Todos os partidos e concelleiros da oposición reprobamos a actitude e comportamento de David Castro.

  • Comunicado conxunto das agrupacións locais de  PP e  PSdeG,  e Somos Ribadumia.         

   Logo dos sucesos acaecidos na noite do venres 4 ao sábado 5 de xuño, as tres forzas políticas solicitamos de xeito público a comparecencia inmediata  do Alcalde David Castro Mougán para dar explicacións de determinados sucesos e de certas declaracións posteriores emitidas polo propio alcalde, así como  a convocatoria por parte de alcaldía dun pleno extraordinario onde debater estas cuestións e sometelas ao criterio do pleno municipal. A maiores do feito público, a agrupación local do PP presentou un escrito por rexistro municipal o 9 de xuño, con nº de entrada 2021 1510, no cal formalmente solicitábase  o xa exposto, deixando un prazo de cinco días antes de tomar outro tipo de iniciativas. Ese prazo venceu o 14 de xuño e a día de hoxe nin tivo lugar ningunha comparecencia pública aclaratoria nin tampouco se convocou un pleno extraordinario, optando o alcalde pola opción de incluír un punto na orde do día do pleno ordinario do 1 de xullo, para dar conta supostamente do acaecido nesa festa, sendo consciente de que os “dar conta” non supoñen máis que a aportación de información, sen posibilidade de intervención por parte da oposición.

Por todo isto, acolléndonos aos nosos dereitos e  ante a falta de iniciativa por parte da alcaldía, vémonos na obriga de solicitar na maña do 29 de xuño  un pleno extraordinario, cuxo único punto a debater será unha moción conxunta, asinada tamén por todos os concelleiros da oposición, e presentada xunto coa solicitude de pleno extraordinario.

  O que os concelleiros que asinamos esta moción queremos por de relevancia é a gravidade dos ataques que un concelleiro da corporación recibiu a noite referida, cando dúas persoas que saían da casa na que vive David Castro logo de que a Garda Civil disolvese unha festa que alí se celebraba se achegaron a vivenda dese concelleiro para increpalo e ameazalo, uns feitos  inaceptables en democracia, e tamén a gravidade das reaccións, tamén inaceptables, de IR e de David Castro.

   Ningunha persoa pode ser obxecto de actos deste tipo polo mero feito de participar na vida política do seu concello e defender os seus ideais de maneira democrática. A política é apaixonante –  os e as que participamos nela sabémolo ben – pero iso non pode xustificar nunca ningún tipo de acción violenta, nin verbal nin física nin doutro tipo. Neste aspecto as agrupacións políticas deben velar por evitar que se produzan este tipo de situacións, non alimentando determinadas actitudes, defendendo funcionamentos democráticos, e  evitando levar as diferenzas políticas ao ámbito persoal. E todas as persoas que participan en política, pero moi particularmente as persoas que ostentan cargos públicos, deben ser moi contundentes a hora de condenar calquera actitude ou feito que implique o uso da violencia en calquera das súas formas.

E neste caso concreto, lamentablemente, nin Independientes por Ribadumia nin David Castro actuaron acorde aos preceptos referidos. Ao contrario, David Castro lonxe  de condenar este ataque, aínda tivo a ben facer unhas declaracións públicas totalmente lamentables, menosprezando a función pública dun concelleiro, amosando un claro prexuízo cara esa persoa e por extensión cara o resto da corporación.

Non podemos obviar a imaxe que con estas actitudes  se transmite da vida política no noso Concello. A falta dunha resposta contundente e contraria a este tipo de actos por parte de David Castro e de IR da a entender á cidadanía que o alcalde de Ribadumia e o seu partido aproban estes comportamentos, e iso é inaceptable.

  Ademais, Independientes por Ribadumia é un partido que está participando da vida política de Ribadumia nun sistema democrático, que se rexe por normas democráticas, e como partido ten a obriga de tomar medidas para corrixir os comportamentos incorrectos que poidan darse no seu seo, e facelo de xeito público e exemplarizante cando acontezan feitos como os aquí expostos.

   Por todo isto presentamos xunto coa solicitude do pleno extraordinario unha moción co obxectivo de deixar clara no Pleno Municipal a nosa postura contraria ao uso da violencia, para reprobar a David Castro polo seu comportamento, a súa actitude e  as súas declaracións públicas logo do ataque  acontecido a un dos membros da corporación de Ribadumia, e para instar a Independientes por Ribadumia a tomar medidas no seo do seu partido para corrixir estes comportamentos e rematar con esta escalada de tensión política que vai mais aló de todo o razoable.

  O pleno solicitado xa foi convocado por David Castro , e terá lugar este xoves 1 de xullo a partir das 23:00 horas, logo de que teña lugar o pleno ordinario previsto para ese mesmo día as 21:00 horas.

Levamos a pleno a recuperación do convenio con BATA.

  • O goberno local reduciu o convenio con esta entidade nun 50%.
  • Presentamos unha moción para recuperar o convenio anterior, que supoñía un contrato anual dunha cuadrilla de BATA.

   Cando no pasado mes de abril o pleno municipal debateu o orzamento para este 2021, Enrique Oubiña puxo de manifesto algo do que non se había informado, que era a redución dun 50% do convenio con BATA, pasando de traballar no noso concello todo o ano, a facelo de abril a setembro, e sen garantías de que se vaia a renovar de cara ao 2022.

   Dende o ano 2012, o Concello de Ribadumia ven mantendo o convenio con BATA, unha entidade de atención, formación  e integración das persoas que teñen Trastorno do espectro do Autismo (TEA), a través do cal  se financia o traballo dunha cuadrilla – tres operarios e un responsable da entidade – para realizar obras e servizos de limpeza, mantemento e conservación de espazos naturais de uso público. E dende ese 2012 ata este 2021 ese convenio, que inicialmente contaba cun orzamento de 6.054,02€ e 9 meses de servizo,  foi aumentando paulatinamente, primeiro no 2013 a 10 meses e logo no 2016, sendo concelleiro de política social e urbanismo Enrique Oubiña ampliouse a períodos anuais, cun orzamento que chegou aos 9.272,64€. Esta última ampliación ademais de  mellorar o grao de integración dentro do colectivo municipal destas persoas, supuxo integrar de maneira estable a esa cuadrilla no servizo de xardinería, que neste concello levaba anos traballando baixo mínimos, un reforzo que redundou dun xeito evidente no coidado dos espazos verdes do noso concello, e tamén no sentir deste colectivo, que se veu máis integrado dentro da familia de traballadores municipais, algo que para esas persoas é de gran importancia.

Enrique Oubiña, coa traballadora social e o responsble de BATA durante a sinatura do convenio en 2016

   As actuacións de BATA, un colectivo polo que Enrique Oubiña apostou decididamente,  non se limitaron ao convenio referido. En varias ocasións foron requiridos os seus servizos para realizar labores de reforzo do mantemento dos espazos públicos, ou como en outubro de 2016, para a limpeza do Monte do Castro, un traballo minucioso nun entorno complexo con moitos meses de abandono enriba,  que foi realizado con gran profesionalidade e que foi posto en valor tanto polos socios de goberno como pola oposición.

   Por todo o exposto non se entende a decisión de David Castro de reducir este convenio, que por menos de 10.000€ ao ano permitía ter a un grupo de persoas que, aínda que so veñen un día a semana, aproveitan moi ben o tempo e realizan unha importante labor, moi necesaria no noso concello. O estado de abandono que vimos nos nosos espazos verdes públicos dende xaneiro ata o mes de abril cando foron chamados para reincorporarse, foi esclarecedor a este respecto, polo que mais aló do social, esa decisión resultou funesta dende o punto de vista da xestión municipal.

  E isto non é algo que solo vexamos dende Somos Ribadumia. Dende que BATA comezara a dar servizos aos concellos no 2012, a súa actividade e os convenios cos diferentes concellos da comarca e con outras entidades, tanto públicas como privadas, foi en aumento. Tanto é así que o Concello de Ribadumia ten a mala honra de ser o primeiro e único Concello que recortou o convenio con este colectivo. E nin sequera falamos dun recorte de importantes repercusións económicas, pois estamos falando de 4.000 € de diferenza, que pola contra deixan a este colectivo nunha situación peor que cando foron contratados por primeira vez no mandato de Salomé Peña.

    Ademais de todo o dito, non podemos esquecer a lexislación vixente que obriga ao concello a dotar dun 2% de postos de traballo para estes colectivos, unha norma que se viña suplindo a través deste convenio.

  En resumo, indo máis aló da función exemplarizante que as administracións públicas deben ter en canto a integración dos colectivos máis desfavorecidos, dende Somos Ribadumia entendemos que é un erro de xestión  recortar este convenio, que penaliza o mantemento dos nosos espazos públicos e satura o servizo de parques e xardíns do concello, e que deixa ao concello comprometido  en canto ao cumprimento da lexislación laboral.

 Por todo o exposto, o pasado 7 de xuño, con tempo de sobra para o seu debate antes do pleno ordinario que se debe celebrar este 1 de xullo, presentamos por rexistro unha moción para por en valor o traballo deste colectivo e propor ao goberno a través do pleno a ampliación do contrato que vence en setembro ata finais de ano, e recuperar posteriormente o carácter anual do convenio.

  Pasamos tamén unha copia da moción ao resto dos partidos da oposición, para darlles tempo a valorala e a facer aportacións se así o consideran, e temos a confianza de que, se non ante proposta de Somos, si ante os feitos e as evidencias do exposto, o goberno terá a ben aceptar os termos da moción e corrixir esta situación.

David Castro pretende eliminar o aparcadoiro do campo de A Bouza en Barrantes.

  • David Castro ten enriba da mesa un proxecto que propón a eliminación de toda a área de aparcamento da contorna do campo de A Bouza sen dotar unha alternativa viable.
  • A obra, que non conta con financiamento, de realizarse, obrigaría a parar os buses escolares, na rúa Condesa, un perigo para os nenos e nenas, ademais de bloquear o acceso de vehiculos de emerxencias ao colexio.
  • O goberno local abandona o seu proxecto faraónico, optando por, nun futuro hipotético, facer unha nova parada de buses e aparcadoiro nunha finca próxima ao colexio, pero moi lonxe  das instalacións do Umia.

   David Castro tardou dous anos en desistir do seu faraónico, e anunciado ata o aburrimento, proxecto para a contorna do CPI Xulia Becerra Malvar e do campo de A Bouza. Tal como explica Oubiña “esta semana tivemos coñecemento de que David desistiu da súa idea de mover o pavillón de Barrantes e construír unha parada de autobuses a vinte metros da gardería, o cal era en si mesmo unha cafrada urbanística e en termos de seguridade viaria. O malo é que, incapaz de entender o problema que temos nesa zona, optou por unha solución que é outra cafrada, mírese como se mire”.

   A obra que David Castro ten enriba da mesa pretende eliminar  toda  a zona na que actualmente estacionan os buses escolares e que serve de aparcadoiro para o campo do Umia fora do horario lectivo, e transformalo nunha zona de esparcemento para o colexio, cun patio semi-cuberto, que é como dicir que non cobre nada, e unhas árbores a facer bonito. O problema desta idea, “ademais de que apenas soluciona nada ao colexio, que está necesitado de espazos, pero espazos ben dotados, non pérgolas, é que elimina toda a área de aparcadoiro actual, sen aportar ningunha solución alternativa, deixando ao Umia sen aparcadoiro, aos buses escolares sen unha zona segura onde parar a deixar é recoller ao alumnado e ao colexio sen acceso rodado por onde meter un camion de bombeiros, ou un vehiculo grande como unha furgón ou unha ambulancia”.

David Castro “ saca da manga proxectos sen pensar. Deixar o colexio sen accesos de seguridade é unha temeridade. Por outra banda, o Umia C. F. non é un club de veteranos que xoga a pachanga os domingos pola mañá, é unha institución deportiva que cobre todas as categorías existentes, incluídos dous equipos femininos, é iso supón que todas as tardes no campo de A Bouza se xuntan máis de un cento de nenos, a maioría dos cales son levados ata as instalacións por seus pais ou nais, que precisan de espazo para aparcar. O que David Castro quere facer é matar ao Umia C. F.”.

    E nin sequera vai ser barato, pois a previsión parece ser a de investir 600.000€. “ Uns cartos que David a priori non ten, pero que aínda no caso de telos supoñen unha cifra esaxerada para un proxecto que non pasa de ser o adecentamento dunha explanada”.

  Chama a atención que o goberno local abandone a idea de facer unha dársena de autobuses no núcleo de Barrantes só dous meses despois de declarar en pleno que ese proxecto seguía vixente, e opte agora por outra solución consistente en comprar unha propiedade na rúa condesa, lindeira ao colexio, e facer unha dársena e aparcadoiro nese punto. Unha proposta que xa estivo enriba da mesa na lexislatura anterior e que o propio David Castro desbotou no seu momento, e que ademais non deixa de ser outro parche, que non soluciona o problema que temos no centro de Barrantes.

    Agora recupera esa vella idea sen vir a conto de nada, emendándose a si mesmo, pero “non dispón de partida orzamentaria para facer fronte a adquisición deses terreos, para o caso de que a operación estivera xa pechada, que o dubido moito. Tampouco ten fondos para acometer a obra necesaria para crear ese hipotético aparcadoiro, e non ten competencias nese tramo da rúa Condesa, polo que calquera modificación no vial, e a propia obra, tal como David Castro a plantexa tería que contar co visto bo da Deputación. En resumo, David Castro non ten nada, pero anda prometendo futuribles e moito fume tentando que a familia do Umia C. F. apoie o seu intento de lavado de cara”.

Moita presa .

   Porque David Castro ten moita presa. Unha presa que o levou a actuar precipitadamente, expoñendo o proxecto ao Umia sen darlle marxe a unha análise calmada, coa escusa de que hai en xogo unha suposta subvención.

   Para Enrique Oubiña “ máis ben parece que David Castro ten presa por tapar con losetas os acontecementos das últimas semanas, cando o que debería facer é o que lle pediu toda a oposición, dar a cara e contar a verdade dos feitos, e  pola nosa parte ademais dimitir do seus cargos”.

   Dende Somos Ribadumia temos moi presente a irresponsabilidade de David Castro, así como as mentiras coas que pretendeu escusar a realidade de que a Garda Civil disolveu unha festa na casa na que vive por non cumprir as normas, e que dúas persoas próximas a el ameazaron e atacaron ao noso voceiro na porta da súa casa, uns feitos estes que nin IR nin o propio David Castro, que foi testemuño directo, condenaron a día de hoxe, algo inaceptable en política.

   Con todo, no ánimo de aclarar todo este asunto, esta maña preséntamos un escrito no Concello solicitándolle a David Castro que por un lado nos facilite copia dese novo proxecto, e todo que estea relacionado con el, e por outra banda pedímoslle que dea a cara e explique publicamente e en detalle que é o que realmente pretende facer, os prazos de execución e de onde van saír os cartos porque a veciñanza, sobre todo a que por un motivo ou outro forma parte a comunidade escolar ou da familia do Umia C. F., ten dereito a saber antes de que nova unha pedra, que se vai facer, e tamén a dar a súa opinión ao respecto e poder facer unha valoración, aceptar ou non a proposta ou mesmo expoñer unha alternativa”.

                                                  

Enrique Oubiña a David Castro:”desta non vai saír mentindo e enganando á veciñanza. Debe saír dimitindo”.

  • David Castro xoga á confusión dando varias versións do mesmo feito, e con ameazas xudiciais valeiras de contido.
  • A única persoa que recibiu ataques nesa noite na súa casa e nos días seguintes nas redes sociais foi Enrique Oubiña, non David Castro, que nin sequera lamentou eses feitos e ataques.
  • Presentamos unha solicitude de amparo ante a Subdelegación do goberno para que aclare as dúbidas xurdidas en torno á actuación policial desa noite.
  • David Castro debe deixar de avergoñar á imaxe pública do noso Concello e das persoas que estamos en política e, por dignidade, dimitir.

 Por se a situación non era xa complicada, David Castro decidiu levala ao terreo do absurdo coas súas declaracións en prensa. Onte ante medios distintos declarou cousas moi dispares, chegando a asegurar que a festa na casa na que vive rematara as 00:45, que só había 10 persoas a uns medios, a outros que só había 7 ou 8 persoas, e incluso chegou a negar a súa presenza na festa ou dar a entender que non tiña relación coa casa na que se realizou esta, como se non vivira alí.

  Para Oubiña David optou por fuxir cara adiante no canto de actuar con responsabilidade, admitir o evidente, dar as explicacións pertinentes sen caer na mentira nin terxiversar os feitos, e asumir responsabilidades políticas”.

Debemos insistir en que o feito de que se personara a Garda Civil non é determinante á hora de valorar os acontecementos. Aínda que a Garda Civil non se tivera presentado na casa onde vive David Castro, a festa sería igual de reprobable polo simple feito de terse realizado obviando as normas e limitacións imperantes e desprezando a toda a veciñanza ribadumiense, que nestes meses demostrou unha responsabilidade moi superior á do noso alcalde.

   Por ese motivo debemos insistir en que David Castro debe dimitir de xeito inmediato. E dar explicacións públicas, atendendo á verdade, de todo o acontecido. E o lugar e momento, salvo que acepte o que fixo e dimita,  é nun pleno extraordinario, aclarando as dúbidas ante a súa forza política e o resto de forzas que representan á cidadanía  ribadumiense.

Sobre a suposta acción  xudicial.

   Ante as ameazas verquidas onte por David Castro de acudir aos xulgados polo que el considera ataques á súa intimidade, queremos recordarlle a David Castro que quen perseguiu a un concelleiro doutro partido na súa vida privada  foi IR, tal e como declarou unha concelleira nun pleno municipal. E a única persoa que sufriu ataques na noite do venres para o sábado foi Enrique Oubiña, que  foi insultado e ameazado na porta da súa propia vivenda por dúas persoas que saían precisamente da casa na que vive o señor alcalde, que lonxe de estar sometido a ameazas, era quen tiña unha festa montada no alpendre. E foi Oubiña quen tivo que poñer unha denuncia no cuartel da Garda Civil. E tamén foi Enrique Oubiña o único en recibir ataques nas redes sociais por parte de persoas do entorno de David Castro ao longo destes días, e en ocasións anteriores.

   Uns comportamentos que foron repudiados por todas as formacións políticas e concelleiros agás os de IR e o propio David Castro, que “ por certo aínda pareceu pasalo ben mirando dende a cancela como ese dous homes me insultaban e ameazaban con dureza manifesta” . Esa actitude, sendo testemuño destes feitos sen intervir, e sendo ademais persoa próxima a eses individuos que saían da súa casa, xa xustifica  que se lle pida a dimisión a David Castro. Nese aspecto compartimos a opinión do PSOE de que promover este tipo de actitudes e comportamentos non pode traerlle nada bo ao noso concello.

   Por suposto, se David Castro quere acudir ao xulgado está no seu dereito, pero que lle quede constancia que a nos esas ameazas sen sentido non nos afectan, e dende logo tampouco imos mudar a nosa maneira de entender a política e defender que as persoas que teñan cargos públicos deben ter comportamentos responsables e moi respectuosos de cara a cidadanía.

Solicitude de amparo a Subdelegada do Goberno.

   Dende Somos Ribadumia non imos criticar a actuación policial nesa festa, pois o noso respecto polas forzas de seguridade do estado é absoluto. Pero xorden certas dúbidas con respecto á esa actuación. De partida “que non se realizara denuncia. Con independencia de que despois houbera sanción ou non a houbera, á situación debera terse denunciado, e as persoas presentes ser identificadas. Non esquezamos que todas elas estaban incumprindo a normativa , non só David Castro, nin que a raíz desa festa puidera darse un gromo de covid-19”.

   Por outra banda, están as incongruencias horarias e no número de persoas presentes. Mais aló do que poida dicir Enrique Oubiña, todas as persoas que estaban nas ventás e balcóns, así como outras que chegaban a súa casa desa hora, coinciden en que a Garda Civil chegou bastante despois da unha da mañá. Nos entendemos que a 01:01 xa a situación xa supón un incumprimento das normas e debería ter denuncia, pero non foi o caso, e todas as persoas consultadas din que a Garda Civil chegou despois da 01:15. E díxose que a Garda Civil chegou ás 01:05, pero nas redes, para quen queira dubidar a versión de Oubiña,  circula a captura de chamada da persoa que chamou ao 062, que amosa que a chamada se realizou as 01:07, cunha duración de máis de dous minutos.

  Tampouco coinciden as persoas presentes coa Garda Civil a hora de contar aos presentes. Todos eles, salvo o alcalde e as súas familia, fóronse xuntos logo de marchar a Garda Civil, e quedou patente a presenza de mais de quince persoas. Tamén circula un video onde escoita a un axente preguntando cantas persoas hai no lugar e a un home respostando que hai “vinte”.

   Pola nosa banda, o que resulta preocupante é a imaxe pública que queda logo de que a Garda Civil actúe sen consecuencias na casa dun alcalde ante unha situación de incumprimento das normas tan evidente. Non podemos admitir que “a xente pense que aos alcaldes non se lles multa. A lei debe ser para todos, e cos políticos sobre todo nestas cuestións debese ter moito rigor”. Por ese motivo está maña presentamos unha solicitude de amparo ante a Subdelegada do Goberno, Dona M. Carmen Larriba García, solicitándolle que tome as medidas necesarias para aclarar a actuación policial, corrixir o que sexa necesario, e tamén  que tome as medidas precisas para corrixir a imaxe de impunidade cara os cargos públicos que se deu no noso concello é que temos a certeza de que non se corresponde coa realidade.

Por último, queremos deixar patente que  lamentamos que a imaxe do noso concello en todo o ámbito nacional logo desta fin de semana, que debería ser a dun concello capaz de organizar unha festa restrinxida pero exitosa é realizada é gozada por parte de todo o mundo sen por iso deixar de lado a precaución, se vira empañada pola mala actuación dun alcalde irresponsable. Para Oubiña “ persoalmente neste aspecto fastidia. Agardamos o que puidemos agardar pero como formación política non podiamos calar ante semellantes feitos”.