese momento.  A este respecto, que nos xera moitas dubidas, e ante a falta de máis información, optaremos por  solicitar de intervención informes específicos do nivel de execución do orzamento nesas datas. Pero pola nosa banda a intencionalidade de non pagar de David Castro está clara porque como explica Oubiña “dende que se presentaron estas facturas, perfectamente validadas, aprobáronse dous orzamentos -2019 e 2020 – , e entre un e outro ata tres modificacións puntuais de crédito. David Castro negouse en todas as ocasións, por puro criterio de carácter político, inda que eu diría que por mero capricho infantil, a incluír as partidas precisas para facer fronte a estas facturas. Este xeito de actuar  demostra a pouca calidade política e humana do noso alcalde, capaz de prexudicar a unha empresa sen miramento ningún sempre que vaia a favor dos seus intereses particulares”.

Incapacidade de David Castro para xestionar os plenos municipais e o goberno.

As maneiras de traballar de David , en función do capricho do día e mais centrado en facerlle oposición a Somos Ribadumia que en gobernar, teñen como consecuencia a nefasta xestión municipal, chegando a limites sorprendentes”. Refírese Oubiña a que as presas coas que David Castro decidiu incluír na orde do día de hoxe este recoñecemento de facturas puxo de manifesto o seu descoñemento do funcionamento dos plenos e incapacidade para a correcta xestión municipal cando Somos Ribadumia non está ao seu carón.

  Os recoñecementos extraxudiciais de gasto deben ir acompañados dun informe de intervención que os expliquen e xustifiquen. Neste caso o único que se nos aportou formalmente foi a relación de facturas a recoñecer, e foi “gracias a que dende Somos Ribadumia onte a mañá metemos por rexistro a solicitude de acceso ao resto de información que dende secretaría se elaborou a todo correr un informe de mínimos, pero que inda así compromete a legalidade no tratamento plenario deste punto”. A lexislación vixente recolle que toda a documentación dos asuntos incluídos na orde do día que debe servir de base ao debate e, no seu  caso votación, deberá estar a disposición dos membros de la Corporación dende o mesmo día da convocatoria na Secretaría da mesma. Isto significa, tal como marca a  xurisprudencia existente que a documentación debe elaborarse e reunirse como é lóxico antes de convocar o pleno, e que non poden elaborarse nin añadirse os informes legais logo dese momento, pois incorreríase nunha falta moi grave que pode provocar a nulidade de pleno dereito do acordo que se tome. Pola nosa banda, non queremos formar parte de plenos convocados a todo correr, sen cumprir cos requisitos legais e saltándose os principios democráticos que os rexen. Ademais somos conscientes de que as formas de David Castro e a presión que exerce sobre a administración local están comprometendo o traballo da secretaría municipal, que sabemos advertiu a David castro do irregular das súas actuacións sen que este a escoitara, algo que nos parece totalmente indignante.

Dende aquí desmarcámonos completamente deste despropósito de funcionamento político, e reclamamos de David Castro que sexa serio e responsable nas súas funcións. Un pleno municipal non pode ser tratado con semellante desleixo.

A falta de acceso a información do pleno.

Dáse a circunstancia que para o resto de puntos da orde do día, salvo no caso dunha moción do PP, non temos ningún tipo de documentación. A norma reguladora do funcionamento dos plenos, como se dixo establece que a documentación debe estar toda no momento de convocarse o pleno en poder da representante do estado, ou sexa a secretaría municipal, e que os concelleiros e concelleiras terán acceso a esa información. Pois non so non se nos aporta a documentación requirida, se non que dende secretaría non nos poden dar acceso, ao estar esa documentación secuestrada polo alcalde, co argumento de que non son cuestións que vaian a conlevar debate ou votación. Oubiña clarifica que “todos os puntos que se levan a un pleno son susceptibles de debate, salvo que o alcalde pretenda negarnos o noso dereito a expresarnos nun pleno municipal, que xa era o que nos faltaba. E de feito en outras moitas cousas das que legalmente so existe obrigación de dar conta en pleno, como os informes trimestrais de morosidade, inclúese a documentación necesaria, en tempo e forma”.

   A maioría das cuestións das que David Castro hoxe quere “dar conta”, son cuestións sobre as que dende  Somos Ribadumia pedimos informacións concretas e por escrito fai meses, nalgún caso máis de un ano.  Dar conta no pleno non exime ao alcalde das súas obrigas de aportar á oposición os informes técnicos solicitados do xeito solicitado e nos prazos establecidos. Para Oubiña “ dubido moito que a Valedora do Pobo acepte este tipo de xustificacións case desesperadas. Os prazos legais non poden saltarse.”

Dende Somos Ribadumia queremos tamén facer un chamamento os resto de partidos da oposición, para que valoren se este é o tipo de funcionamento  democrático que queren no noso concello, e tamén se queren estar os tres anos que quedan de lexislatura co funcionamento plenario  e o propio traballo dos partidos bloqueado por estas actitudes, máis propias doutros tempos que non dos actuais.

wp-1593711117548.jpg

 

Traballamos para evitar que este verán quedemos de novo cunha soa médica.

  • A experiencia de anos anteriores motivounos a tomar a iniciativa e dirixirnos á xerencia do EOXI Pontevedra-Salnés para solicitar unha xuntanza.
  • Queremos evitar que o centro de saúde volva quedar con unha soa facultativa durante os períodos vacacionais.
50856898_1524041051073611_75557038901428224_o

Enrique Oubiña, Ricardo Fontán e Lorena Rodriguez xunto á doutora Margarita Vidal e varias veciñas e veciños durante unha das concentracións realizadas en fronte ao centro de saúde.

  Coa chegada do verán volven xurdir as dubidas con respecto ao noso centro de saúde. Tal como explica Oubiña “varias persoas do noso concello xa se dirixiron a nos preguntándonos se volveriamos quedar cunha soa médica no noso centro de saúde, como en anos anteriores. Esta posibilidade supón para nos unha importante preocupación, sobre todo vendo o que esta acontecendo en concellos veciños como Meis.”

   Dende Somos Ribadumia, e ante  a falta de informacións por parte do goberno local, decidimos tomar a iniciativa e diriximos unha carta á xerencia do EOXI  solicitando unha xuntanza para avaliar a situación e coñecer de primeira man cal é a planificación que a xerencia ten para o noso centro de saúde. Hai que recordar que o centro de saúde de Ribadumia conta na actualidade con dúas facultativas para atender do redor de 3000 pacientes, e que non cubrir as prazas durante as vacacións teria consecuencias directas, como o retraso nas citas, que en anos anteriores chegou as tres semanas, así como que o centro se quede sen medico durante as saídas por urxencias da medica presente, por non falar do perigo de que acontezan cousas de maior gravidade, como pasou fai dous anos na Estrada, cando un home faleceu por non haber quen o atendera no seu centro de referencia.

  Dende Somos Ribadumia, ao igual que nos últimos anos imos seguir defendendo o dereito da nosa veciñanza a ter unha atención sanitaria de calidade, e no noso centro de saúde.

Deixámosvos  unha serie de enlaces que recollen o intenso  traballo realizado por Somos Ribadumia dende o 2015 na defensa do noso centro de saúde:

30 XULLO 2015 A consellería de sanidade ignora os problemas de Ribadumia

9 MARZO 2016 O equipo de goberno de Ribadumia úrxelle solucións a sanidade para os problemas no centro de saúde.

29 MAIO 2016 O Concello de Ribadumia reivindica o Sergas melloras nos servizos sanitarios

28 XANEIRO 2017 Asinado o convenio de cesión do centro de saude ó SERGAS.

26 XULLO 2018 O Concello de Ribadumia denuncia a falta de persoal médico no Centro de Saúde

6 AGOSTO 2018 Somos Ribadumia e outras plataformas municipalistas do Salnés piden a dimisión do Conselleiro de Sanidade

11 XANEIRO 2019 Ribadumia e A Illa suman forzas na defensa do servizo de pediatría

3 FEBREIRO 2019 Non confiamos nas boas palabras do xerente do EOXI. Esiximos responsabilidades e medidas reais que garantan o correcto funcionamento da atención primaria.

1 XULLO 2019 Somos Ribadumia pídelle ao alcalde que asuma as súas responsabilidades con respecto ao servizo de atención primaria.

9 AGOSTO 2019 Somos Ribadumia leva a situación do centro de saúde ao Parlamento a través de En Marea.

5 SETEMBRO 2019 David Castro burlase da veciñanza de Ribadumia coa cuestión do centro de saúde e ponse do lado do PP.

3 OUTUBRO 2019 Enrique Oubiña logra o compromiso do xerente do EOXI de evitar que o centro de saúde se quede con un so médico.

14 NOVEMBRO 2019 A incorporación da nova facultativa no centro de saúde de Ribadumia será efectiva nos próximos días.

 

Pedimos ao goberno de David Castro un maior esforzo na axuda á conciliación familiar.

  • Urxe compensar as situacións sobrevidas por mor do covid nas cuestións da conciliación familiar, moi en particular no que atangue á limitación de espazos diarios para ás crianzas e para os nosos maiores.
  • A Deputación acaba de publicar unha axuda de ata 5.700€ para o Concello de Ribadumia.
4

Dentro do noso  programa para mellorar a calidade de vida no noso concello, incluímos  unha batería de propostas en materia de conciliación familiar e igualdade, todas perfectamente realizables. Lamentablemente, non parece que o goberno actual estea pensando nestas cousas.

   Dende Somos Ribadumia estamos moi preocupados por como vai enfrontar a nova normalidade o goberno local. E unha das cuestións que máis nos preocupa é o freo ás políticas de conciliación familiar ao que David Castro someteu ao noso concello. As melloras que durante a lexislatura pasada se levaron a cabo con Oubiña como concelleiro de política social e en colaboración estreita coa concellería de educación – todo hai que dicilo -, que tiveron como resultado melloras en horarios no plan madruga e escola de ocio no inverno, por exemplo, ou o asentamento da escola de verán, coa ampliación de prazas de a posibilidade de comedor, xunto a outras medidas relativas á terceira idade traían unha liña ascendente que facían do noso concello un referente en políticas de conciliación familiar nos concellos pequenos.

   Porén, agora que nos enfrontamos a unha  situación extraordinaria vemos como o noso goberno, no canto de reforzar estas liñas políticas, tira do freo para evitar calquera tipo de responsabilidade. Para Oubiña “esta maneira de facer política non é a mellor posible, dende ningún punto de vista. Obviamente o concello non é responsable nin do covid nin de marcar as liñas mestras na súa xestión,  e son o goberno do estado é a Xunta quenes teñen que mobilizar os recursos para facer fronte a situación no seu conxunto, pero a nivel local David Castro ten a obriga moral e a responsabilidade como alcalde de facer moito máis do que se está facendo. Que para iso ten o cargo, non solo para entregar plaquiñas”.

   Dende o noso punto de vista este é o momento de dar pasos adiante é reforzar todas as liñas de conciliación do concello. Ademais hai que compensar dalgún xeito os problemas que obrigan a varias das entidades que xeralmente organizaban campus a non realizalos, ou ben realizalos pero moi limitados. “Porque non podemos esquecer que detrás disto hai nenos, é hai nais é país que precisan solucionar un problema difícil, e non poden agardar a que dende Santiago ou Madrid se lles ocorra unha solución, que igual nin chega”. E o mesmo podemos dicir das persoas maiores, que cos Centros de Día pechados, precisan de alternativas seguras, pero viables, como por exemplo un reforzo aínda maior da atención domiciliaria, en particular nos casos que non teñen aínda aprobada a Axuda do Fogar. Neste aspecto , dáse a circunstancia de que hoxe a Deputación de Pontevedra publicou unha liña de axudas específicas para a conciliación familiar, que no caso de Ribadumia pode chegar aos 5.700€ e que, sen ser ningunha riqueza, poden servir para axudar a ampliar un servizo como a escola de verán, que debería, ao noso entender, ampliar os seus horarios ás tardes. Esta ampliación nos xa a tiñamos prevista no noso programa de goberno como un paso máis no camiño da conciliación, pero agora, ante esta nova normalidade, sen piscina nin moitas  das actividades que habitualmente había na comarca, faise  moito máis necesaria. E xunto a isto, e tendo en conta que o noso concello goza dunha boa saúde económica, “haberá que arrimar  algo e establecer fórmulas que permitan axudar na atención ás persoas maiores. Con todas as precaucións obviamente, pero actuar”.

   Unha vez máis, pedimos a David Castro que deixe a postura do avestruz, sexa valente, e tome a iniciativa  en aras de resolver un problema que afecta a unha boa parte da nosa veciñanza. Nese aspecto, reiteramos, a pesar de que dende Independientes por Ribadumia fagan oídos xordos, a nosa vontade de colaborar e apoiar ao goberno en todo o que sexa necesario nunha situación que excede os límites do partidismo, un partidismo que ademais é un camiño “ No que os Independientes se encirraron por medo non sabemos moi ben a qué – anque podemos imaxinalo- , pero que de momento solo  serviu para mostrar as debilidades de David  Castro  como gobernante e a importancia que Somos Ribadumia tivemos en todo o logrado na lexislatura anterior”.

Enrique Oubiña: “os nosos dereitos non os dicta David Castro”.

  • David Castro leva sen darnos acceso á información un ano, non dende o 14 de marzo.
  • Á escusa do covid non é admisible como xustificación ao recorte continuo sobre os nosos dereitos.
  • Pretende contestar á Valedora do Pobo dando largas mentres nos sigue negando a información.

wp-1592737655170.png“David Castro estase  rindo de Somos Ribadumia e  da  veciñanza”. É a conclusión á que chegou Enrique Oubiña, e que  compartimos dende esta organización, logo de coñecer pola prensa que o alcalde de Ribadumia vai remitir á Valedora do Pobo un informe onde lle vai poñer a escusa do covid para xustificar que non se lle teña respostado aos seus requirimentos. “David Castro vai contestar á Valedora do Pobo, non a Somos Ribadumia, e vaino facer porque o obriga a lei, non por vontade propia, e  porque xa non ten máis formas de aprazar esa resposta, tal como lle aclarou a propia Valedora no seu último requirimento, que se emitiu este pasado martes”.

  Ademais, tal como se interpreta a información que o concello trasladou aos medios, a resposta dende o goberno vai consistir en poñer a escusa do covid-19. Esa escusa quizais poida valer para xustificar a falta de resposta aos requirimentos da Valedora, sempre que esta lla acepte, pero non xustifica en ningún caso o feito de que a Somos Ribadumia se nos estea negando información de xeito continuo dende fai un ano. “Hai que recordarlle a David Castro, que cando unha forza política presenta unha solicitude para que se lle traslade ou dea acceso a  determinada información, o prazo de resposta é de tres meses. A situación chegou á Valedora do Pobo  porque David non resposta a ningún requirimento dende o inicio da lexislatura. Que agora fale de contestarllle á Valedora e ao mesmo tempo nos siga negando a nós o acceso á información  solo é unha mostra máis da actitude obstrucionista do noso alcalde, que o único que busca é gañar tempo”.

Igual de grave nos parece a outra escusa, ademais de ridícula, de que pretende darnos certa información, non toda a que levamos pedida, nos plenos municipais.  “Os plenos son unha cousa e o traballo diario das forzas políticas é outra. Non nos opoñemos a que o alcalde dea conta no pleno do que considere, pero iso non ten nada que ver con que se nos conceda acceso á información municipal cando a pidamos, que é un dereito que temos e que David non pode nin ignorar nin desprezar, e moito menos pode decidir el ao que temos dereito e cando”. Nese aspecto a situación vivida no pleno do pasado mércores, onde o alcalde usou o rodillo da súa maioría para sacar da orde do día dous puntos que el mesmo incluíra previamente, coa única e moi peregrina escusa de que faltaba do pleno o voceiro de Somos Ribadumia, negándolle de paso a mesma información ao resto de forzas políticas é algo inaudito, pois ademais de demostrar que o alcalde pretende usar os plenos para montar o seu teatrillo, desprezou na cara ao resto de forzas políticas. En verbas de Oubiña  “os plenos municipais non son un xardín particular onde plantar é desplantar a antollo do alcalde. E insistimos: débese entregar toda a documentación que se vaia tratar nos plenos en tempo e forma, e cumprindo os prazos legais. Todo o que non sexa iso, é saltarse o funcionamento democrático e transparente do pleno municipal.

  En calquera caso, a situación esta xa excedendo calquera normalidade. Agardaremos á resolución da Valedora do Pobo, pero mentres teremos que seguir insistindo por esa vía, e denunciar o atroplello democrático do pasado pleno, onde se nos negou parte da documentación e outra parte se nos entregou sen cumprir os mínimos prazos para poder analizada e valorala.

Aproveitamos dende aquí para transmitir o noso pesar e apoio nestes momentos difíciles á familia do falecido no mar de Arousa o pasado venres e ao noso voceiro, familiar directo e moi próximo á vítima.