Category: Sen clasificar

David Castro usa recursos públicos para promocionar a súa carreira política.

  • Grava unha entrevista promocional usando recursos públicos, e falando en calidade de alcalde, pero para  facer campaña persoal e partidista.
  • Nesa entrevista David Castro confirma conversas “informais” co PP para integrar a IR nese partido.

  A semana pasada, unha canle de información  de carácter comarcal que opera nas redes sociais publicaba un video promocional de David Castro. Dito vídeo foi gravado en instalacións municipais, neste caso no auditorio,  e nel David Castro falou en calidade de alcalde, non como voceiro do seu partido, nin a título particular. Máis non falou de cuestión municipais, senón que dedicou a maior parte da entrevista a promocionarse facendo un exercicio de autobombo dun nivel poucas veces visto na nosa comarca.

   Dende Somos Ribadumia non podemos aprobar que o alcalde use os recursos de todos e todas as ribadumienses para facer campaña de si mesmo e do seu partido. “ Ese vídeo é outro exemplo máis do alcalde déspota que  está demostrando ser David Castro, pero non podemos aceptar que se queira rir da nosa veciñanza con tanta cara dura. O vídeo, anunciase como unha promoción da Festa do Tinto e para falar da situación do Concello. Ben, se non fora porque de nove minutos longos que dura o vídeo, onde só fala David, dedica a estas cuestións menos de tres minutos ao final da entrevista, de tal xeito que os primeiros seis minutos son un exercicio de autobombo e de promoción da súa figura e da do seu partido. E non teríamos nada en  contra se o fixera na súa casa, e se o vídeo o pagara el do seu peto, pero non podemos aceptar que a veciñanza cargue co custe dos despropósitos deste home”.

  Recordámoslle a David Castro que cando fala en calidade do seu cargo de alcalde, faino representando ao Concello de Ribadumia, non a si mesmo nin ao seu partido, polo que agardamos que de xeito inmediato pida desculpas públicas por este uso partidista e persoal do seu cargo e das instalacións da veciñanza, cuxo mantemento e factura da luz pagamos todas e todos, e aclare quen pagou esa entrevista e para o lamentable caso de que pagara a veciñanza, o custe que tivo.

O futuro político de David Castro, cada día máis claro.

  Con todo, David Castro aproveitou para ir definindo os camiños polos que vai transitar cara ás próximas eleccións municipais: admite que se produciron e se seguen producindo contactos -non formais-  co PP e que pode producirse a integración nese partido antes das eleccións do próximo ano. “David negou conversas “formais”, pero non informais. Claro, esas conversas non poden considerarse formais porque tiveron e seguen tendo lugar nunha bodega e non na sede do PP. E dende logo deixou ben claro que os Independientes non terían ningún problema en integrarse no PP, se a oferta é boa. Que pode ofrecerlle e que lle está ofrecendo o PP a David Castro, foi o único que non dixo, pero nós temos unha idea ben aproximada”.

  En todo caso, todo o expresado por David nesa entrevista pagada corrobora todo o feito público pola nosa formación. O único para o que non serviu esa entrevista foi para mellorar a imaxe pública dun alcalde que cada día está máis fora da realidade, que usa actos públicos como a entrega de premios da festa do Tinto para acariñar a amigos seus como Cores Tourís -que non pintaba nesta festa – e que non ten reparo en utilizar calquera ferramenta, fondos económicos e recursos municipais incluídos, na súa fuxida cara adiante.

Enrique Oubiña: “David Castro está xogando coa vida de nenos e nenas. É un completo irresponsable” .

 Logo de leer nun medio de prensa as indefinibles declaracións de David Castro ao respecto do mal estado do tellado do CPI Xulia Becerra Malvar, dende Somos Ribadumia queremos facer unha serie de apreciacións.

  A primeira é que literalmente “ficamos pampos” ao leer que David Castro admite que ten coñecemento dende o inicio do curso de que hai unhas tellas soltas que son un perigo, pero que non fixo nin vai facer nada porque segundo el non é competencia súa.

  De partida, tal como explica o noso voceiro “sexa ou non sexa competencia do goberno local, este e David como alcalde ten antes de nada que garantir a seguridade das persoas dentro dos espazos públicos. Se despois quere debater con outra administración, pois que o faga, pero a seguridade debe ser o primeiro sempre”.

  Ao permitir  con completo coñecemento e de maneira intencionada que a vida das persoas, neste caso nenos e nenas na súa maioría, estea sometida durante meses ao risco de que unha tella solta ocasione unha desgracia, David Castro está actuando cunha absoluta irresponsabilidade, que non podemos aceptar.

As competencias de cada quen.

Ademais disto, David Castro está moi errado. As competencias de mantemento son do Concello, cuestión que ademais el mesmo admite. Ou sexa que se rompe unha tella, ou un vidro, ou se se avaría a calefacción, debe ser o goberno local quen se ocupe de resolver a situación. No caso concreto do tellado, “é que nin sequera é a primeira vez. Houbo que subir ao tellado en 2016, no 2017 é en 2018, sendo eu o concelleiro responsable. En todos os casos actuouse para retirar tellas rotas e recolocar outras que estaban soltas. Nada fora do normal. O que está fóra do normal é arriscar desa maneira a vida da xente”.

  O feito de que o tellado en xeral estea moi deteriorado é asunto distinto, pero David Castro que asuma os seus feitos. “Cando o pasado inverno o delegado do goberno veu facerse a foto logo dunha actuación que definiu como “integral”, David Castro aplaudiu coas orellas e dixo que todo estaba moi ben. Unicamente Somos Ribadumia puxo en tea de xuízo a obra feita e reclamou que se completaran as partes que quedaron sen facer, incluído o cambio de cuberta. E se David Castro estivo de acordo co feito, agora que se faga responsable e actúe en consecuencia, ou sexa que atenda as súas obrigas e deixe de poñer escusas”.

Ademais, a día de hoxe David Castro non denunciou publicamente ningunha das deficiencias que ten o colexio, nin presentou ningunha moción no plen, nin fixo ningún tipo de actuación ou protesta. E máis, no pleno de abril Oubiña preguntou pola obra feita e para el todo está ben.

Dende Somos Ribadumia consideramos que esa cuberta debe ser renovada na súa totalidade e que ese investimento debe asumilo a Xunta. Esa si é a súa competencia.

Pero mentres iso non acontece, o goberno local debe atender ao seu mantemento, tal e como lle corresponde. Sen escusas.

Á vista dos feitos, e da desidia do goberno local e de David Castro, aínda que nos consta que dende a dirección do colexio están atentos a posibles desprazamentos das tellas, pregamos a nais e pais de que avisen as crianzas de que pasen por ese patio con moita precaución e cun ollo mirando para arriba. “que nunca pasa nada, ata que pasa, e despois veñen os desgustos”.

Perigoso estado do tellado do C.P.I. Xulia Becerra Malvar, e David Castro non fai nada.

  • O tellado de primaria presenta varias tellas soltas  a piques de caer.
  • Dende o colexio xa advertiron da situación en varias ocasións ao goberno local, que non fai nada.
  • O concello ten abandonado ao colexio: tellas soltas, material no pavillón degradado e perigoso, numerosas deficiencias sen resolver e a caldeira e os ascensores sen contrato de mantemento.
  • 900.000€ en obras, e unha das máis graves das deficiencias segue sen resolverse.

Este luns achegámonos ao C. P.I.Xulia Becerra Malvar para entrevistarnos coa dirección e ver como está o colexio. E o panorama que nos presentaron foi de todo menos positivo. 

De partida, o máis grave foi comprobar que o estado do tellado de primaria non só é lamentable,  cousa que ven de vello, se non que agora mesmo presenta varias tellas soltas que en calquera momento poden desprazarse e caer, co risco de que golpeen a calquera neno, mestre, ou a calquera persoa que pille entrando ou saíndo do colexio.

“O peor xa non só é iso. O peor é que dende a dirección do colexio  presentaron varias queixas no Concello,  que é quen ten a responsabilidade do mantemento das instalacións, e expúxose no Consello Escolar, pero dende o goberno local non lles fan ningún caso, algo totalmente inaceptable”.

 Ante a gravidade do asunto, na mesma mañá presentaremos un escrito no concello, para solicitar a inmediata actuación nese tellado, que se retiren as tellas soltas e se garanta a seguridade.

  Pero este non é o único expoñente do abandono do Concello das súas obrigas no mantemento do colexio. A lista é longa: o parque de xogos de primaria está nun estado lamentable, as porterías e outro material do pavillón de deportes, que usa o colexio para as súas clases de ximnasia, están deterioradas e nalgún caso supoñen un perigo para os nenos e nenas . Nin a caldeira nin os ascensores teñen os pertinentes contratos de mantemento, o cal nos leva a ter os ascensores desconectados -e nas últimas semanas houbo nenos con muletas que non puideron usalos- , e a caldeira da calefacción, que xa estivo varias semanas apagada polos probas derivados da falta de mantemento, deixada á súa sorte.

  Dende Somos Ribadumia “volvemos insistir en que o goberno local non está solo para entregar trofeos e brindar nas festas. As obrigas de mantemento deben ser unha prioridade, e non se poden ter as instalacións na situación na que están as do noso concello, e moito menos poñer en perigo a vida de nenos”.

As chapuzas da Xunta.

 Se o goberno local é o único responsable da súa desidia, a Xunta de Galicia tampouco se queda atrás. Hai que recordar que Educación, logo de moito loitar, e en gran medida gracias a presión da nosa formación, investiu preto de un millón de euros nunha reforma no colexio. Menos de catro meses despois de vir facerse a foto, as vergoñas dunha obra que non se fixo acorde ao que se expuxo no proxecto, quedan á vista. Nos xa o dixemos no seu momento. A renovación do tellado tiña que ser algo prioritario, e a actuación que máis precisaba o colexio,  como ben queda agora de manifesto.  Pero ademais aparece no proxecto de licitación. Así que a nosa pregunta segue sendo: que se fixo cos cartos?? Porque a renovación completa do tellado de primaria non é a única parte do proxecto que quedou sen executar, faltan outras, como o illamento completo da fachada do módulo de infantil, entre outras  cuestións”.

Iniciamos o proceso de elección de candidatura.

     Somos Ribadumia recuperamos logo de dous anos de limitacións forzadas pola pandemia o noso funcionamento asembleario presencial cunha xuntanza aberta que tivo lugar en Sisán.

   Nesa  xuntanza deuse conta do traballo do último ano e medio e presentáronse as contas do partido, tal como se establece estatutariamente. Ademais abriuse a participación á veciñanza, que como sempre estivo moi activa e expuxo varias cuestión sobre as que traballaremos nas próximas semanas, falouse da situación política do Concello e tomáronse decisións de cara o futuro inmediato da nosa formación.

  No relativo ao traballo de Somos Ribadumia, salientouse a importante e intensa actividade da nosa formación. En números, só no ano 2021 e nesta primeira metade do 2022 presentáronse 43 escritos ao concello e ante outras administracións -sen incluír as queixas ante a Valedoria do Pobo e o Defensor del Pueblo -, ademais de manter xuntanzas con administracións, entidades e colectivos. Isto, sumado aos case 80 comunicados de prensa, e os boletíns semestrais que mandamos as casas, fan de Somos Ribadumia o referente político do noso concello en todos ámbitos.

   Ademais disto, púxose en valor todo o traballo feito, tanto na  parte de controlar do goberno e expoñer os seus desmáns e malas políticas e reclamar as melloras que consideramos necesarias, como no menos visible que é o traballo en positivo de apoio ao goberno en determinadas cuestións ou de xestións con outras forzas politicas, entidades e administracións.

   Tal como o expuxo o propio Oubiña “ Tivemos que pedir a dimisión de Sofía Nuñez e de David Castro, porque é inaceptable que se manden de voltas subvencións de centos de miles de euros ou se presione  aos traballadores e traballadoras de servizos sociais como se está facendo, nin tampouco se pode aceptar que un alcalde xustifique o uso da violencia. E non esquezamos que David Castro leva perdidos nesta lexislatura máis de 1M de euros en liñas de axuda e que o estado xeral do concello é de abandono.. Pero do mesmo xeito, cando o goberno propón cousas positivas somos os primeiros en apoialos. Ese traballo mírase nas propostas aprobadas en pleno, moitas das cales levan aportacións da nosa formación que as melloran substancialmente. E cando temos que falar con outra forza política non temos reparos en facelo,  e se por algo destacamos é pola nosa capacidade para negociar e poder chegar a acordos con outras forzas políticas en beneficio da nosa veciñanza”.

   Outro ámbito a salientar foi o traballo supramunicipal, onde  a base de traballo e presión política conseguíuse entre outras cuestións, que se realizaran investimentos pendentes da lexislatura pasada, que se corrixiran problemas de cheiros na EDAR, ou a falta de pedagogo no colexio, ademais de lograr o terceiro médico para o noso centro de saúde. “E isto, feito dende a oposición, coas limitacións que iso supón e sen tan sequera ter o apoio dun alcalde durmido nos loureiros da maioría, demostra que somos un partido de goberno, que traballamos moi duro e que aportamos moito ao noso concello, tal e como nos comprometemos cando creamos este proxecto político”.

Camiño ao 2023.

   Ao fin, logo de analizar tanto o noso traballo como a situación actual no concello, a Asemblea decidiu por unanimidade que Somos Ribadumia debe presentarse ás próximas eleccións co obxectivo de gobernar e darlle a volta á pésima xestión destes últimos anos. Con esta decisión ponse en marcha o proceso de organización do proxecto electoral e elección de candidato, coa previsión de culminalo este outono coa escolla da persoa que nos represente como cabeza de lista, e do equipo que debe xestionar todo o proceso de actualización do proxecto político.